Шляхи формування та впровадження критичного мислення на уроках географії

altШкола може дати дитині знання. Але сьогодні потрібні не стільки знання, скільки вміння оперувати ними, застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, створювати на ґрунті наявних знань щось нове.
Сучасний зміст шкільної географічної освіти має включати не тільки знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. Сьогодні в умовах інформаційного суспільства цінність знань як таких змінюється. З одного боку, вони стають більш доступними, з іншого, – здобування нових знань, умінь стає обов’язковим для людини впродовж усього життя. Тому зберігаючи досягнення шкільної географії, необхідно переорієнтовувати навчальний процес на формування в учнів можливостей самостійно оволодівати знаннями, користуючись різними джерелами інформації, застосовувати набуті знання в практичному житті, виробляти вміння критично мислити. Навчити учнів критично мислити не можна протягом одного уроку. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчали учнів мислити критично та вдосконалювали і розвивали ці вміння, а також створення сприятливого психологічного клімату на уроках. Коли ми маємо позитивний настрій, потяг до навчання зростає, якщо негативний, то навчання не має успіхів, бо успіх навчання – це розподілена між учителем і учнем відповідальність.
Головною педагогічною ідеєю проведення обласного семінару – практикуму для керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів географії та методистів РМК (ММК), який відбувся 04 листопада 2011 року на базі Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Мукачівської міської ради на тему: «Створення оптимального психологічного клімату та навчального простору для формування в учнів критичного мислення науроках географії» було розкриття природних здібностей учня та формування і розвиток в нього критичного мислення.
Учасників семінару, перед початком роботи, привітала заступник начальника управління освіти Мукачівської міської ради МАКОВСЬКА КАТЕРИНА ЄВГЕНІЇВНА. З презентацією портфоліо методичного об’єднання вчителів географії м. Мукачева, ознайомила гостей методист методкабінету управління освіти Мукачівської міської ради БАРБАШ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. Зі словами привітання до учасників звернулася і директор Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Мукачівської міської ради ПОПОВИЧ НАДІЯ ВАСИЛІВНА презентувавши присутнім систему роботи даного навчального закладу.
Тематика семінару повністю відповідала темі власного педагогічного досвіду переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» у номінації «Географія», учителя Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Мукачівської міської ради ГРАВС ОЛЬГИ ІЛЛІВНИ. У процесі роботи учасники семінару мали можливість ознайомитися з презентацією вищеназваного досвіду, методикою викладання Ольги Іллівни, яка базується на таких принципах:
- для того щоб навчити дітей, потрібно викликати в них інтерес до предмету;
- будь-які дії учнів потрібно глибоко мотивувати, усі знання повинні мати практичне застосування;
- найкращі приклади взяті з життя;
- основа успішного навчання - системна робота вчителя;
- найкращим є той метод, який подобається учням;
- не шукати винних, а шукати розв'язання проблеми;
- тримати себе не просто в рамках, а неодмінно в оптимістичних рамках.
Не руйнувати своє життя власним песимізмом;
- кожний свій робочий день, на кожному своєму уроці мислити позитивно.
Вчителька ознайомила всіх з основними педагогічними правилами:
- вимагати від учнів тільки те, що знаєш і робиш сама;
- пам'ятати, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить;
- стимулювати до творчої діяльності;
- не забувати, що учень має право на власну думку;
- бути об'єктивною;
- підвищувати свою професійну майстерність;
- любити і поважати дітей.
Практична складова питання була реалізована вчителем у вигляді «майстер-класу», факультативного заняття «Формування критичного мислення в умовах модульно-розвивальної системи навчання. Заняття з реалізації змістового блоку «Північна Америка» (7-11 кл.)», де Ольга Іллівна, під час заняття, вміло створювала атмосферу співпраці між учнями різної вікової категорії, зацікавлювала, знаходила індивідуальний підхід до кожного школяра. Її аудиторія – це маленька держава зі своїми вимогами, правилами і знаннями, де учні вчаться, живуть і працюють за законами пізнання.
Вона вчила їх не тільки географії, але й більшому – мудрості життя.
Виступ доцента кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, кандидата фізико-математичних наук ХИМИНЕЦЬ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ прозвучав в контексті заявленої теми семінару, а саме: «Шляхи формування критичного мислення в школярів», що посприяло висвітленню теми семінару в науково-теоретичному аспекті, перш за все було дано визначення, що таке критичне мислення – це «вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно:
а) ґрунтується на критеріях;
б) самокорегуюче;
в) направлене до контексту.
Основними аспектами доповіді можна назвати:
- Поняття «критичне мислення»з різних точок зору
 - Чому необхідно вчити мислити критично
 - Люди, які володіють критичним мисленням володіють такимиголовними характеристиками:
- вони чесні самі з собою;
- вони перемагають сумніви;
- вони ставлять запитання;
- вони засновують судження на доказах;
- вони шукають зв'язки між предметами;
- вони інтелектуально незалежні;
- ними не можна маніпулювати.
 - Критично мисляча людина вміє:
- визначати проблему;
- перевіряти отриману інформацію;
- визначати наявність підтексту в інформації;
- враховувати альтернативні точки зору;
- синтезувати отримані знання;
- робити висновки та приймати оптимальні рішення.
Основна увага доповідача була зосереджена на питанні:
 «Шляхи формування критичного мислення у школярів»:
 1. Вчимо думати і читати критично;
2. Вчимо майстерності ставити питання;
3. Вчимо працювати з різними джерелами інформації;
4.Формуємо уміння учнів конструювати аргументовані висловлювання;
5. Опанування школярами уміннями і навичками дискусії і дебатів;
Логічним завершенням роботи семінару був виступ методиста кабінету природничо-математичних дисциплін ЗІППО ГЛЮДЗИК ГАЛИНИ БОГДАНІВНИ, щодо значення формування в учнів критичного мислення на уроках географії адже світ навколо нас стрімко змінюється, інакшими стають наші діти й підходи до їхньої освіти. Щоб бути цікавим, зрозумілим своїм учням, повинен змінитися й сам учитель та змінити свою систему роботи. Учитель, який любить свій предмет і підходить до своєї роботи творчо, завжди шукає щось нове в організації навчально-виховного процесу, створює сприятливе психологічне тло на уроці й умови для самовираження школярів, підвищує інтерес до навчального матеріалу, формує позитивні емоції, ситуації успіху, які необхідні для підтримання психологічного здоров’я й ефективної соціально-психологічної адаптації учнів в самостійному житті.

Галина Глюдзик,
методист географії ЗІППО