Особливості методичного забезпечення

21 серпня 2012 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася обласна інструктивно -методична нарада «Особливості  змістового та методичного забезпечення навчання з української мови та літератури у школах з мовами навчання національних меншин».


Тетяна Дмитрівна Гнаткович , завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО, кандидат педагогічних наук,   акцентувала увагу на методичних рекомендаціях щодо викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, російської мови та літератури,  мови і літератури інших національних меншин.
Методисти РМК та ММК відділів (управлінь) освіти отримали пакет документів, структурно-тематичну схему курсу української мови в 9-му класі (упорядник Т.Д.Гнаткович).
Методистом Опачко О.І.  було озвучено основні завдання навчання української мови в школах з мовами навчання національних меншин, а саме:  виховання в учнів поваги до державної мови та свідомого прагнення до її вивчення;  надання учням глибоких і системних знань з основних розділів науки про українську мову; забезпечення належного рівня комунікативної компетентності; формування умінь і навичок застосування здобутих мовних знань у різних комунікативних ситуаціях із певними комунікативними настановами;  вироблення стійких орфографічних і пунктуаційних навичок; розвиток навичок самостійної навчальної діяльності та інтелектуальних творчих здібностей учнів; прилучення через мову до культурних надбань українського народу.