Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках математики

petechsem4043

На базі Горондівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району пройшов обласний науково-практичний семінар методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти та керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів математики «Особливості викладання математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій».
Відкрив семінар заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович, який побажав учасникам творчого настрою, результативності та позитиву.


Завідувач РМК відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації Диганич Ганна Іванівна

ознайомила присутніх із організацією методичної роботи з освітянськими кадрами загальноосвітніх навчальних закладів. Вона наголосила, що навчально-виховний процес із математики у Мукачівському районі забезпечують 120 педагогічних працівників, із яких педагогічне звання «Старший учитель» має 21 педагог, «Учитель-методист» – 5 учителів, галузеву відзнаку «Відмінник освіти України» – 5 педагогів. Ганна Іванівна підкреслила, що пріоритетним у роботі районного методичного кабінету є пошук нових форм підвищення фахового та інтелектуального зростання педагогів. Зокрема, важливим напрямком роботи з учителями математики впродовж останніх років є впровадження у практику роботи інформаційно-комунікаційних технологій.
Директор Горондівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шпеник Марія Іванівна розповіла присутнім про навчально-виховний заклад, педагогічний колектив, досягнення його вихованців, про забезпечення школи комп’ютерними мультимедійними комплексами та їх постійним використанням на уроках математики.


У відповідності з програмою семінару його учасники відвідували уроки математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій.
Урок у 6-му класі «Розв’язування задач за допомогою рівнянь» із застосуванням мультимедійних технологій провела вчитель математики Горондівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степаненко Марта Йосипівна.

Упродовж усього уроку вчитель формувала в учнів навички аналітичного мислення, уміння встановлювати взаємозв’язки між прикладними задачами і їхніми математичними моделями, проводити індуктивні і дедуктивні міркування. Учитель-методист цієї ж школи Кіраль Марія Теодорівна

провела відкритий урок у 10-му класі «Розв’язування тригонометричних рівнянь. Бенефіс одного рівняння». Цей урок пройшов на високому науково-методичному рівні. Марія Теодорівна поставила перед учнями мету не тільки поглибити і розширити їхні знання й уміння з теми «Тригонометричні рівняння», але і продемонструвала широкі можливості використання на уроках математики комп’ютера, проектора, інтерактивної дошки, ППЗ «Gran 1». Учитель розвивала у своїх вихованців евристичні прийоми мислення, вміння аналізувати, систематизувати і критично оцінювати одержані результати, успішно формувала інформаційну компетентність та вміння аргументовано висловлювати думки.


Вдало продемонстрували майстер-класи «Використання ІКТ в практичній діяльності вчителя математики» учителі математики Великолучківської ЗОШ І-ІІ ступенів Кейс Світлана Юріївна, Нижньокоропецької ЗОШ І-ІІ ступенів Котлярчук Надія Іванівна і методист районного методичного кабінету відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації, учитель математики Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Возняк Любов Іллешівна. Кейс С.Ю.

на високому професійному рівні продемонструвала засоби, ресурси та можливості використання програми SMART Notebook 11 при роботі з інтерактивними дошками. Котлярчук Н.І.

поділилася досвідом використання програмного забезпечення динамічної геометрії DG на уроках математики, показавши присутнім техніку роботи з цією програмою і її геометричними інструментами. Вона продемонструвала використання програми DG не тільки при розв’язуванні стандартних геометричних задач, але і показала можливості використання програми у дослідницькій діяльності.
Любов Іллешівна Возняк

на високому науково-методичному рівні ознайомила присутніх з онлайн сервісом LearningApps, його функціональними можливостями і окреслила можливі шляхи їхнього використання на уроках математики шляхом створення інтерактивних вправ. Вона також розповіла учасникам семінару про використання ІКТ в організації методичної роботи з учителями математики в Мукачівському районі. Зокрема, під її керівництвом проводяться засідання «Школи молодого вчителя» та районні методичні об’єднання педагогів, на яких учителі обмінюються досвідом роботи щодо використання ІКТ на уроках математики «Ефективність використання інноваційних технологій на уроках математики» (Ключарківська ЗОШ І-ІІ ступенів), «Підготовка вчителя до уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (Макарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів). Питання використання інноваційних, зокрема інформаційних технологій як засобу формування в учнів ІКТ-компетентностей розглядаються також на засіданнях Клубу «Пошук» («Педагогічний дизайн мультимедійного уроку», Верхньовизницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Сучасний урок. Мультимедіа на уроках математики», Чинадіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Використання програмних засобів навчання на уроках математики», Лалівська ЗОШ І-ІІ ступенів). Учителі математики беруть участь у конкурсах з інформатики та виставках педагогічних надбань, навчанні з використанням сучасних мультимедійних та комп’ютерних технологій, тренінгах та майстер-класах, семінарах-практикумах із залученням фахівців від компаній (ТМ «Розумники» від Інституту НАПН України, освітня мережа «Щоденник.ua»), які впроваджують продукти навчального призначення в освітній простір району. З 2009 року на офіційному сайті відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації на допомогу вчителям математики розміщено «Книгу вчителя математики», «Шпаргалку» молодого вчителя», «Педагогічна скринька. Підготовка до уроку», працює рубрика «На допомогу педагогу», де висвітлюються і питання інформаційно-комп’ютерних технологій. Любов Іллешівна підкреслила, що атестація учителів математики є не тільки перевіркою їхнього особистісного зростання, але і дає можливість поділитися з колегами своїми здобутками та іспитом на ІКТ-компетентність. Із 2014 року започатковано проведення «Тижня педагогічної майстерності» під час якого педагоги представляють власний досвід, проводять майстер-класи, використовуючи інтерактивні дошки та інші мультимедійні засоби для презентацій.
Заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович

акцентував увагу учасників семінару на особливостях викладання математики в сучасній школі. Він підкреслив, що широке впровадження в навчальний процес інформаційних технологій навчання, які базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавального процесу, передбачає:
- розробку та практичне використання науково-методичного забезпечення;
- ефективне застосування інструментальних засобів та систем комп’ютерного навчання і контролю знань;
- поступове доповнення цими технологіями існуючих традиційних форм і методів організації навчання.
Це відкриває перспективи щодо розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних предметів та диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів, збільшення ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки забезпечення і перебігу навчально-виховного процесу.
Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп'ютера в освіті спрямоване переважно на розв'язання таких п’яти типів дидактичних завдань:
- комп'ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв'язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об'єкта засвоєння в комп'ютерній навчальній програмі цього типу є довідкова інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо;
- комп'ютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань без машинного навчання. При цьому сам навчальний зміст може не закладатися в комп'ютер, а формуватися в діалогових навчальних системах;
- використовуючи комп'ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, не розв'язувані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделюючі програми;
- комп'ютер може використовуватися як засіб, що допомагає засвоювати складні абстрактні теоретичні поняття. Таке засвоювання досягається шляхом моделювання поняття;
- вищою формою застосування комп’ютерів є їхнє використання у науково-дослідницькій діяльності школярів через висунення гіпотез, їхню перевірку і різноманітні узагальнення.
Василь Михайлович охарактеризував основні напрямки використання комп'ютерних технологій навчання: проникаюча технологія, основна технологія та монотехнологія. Зокрема він звернув увагу на використання комп'ютера не тільки під час навчання, а також в управлінні навчально-виховним процесом і методичною роботою педагогічних кадрів.
Важливо, щоб використання комп’ютерів на уроках математики було раціональним як за змістом, так і за затратами навчального часу і не вихолощувало сам предмет.
Завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, заслужений учитель України Орос Віктор Михайлович

розповів присутнім про можливості використання Інтернет-технологій при викладанні математики. Віктор Михайлович охарактеризував системи засобів навчання нового покоління та продемонстрував модель проектної діяльності Веб-квест (webquest) як один із засобів успішного використання Інтернету на уроках математики. Окрім того, Орос В.М. звернув увагу присутніх, що Веб-квест забезпечує розвиток основних базових компетенцій.
Він підкреслив, що використання ІКТ допомагає у вирішенні професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо); самонавчанні і самоорганізації; роботі в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль); умінні знаходити декілька способів розв’язання проблемної ситуації, визначенні найбільш оптимальних шляхів пошуку, вмінні обґрунтовувати свій вибір.
Також Віктор Михайлович охарактеризував медіаосвіту у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Петечук Катерина Михайлівна

виступила з доповіддю «Сучасні аспекти підвищення кваліфікації вчителів математики Закарпатської області». Вона звернула увагу учасників семінару на потребу практичної реалізації діючих нормативних положень щодо використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, показала недоліки та причини, які найбільше гальмують широке запровадження комп’ютерів на уроках математики і запропонувала деякі шляхи усунення цих перешкод. Зокрема, Катерина Михайлівна показала як ці підходи реалізуються на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики протягом 2010-2014 років.
Круглий стіл учасників семінару завершив його роботу.

Катерина Петечук , методист математики ЗІППО