Удосконалення методичних та самоосвітніх якостей

biolohu 4

У жовтні відповідно до навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації учителів біології та екології Закарпатським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти організовано педагогічну практику для слухачів даної категорії на базі ботанічного саду Ужгородського національного університету. Учасники – учителі біології та екології та керівник педпрактики – Бокоч Ольга Сергіївна, завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО разом із Куртяк Оксаною Дмитрівною, лаборантом ботанічного саду УжНУ обговорювали питання організації науково-дослідницької роботи зі школярами з проблем біорізноманіття, морфології та анатомії рослинного світу, поширення видів. Проведено екскурсію оранжереями ботанічного саду, у ході якої слухачі мали можливість поглибити та розширити власні знання щодо вивчення дендрофлори регіону та шляхів її збагачення і покращення, дізнатись багато нової інформації про інтродуковані, реінтродуковані та місцеві види рослин, їхню роль у рослинних угрупованнях, особливості збереження біорізноманіття рослинного світу нашого краю, біоекологічні особливості нових декоративних та плодових культур для можливого їх використання в господарських цілях, селекції.

Під час обговорення заняття та підбиття підсумків учителі висловили конкретні пропозиції щодо вдосконалення структури й організації науково-дослідницької діяльності учнів у сучасних умовах, а саме: шляхи використання інноваційних методик, проектної технології, позакласної та позаурочної форм навчання, диференціації навчання, сучасних форм оцінювання досягнень учнів.
Згодом, у межах педагогічної практики, слухачі курсів відвідали урок «Вуглеводи, будова, функції. Моносахариди» в 10 класі Ужгородської загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням окремих предметів обласної ради Закарпатської області, де предмет біологія викладається за програмами профільного рівня.
Керівниками педпрактики були Бокоч О.С. та Грабовський О.В., доцент кафедри природничо-математичних дисциплін, інформаційних технологій ЗІППО.
Метою заняття було: демонстрація практичного впровадження сучасних підходів шкільної біологічної освіти у викладанні окремих тем з біології, інноваційних форм, методів та прийомів проведення занять; розвиток умінь аналізу та самоаналізу навчальних занять.
Учитель біології школи, учитель вищої категорії Зинзикова Марина Борисівна у черговий раз вразила присутніх, продемонструвавши високі рівні власної професійної компетентності та навченості учнів; майстерністю використання найсучасніших освітніх методик, технічних засобів навчання; різноманітністю використаних методичних рішень, чіткістю в дотриманні принципу цілісності мети і змісту уроку; застосуванням міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків, особливо з хімією, інтегрованого навчання.
Під час обговорення уроку слухачі висловловились щодо відповідності заняття сучасним вимогам вивчення біології (екології); доцільності використання продемонстрованих форм та методів навчання, їх впливу на ефективність занять; додержання вимог до професійної компетентності вчителя; її значення в сучасних умовах; конкретних пропозицій з метою вдосконалення структури й організації занять з біології, як от: лекційно-практична форма навчання, використання різних типів уроків, диференціація – різнорів¬нева і профільна, розвиваюча та виховна функції навчання, раціональне поєд¬нання усних і письмових видів роботи, удосконалення системи вправ, вико-ристання дидактичних матеріалів (в т.ч. різнорівневих, наочності, ТЗН, ПК), реалізація міжпредметних зв'язків, удосконалення форм контролю та ін.
Присутні одностайно визнали відвіданий урок як справді сучасний.
Зі слів слухачів, педагогічна практика на курсах підвищення кваліфікації вчителів біології та екології виявилась однією з найцікавіших форм занять. Адже вона сприяє вдосконаленню основних професійних якостей вчителя: потреби у самоосвіті, умінь використовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань, активізації творчої діяльності педагога, компетенцій учителя (як методичних, так і самоаналізу результатів своєї діяльності).

biolohu 1

biolohu 3

biolohu 5

biolohu 6