Проблеми сучасної географії

rud 01

Такою була основна тема зустрічі слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії та економіки області з провідними науковцями Інституту географії Національної академії наук України.

Нещодавно на базі географічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет” відбулася зустріч слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії та економіки області (керівник Галина Глюдзик) з директором Інституту географії НАН України, академіком НАН України, доктором географічних наук, професором Леонідом Руденком та його заступником з наукової роботи, старшим науковим співробітником, доктором географічних наук, професором Сергієм Лісовським.

rud 2

У своїх виступах гості зазначили і розкрили основні проблеми сучасної географічної науки, ознайомили присутніх з численними міжнародними проектами, які спрямовані на збереження стану довкілля. Л. Руденко зауважив: „Збалансований розвиток держави включає в себе три сфери: економічну, соціальну та екологічну. Ми з вами відповідаємо за останню галузь, а тому маємо розуміти, що виховання в людині любові до чистоти довкілля має починатися з дитинства”.
Думку колеги продовжив його заступник з наукової роботи, Сергій Лісовський, який говорив про проблеми енергозбереження та забезпечення водними ресурсами України. Свої виступи гості супроводжували презентаціями графіків і таблиць, які підтверджували наведені факти.
У кінці зустрічі слухачі курсів мали можливість поставити науковцям питання, які їх цікавили.
Завершилася зустріч спільною фотосесією з гостями та викладацьким складом географічного факультету УжНУ.

rud 3