Біологія

Формування та розвиток наукового світогляду при вивченні біології

«Що таке науковий світогляд?
Це, перш за все, ставлення до оточуючого світу, що не суперечить основним принципам наукового пошуку, який опирається на багаторазово перевірені і підтверджені істини»
В. І. Вернадский
Одним із основних завдань сучасної загальноосвітньої школи є становлення в дітей цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво.