Урок: Географія Закарпаття

В інформаційно-видавничому центрі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти вийшов з друку методичний посібник «Географія Закарпаття. 8-9 кл.: Робочий зошит учителя», авторами якого є авторів Глюдзик Г.Б., Легеза Н.Я., Легеза C.I.
У методичному посібнику коротко висвітлено зміст і методику шкільного (географічного та історичного) краєзнавства в школах України, по­казано його роль і значення у навчанні учнів. Подаються методич­ні рекомендації щодо використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії.


Посібник написаний з урахуванням системи шкільного курсу географії. У ньому дається цілісна характеристика природно-тери­торіального комплексу Закарпаття. Висвітлюється послідовно істо­рія краю, особливості рельєфу, геологічної будови та корисних ко­палин, клімату, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинного та тваринного світу.
Автори ставлять за мету забезпечити вчителя загальною інфор­мацією про географію рідного краю, яку він завжди може до­повнити своїм місцевим краєзнавчим матеріалом. Видання адре­соване вчителям географії.
Подаємо окремі уроки  з посібника.


Урок: Фізико-географічне положення Закарпатської області, межі, розміри.
Мета:
– ознайомити учнів з основними рисами географічного положення Закарпатської області;
– удосконалювати вміння визначати географічні координати окремих пунктів та різницю в часі між ними;
– формувати в школярів почуття гордості за свій край, бажання дізнатись більше про нього.

Хід уроку

1. Перерахувати основні риси географічного положення Закарпатської області:
1.- центральне положення в Європі;
2.- сусідське положення (4 країни і 2 області);
3.- на перехресті шляхів;
4.- за Карпатськими хребтами;
5.- віддаленість від Києва та головних промислових центрів;
6.- на стику українських, угорських, румунських етнічних територій;
7.- в межах двох фізико-географічних одиниць.
- Які з них вигідні для області? – 1; 2; 3; 4; 6.
- Які з них не вигідні? – 5.
2. Визначити координати крайніх точок Закарпатської області та його географічного центру:
1. Північ – 49°05' пн. ш., 22° 36' сх. д. (в сх. Бескидах).
2. Південь – 47°06' пн. ш., 24° 06' сх. д. (біля с. Ділове).
3. Схід – 48°05' пн. ш., 24° 35' сх. д. (на Чорногірському масиві).
4. Захід – 48°23' пн. ш., 22° 24' сх. д. (с.Соломоново, Ужгород. р-ну).
5. Географічний центр області 48°30' пн. ш., 22° 24' сх. д. (г. Кук в Тальяному масиві).
3. Використовуючи політичну карту Європи визначити до яких столиць Європи обласний центр знаходиться ближче, ніж до столиці України:
1. до Будапешта - … км;         6. до Бухареста - … км;
2. до Братислави - … км;         7. до Белграда - … км;
3. до Варшави - … км;             8. до Загреба - … км;
4. до Праги - …  км;             9. до Києва - … км.
5. до Кишинева - … км;

4. Знайти різницю в місцевому часі:
а) між Ужгородом і Києвом – (33 хв. 20 с.)
б) між Ужгородом і Луганськом – (1 год. 07 хв. 40 с.)
в) між крайньою західною і крайньою східною точками України
(1 год. 16 хв. 28 с., а Закарпаття – 3 хв. 30 с.)

Робота на контурній карті Закарпатської області
І варіант
1. Нанести межі Закарпатської області та надписати держави і області, з якими вона межує.
2. Нанести крайні точки області та її географічний центр, визначити їхні координати.
3. Нанести межі адміністративних районів та міста обласного підпорядкування.
ІІ варіант
1. Нанести межі Закарпатської області.
2. Нанести країни-сусіди й області-сусіди.
3. Нанести міжнародні транспортні шляхи.
4. Нанести міжнародні транспортні вузли.

Тематична атестація
Мета:
- визначити рівень знань, умінь і навичок з теми;
- удосконалювати навички роботи з різнорівневими завданнями;
- розвивати в учнів почуття відповідальності і уміння реально оцінювати власні досягнення;
- формувати риси самостійності.
Хід уроку
І рівень:
1. Яка площа Закарпатської області?
2. Скільки районів є в нашій області?
3. Назвати точну свою адресу: держава – область – район – населений пункт.
4. Назвати:
а) гори нашої області;
б) річки нашої області;
в) адміністративні райони нашої області.
5. Які рослини зустрічаються в області?
6. Які тварини зустрічаються в області?
ІІ рівень:
1. Назвати і показати:
а) держави і області, які є нашими сусідами;
б) крайні точки області;
в) хребти Карпат;
г) головні річки;
д) території Державного заповідника і Національних парків.
2. Перерахувати кліматотвірні чинники, які впливають на формування клімату в області.
3. Які внутрішні води поширені в нашій області?
4. Які форми рельєфу зустрічаються в Закарпатській області?
5. Назвати основні типи ґрунтів своєї області.
6. Які одиниці природного районування ви знаєте?
ІІІ рівень:
1. Охарактеризувати фізико-географічне положення Закарпатської області.
2. Охарактеризувати кліматотвірні чинники, які впливають на формування клімату в області.
3. Дати характеристику річок Закарпатської області.
4. Які типи озер зустрічаються в нашій області?
5. Як змінюються ґрунти і рослинність в Карпатах?
6. На які природні ресурси багата наша область?
7. Охарактеризувати несприятливі процеси в Закарпатській обл.
ІV рівень:
1. Як фізико-географічне положення області впливає на її природу?
2. Встановити взаємозв’язок між рельєфом, тектонічною будовою і корисними копалинами на території нашої області.
3. Накреслити схему положення ПТК області в системі природно-територіального районування України.
4. Які природні ресурси є основою для галузей господарства області? Назвати ці галузі.
5. Які генетичні типи рельєфу і де зустрічаються в межах області?
6. Уявіть, що ви стали фермером, де б ви взяли ділянку землі: у Мукачівському чи Міжгірському районі? Відповідь обґрунтувати.
7. Порівняти рекреаційні можливості нашої області і Криму.