Вчителі, методисти та науковці природничо-математичних дисциплін обговорюють сучасні проблеми освіти

inov-tech-1

20 жовтня 2014 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася науково-практична конференція вчителів природничо-математичного циклу «Впровадження інноваційних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін: сучасні підходи до роботи з обдарованими учнями». Організаторами проведення даної конференції виступили: кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кабінет методики викладання природничо-математичних дисциплін.


Зі словами привітання до учасників конференції звернувся Василь Михайлович Петечук, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти.

На пленарному засіданні конференції виступили науковці кафедр інституту.
Химинець Василь Васильович, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, вказав на ефективність інноваційних підходів до підвищення якості навчального процесу у школі, звернув увагу на основні моделі до розбудови освітньої системи, а також охарактеризував структуру якості шкільної освіти. Зазначив, що з точки зору інноваційної педагогіки новою якістю освіти є належна якість не лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості особистості людини, яка навчається, її підготовленості до продовження навчання, самостійного життя.

inov-tech-2

Петечук Василь Михайлович, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти інституту, наголосив на основних сучасних вимогах щодо викладання природничо-математичних дисциплін та зазначив, що відбуваються відчутні зміни у якості надання освітніх послуг. Василь Михайлович розповів про важливість завдань, які поставленні в рішенні колегії Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 р. Окремі з них конкретизовані на прес-конференції заступника міністра МОН Павла Полянського та директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука.
На прес-конференції було сказано, що ДПА з математики у випускному класі буде проводитися (окремо від ЗНО) за завданнями, які будуть формуватися вчителями у навчальних закладах.
Василь Михайлович звернув увагу, що вводяться тести двох рівнів з математики (рівень А - простіший; рівень Б - складніший); охарактеризував основні напрями і можливості удосконалення викладання природничо-математичних дисциплін у сучасних умовах, наголосив, що актуальним є не тільки використання ІКТ на уроках, але й залучення школярів до участі у змаганнях, турнірах, конкурсах, олімпіадах. Особливо актуальною є участь школярів Закарпаття у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах “Кенгуру”, “Левеня”, “Бобер” та інших.

inov-tech-3

Орос Віктор Михайлович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений учитель України у своєму виступі зосередив увагу на можливостях використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації неперервності освіти у рамках навчально-виховного процесу. Сьогодні вчитель стає наставником не тільки під час уроку, він має можливість впливати на навчальний процес і в позаурочний та позашкільний час за допомогою інтернет-технологій. Педагог, який володіє відповідними навиками, може створити електронні продукти для дистанційного навчання, надати консультацію учням, які не змогли відвідати уроки з поважних причин, записати відповідні відео- та інші мультимедійні матеріали тощо.
Серед великої кількості доступних технологій найбільш простими в реалізації та ефективними у використанні можуть стати технології Веб 2.0. У рамках семінару доповідачем охарактеризовано можливості однієї з веб-технологій – створення блогів.
Основною відмінністю блога від інтернет-сторінки є його інтерактивність. Суттєвою функцією технології є соціально-інтегруюча. Педагог, який створив блог та підтримує його функціонування, має можливість використовувати його як складову загальнодоступного освітнього середовища навчального закладу, презентувати свої методичні розробки, отримувати на них відгуки колег та фахівців, використовувати такий інтернет-ресурс як окрему індивідуальну навчальну площину. Віктор Михайлович проілюстрував теоретичні викладки демонстрацією існуючих блогів учителів предметів природничо-математичного циклу.

inov-tech-4

Сігетій Ігор Петрович, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, у своєму виступі зупинився на особливостях використання ІКТ при роботі з обдарованими учнями. Пошук обдарованих учнів, їхній розвиток не є простим і короткотривалим. Учитель проводить кропітку роботу з кожною особистістю. При цьому важливим є процес індивідуалізованої освіти. Для обдарованих учнів створюється спеціалізована траєкторія розвитку, яка передбачає внесення динамічних змін, уточнень, доповнень та ін.
Ігор Петрович наголосив, що однією з важливих умов зростання творчого потенціалу особи є наявність відповідного навчального середовища, яке стимулює його до поліпшення своєї діяльності, здобуття нових знань, навичок та умінь. В умовах, коли школяр не має конкурентів у своєму навколишньому оточенні, на допомогу вчителеві приходять інформаційні технології, які дозволяють ігнорувати територіальні рамки та створювати віртуальний конкурентний простір. При цьому талановитий учень може спілкуватися з ровесниками з інших країн, задавати питання, самостійно оцінювати свої можливості, змінювати напрями діяльності, вибирати доступні освітні рівні.
Хома Наталія Іванівна, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, зосередила увагу на сучасних інноваційних технологіях та основних формах у позакласній роботі. Розповіла, що позакласні заняття поглиблюють і розширюють знання учнів, підвищують їхній інтерес до предмета, привчають до самостійної творчої праці, розвивають ініціативу, вносять елементи дослідництва в їхню роботу, допомагають в здобутті майбутньої професії.
У процесі вивчення предмета із застосуванням інноваційних технологій послідовно і систематично формується культура розумової праці на якісно новому рівні, формується вміння самостійно висловлювати думки, відпрацьовується логіка мислення. Також учні вчаться планувати свою роботу, раціонально її виконувати, критично співвідносити початковий план роботи з реальним процесом її виконання, що потім допомагає їм на уроках.

inov-tech-5

Учасники продовжили роботу в секціях:
математика (керівники – Петечук В.М., Сігетій І.П., Петечук К.М.)
фізика (керівники – Химинець В.В., Гайналій Л.І.)
біологія (керівники – Палько Т.В., Бокоч О.С.)
географія (керівники – Хома Н.І., Глюдзик Г.Б.)
хімія (керівники – Орос В.М., Голомб О.М.)
Учасники висловили низку пропозицій, які ввійшли до рекомендацій конференції.