Учитель теж повинен змінитися

Сучасна географічна наука переживає період модернізації. Іде переосмислення місця географії серед інших наук про Землю. Загальне реформування системи освіти веде до змін шкільного курсу географії, який повинен стати засобом пізнання школярами навколишнього світу, а не предметом, який навантажує їх відомостями про географічні об’єкти, явища, процеси. Функції учителя ускладнилися: учитель географії не тільки викладає матеріал, він організовує пізнання; особистісно-орієнтований підхід передбачає врахування індивідуальності кожного учня, і це викликає складності з традиційними засобами навчання географії, веде до необхідності перегляду не тільки програм, підручників, але і всього навчально-методичного комплексу з географії, процесу підготовки та перепідготовки учителя.


Важливе завдання географічної науки – формування особистості громадянина. Вона має змогу дати людині реальну географічну картину сучасного суспільства, тенденцій його розвитку, навчити планувати своє життя і вибирати професію у відповідності з цими тенденціями.
У шкільній географічній освіті нові пріоритети необхідно реалізувати в конкретизації географічної гамотності й кругозору, завдяки чому людина може адекватно сприймати інформацію про навколишнє середовище і приймати географічно правильні рішення. Однак необхідно також зберегти фундаментальність і цілісність формування географічних знань, гуманізацію і гуманітаризацію освіти.
Саме такі вимоги та рекомендації МОН молоді і спорту України передували ідеї проведення обласної інструктивно-методичної наради для керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів географії та методистів РМК (ММК), який відбувся 4 вересня 2012 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на тему: «Основні шляхи удосконалення навчально-виховного процесу з географії та основ економіки у новому 2012-2013 навчальному році».
Учасників обласної інструктивно-методичної наради, перед початком роботи, привітав заступник директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з науково-методичної роботи доктор фізико-математичних наук, професор ХИМИНЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. Роботу наради продовжила гостя зібрання - керівник відділу маркетингу Інституту Передових Технологій ПОПОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, виступ якої прозвучав в контексті заявленої теми наради і стосувався значення формування картографічної грамотності учнів, як необхідної складової успішного навчання географії в школі. Учасники зібрання були проінформовані, що сучасна картографічна база засобів навчання географії представлена стінними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними картографічними програмними педагогічними засобами навчання і що з цього переліку належить до продукції Інституту Передових Технологій. Також було зазначено, що вся продукція підприємства пройшла науково-методичну експертизу предметної комісії і комісії із засобів навчання МОН молоді і спорту України.
Роботу наради продовжив виступ методиста кабінету школознавства ЗІППО ТУРОК КАТЕРИНИ ЮРІЇВНИ, який стосувався питань апробації та моніторингу шкільних підручників з географії для 10-11 класів у 2012-2013 навчальному році.
Виступ методиста кабінету природничо-математичних дисциплін ЗІППО ГЛЮДЗИК ГАЛИНИ БОГДАНІВНИ прозвучав в контексті заявленої теми наради, а саме: «Основні шляхи удосконалення навчально-виховного процесу з географії та основ економіки у новому 2012-2013 навчальному році», і стосувався питань програмного забезпечення викладання географії та основ економіки у2012-13 н. р.; переліку підручників, посібників рекомендованих МОН молоді і спорту України; вимогам, щодо викладання предмета по класах. Особливу увагу методист звернула на доцільність викладання у 8-му та 9-му класах 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія Закарпаття» й «Економічна та соціальна географія Закарпаття», проінформувавши присутніх про те, Закарпатським ІППО видано на допомогу учителям посібник-хрестоматію «Рідний край - Закарпаття» та робочий зошит учителя «Географія Закарпаття» (8-9 клас). Провідною ідеєю виступу було визначення основних напрямків у роботі учителів географії на місцях, які би найкраще забезпечили надання якісних освітніх послуг школярам.
Цікавою родзинкою даного зібрання був обмін досвідом роботи творчих груп методичних об’єднань вчителів географії м. Мукачева (методист методкабінету управління освіти Мукачівської міської ради БАРБАШ О.О., керівник міського методичного об’єднання вчителів географії БІЛАНИН Ж.В.) та Іршавського району (методист методкабінету відділу освіти Іршавської районної ради СОКАЧ Л.І., керівник районного методичного об’єднання вчителів географії ЧЕПА Г.В.). Ідея присутнім дуже сподобалась, позаяк переймаючи кращий досвід колег можна удосконалити роботу на місцях адже світ навколо нас стрімко змінюється, інакшими стають наші діти й підходи до їхньої освіти. Щоб бути цікавим, зрозумілим своїм учням, повинен змінитися й сам учитель та змінити свою систему роботи, щоб навчити школярів:
самостійно набувати необхідних знань та застосовувати їх на практиці;
критично мислити, вміти бачити труднощі і шукати шляхи для їх подолання;
постійно працювати над розвитком власного інтелекту, підвищенням культурного і морального рівня.

Галина Глюдзик,
методист ЗІППО