Тематика індивідуальних та колективних випускних робіт з географії та економіки

 1. Використання системно-структурного підходу в навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 2. Використання антропологічного підходу у формуванні суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя та учнів на уроках географії.
 3. Створення умов для реалізації інтелектуально-особистісного потенціалу учнів у навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 4. Забезпечення збагачуючого виховного середовища школи як умова психосоціального зростання учнів.
 5. Здійснення диференційованого та індивідуального підходу до учнів у навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 6. Формування пізнавальної діяльності школяра у навчальному процесі з географії та економіки.
 7. Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів у процесі вивчення географії та економіки.
 8. Оптимізація процесу формування внутрішньої мотивації учіння в навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 9. Використання методів навчання логічного мислення школярів на уроках географії та економіки.
 10. Упровадження технології критичного мислення в процесі навчання географії та економіки.
 11. Досвід та практика організації навчальних занять в активній формі в навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 12. Використання проблемно-діалогічних методів у навчальному процесі з географії та економіки.
 13. Методи розвитку творчого мислення у навчальному процесі з географії та економіки.
 14. Використання тестів у процесі підготовки до контрольно-оціночної діяльності на уроках географії та економіки.
 15. Теорія та практика самоаналізу навчальних занять з позиції системного підходу на уроках географії та економіки.
 16. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату навчальних занять на уроках географії та економіки.
 17. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи вчителя на уроках географії та економіки.
 18. формування естетичних смаків, уподобань та ціннісних орієнтирів учнів на уроках географії та економіки.
 19. Формування економічної культури учнів у педагогічному процесі.
 20. Форми та методи формування екологічної культури учнів у процесі вивчення географії та економіки.
 21. Досвід та практика виховання громадянина-патріота у процесі вивчення географії та економіки.
 22. Розвиток духовності учнів у процесі вивчення географії та економіки.
 23. Забезпечення психічного та фізичного здоров‘я учнів у процесі вивчення географії та економіки.
 24. Реалізація принципів демократизму та гуманізму у навчально-виховній взаємодії вчителя та учня на уроках географії та економіки.
 25. Планування та організація факультативних занять (клубів, гуртків, лабораторій) як умова інтелектуально-креативного розвитку учнів у процесі вивчення географії та економіки.
 26. Використання ідей педагогіки вільного виховання у навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 27. Педагогічне керівництво самонавчанням учнів на уроках географії та економіки.
 28. Педагогічне керівництво пошуково-творчою діяльністю учнів на уроках географії та економіки.
 29. Зміст, форми та методи організації діяльності наукового товариства у школі.
 30. Реалізація вимог до сучасного уроку географії та економіки у практиці його проектування та організації.
 31. Діагноз та прогноз ефективностi уроку географії та економіки (виховного заходу).
 32. Досвід та практика створення системного дидактико-методичного забезпечення навчального процесу з географії та економіки.
 33. Технологія розвитку уваги учнів у навчальному процесі з географії та економіки.
 34. Розвиток творчої уяви учнів у навчальному процесі з географії та економіки.
 35. Розвиток творчої рефлексії учасників навчально-виховного процесу з географії та економіки.
 36. Інтерактивні методи навчання на уроках географії та економіки.
 37. Методика використання сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з географії та економіки.
 38. Міжпредметні зв’язки при викладанні географії та економіки.
 39. Екологічне навчання та виховання на уроках географії як засіб
 40. формування ключових компетентностей учнів.
 41. Проблемне навчання у навчально- виховному процесі з географії та економіки.