Розвиток творчого потенціалу вчителя біології та екології

biol 1

Проблема розвитку творчого потенціалу вчителя у системі шкільної біологічної освіти була ключовою на вебінарі, що відбувся 13 квітня в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти у межах викладання спецкурсу «Розвиток творчого потенціалу вчителя» для слухачів курсів учителів біології та екології. Виділено основні мотиви, які спонукають вчителя до творчої продуктивної діяльності.

Ольга Сергіївна Бокоч, завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО, керівник курсів, зауважила, що сучасна шкільна освіта (у тому числі біологічна та екологічна) характеризується значними змінами в усіх сферах свого процесу, а саме – переходом на нові освітні стандарти, а отже, – і програми. Ці зміни спонукають до використання нових технологій навчання, виховання та розвитку особистості школяра. Стає очевидним, що тільки творчий учитель може розкрити особистісний потенціал учня. Формування творчого потенціалу вчителя, становлення вчителя-фахівця, учителя-новатора значною мірою залежить від тих умов, у яких він здійснює свою педагогічну діяльність. При цьому важливого значення набуває внутрішкільне ресурсне та навчально-методичне забезпечення. Проблема вибору, а точніше відбору, якісного освітнього продукту в умовах, коли на ринок попадає величезна кількість друкованої продукції, сьогодні стала особливо актуальною для кожного вчителя. Для розвитку творчого потенціалу вчителя важливо максимально розширити його права у виборі форм і методів навчання і виховання, звернути увагу на розвиток його особистих здібностей та ініціатив. Але демократичний підхід до відбору підручників, робочих зошитів та іншої навчально-методичної літератури не завжди є легким кроком для педагога. Тому сьогодні дуже важливо чітко усвідомити ключові принципи нових освітніх вимог Держстандарту, навчальних програм, їх цілі, завдання та прогнозований кінцевий результат.
Костянтин Миколайович Задорожний, кандидат біологічних наук, доцент Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; головний редактор журналу для вчителів «Біологія», який вже сім років є найпопулярнішим виданням серед учителів біології України; автор понад 200 публікацій, у тому числі методичних посібників, робочих зошитів і програм з грифом МОН України, люб’язно погодився взяти участь у вебінарі. У режимі оn-line він розповів слухачам про основні сучасні підходи у створенні навчально-методичної літератури з біології. Серед цікавих ідей, які використовуються авторами сучасних освітніх продуктів, як відповідь на виклики реформ, що відбуваються у нашому житті сьогодні, – розвантаження теоретичного матеріалу, інтернет-додатки (що містять тестові завдання до кожної теми для самоконтролю знань та відеофрагменти до параграфів для кращого засвоєння теоретичного матеріалу), матеріал українознавчого змісту.

Ольга Бокоч,
завідувач кабінету методики викладання
природничо-математичних дисциплін ЗІППО

biol 2