Підготовка школярів до ЗНО з математики у 2015 році

19 лютого 2015р на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся навчально-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Підготовка школярів до ЗНО з математики”. Відкрив семінар заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту  післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович. Василь Михайлович зауважив, що даний семінар проводиться в новій організаційній формі. Адже у зв’язку з подіями, які відбуваються в нашій країні необхідно економити кошти і тому доводиться проводити деякі заходи  дистанційно. Разом з тим, окремі методисти методкабінетів районних/міських відділів /управлінь освіти, які відповідають за викладання математики, змогли приїхати і були присутні на семінарі.  

Петечук Василь Михайлович розповів присутнім, що абітурієнти складатимуть тести ЗНО з  математики двох рівнів складності – базового і поглибленого, які самостійно обирають під час реєстрації. Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визначається Правилами прийому до вищого навчального закладу. Згідно демонстраційного варіанту сертифікаційна робота з математики базового рівня складається з 30 завдань різних форм (20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності, 6 завдання відкритої форми з короткою відповіддю). Відповіді до завдань потрібно позначати в бланку А. Час виконання – 130 хвилин. Цьогорічні демонстраційні завдання відкритої форми з короткою відповіддю не важчі, ніж минулорічні. Немає завдання з параметрами або абсолютною величиною, наявна тільки стереометрична задача. Згідно демонстраційного варіанту сертифікаційна робота з математики поглибленого рівня складається з 6 завдань. Час виконання – 80 хвилин. Відповіді до завдань 31–34 записуються  в бланку Б. У ньому також необхідно записати послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв’язання завдань 35 і 36, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, а якщо потрібно, проілюструвати розв’язання завдань рисунками, графіками тощо. До поглибленого рівня віднесено наразі завдання з параметром та абсолютною величиною. яке потребує певного дослідження. Петечук В.М. у своєму виступі наголосив на тому, що із перших років запровадження зовнішнього незалежного оцінювання для визначення його результатів Український центр оцінювання якості освіти застосовує шкалу 100–200 балів, яка будується автоматично на основі методу еквіпроцентильної нормалізації з середнім значенням 150 балів і середньоквадратичним відхиленням 20. Використання такої процедури шкалювання має низку суттєвих переваг. По-перше, шкала 100–200 балів є наближеною до еталонної шкали з середнім значенням результатів із кожного предмета. По-друге, шкала є стандартизованою, тобто розподіл абітурієнтів за цією шкалою є приблизно однаковим незалежно від предмета тестування. По-третє, шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього оцінювання абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів із певного предмета. При цьому, з метою відсіювання абітурієнтів, рівень знань і умінь яких є фрагментарним і занизьким для продовження навчання у ВНЗ, було запроваджено своєрідний «поріг» у 124 бали. На сьогоднішній день уже стає зрозумілим, що кількісний показник «порогу» залежить від того, наскільки хороші результати абітурієнт продемонстрував відносно інших учасників тестування і тому необхідно відмовитися від відносного критерію та запровадити абсолютний критерій, коли рішення щодо «порогу» («склав»/«не склав») ухвалюється експертним шляхом. Спеціальна експертна комісія, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на кожне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала». Таким чином, «пороговий бал» – мінімальна кількість (сума) тестових балів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, отримання яких надає абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при вступі на навчання до вищого навчального закладу України.
Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у 2015 році учасникам семінару розповіла Павлович-Іліньо З.В., завідувач центру ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання Закарпатського інституту  післядипломної педагогічної освіти. Зоряна Василівна ознайомила присутніх з нормативними документами та деякими особливостями проведення ЗНО-2015.
У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року. Кожен учасник ЗНО  має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з переліку:
- українська мова і література;
- історія України;
- математика;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- російська мова;
- французька мова.
З переліку предметів вилучено всесвітню історію та світову літературу. Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з  української мови і літератури та математики двох рівнів складності – базового і поглибленого, обрати який потрібно під час реєстрації (після 01 грудня 2014 року абітурієнти самостійно довідуються про перелік предметів для вступу на конкретну спеціальність). Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визначатиметься Правилами прийому до вищого навчального закладу.  У сертифікатах виконані завдання оцінюються за шкалою 100-200 балів. Згідно тестового оцінювання, наприклад, з математики за базовий рівень максимально можна набрати 48 тестових балів, а поглибленого рівня – 66 балів. ДПА з української мови для всіх випускників ЗНЗ проводиться у формі ЗНО і відбудеться 24 квітня цього року, а з математики – 12 червня. Зоряна Василівна підкреслила, що результати зовнішнього незалежного оцінювання, як уже охарактеризував Петечук В.М., будуть визначатися за новою методикою. Також Павлович-Іліньо З.В. нагадала учасникам семінару, що розроблено навчання та інструктаж для учнів, які бажають складати тести ЗНО.
Орос В.М., завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, заслужений учитель України, у своєму виступі окреслив можливості використання електронних засобів для підготовки до ЗНО з математики. Зокрема, Віктор Михайлович вказав на основні переваги комп’ютерного он-лайн тестування: проходження тестування “в домашніх умовах”; можливість багаторазового тестування (тренування); анонімність; швидка перевірка результату. При відсутності інтернет-з’єднання для перевірки рівня знань можна використовувати різні оф-лайн програми. Однією з кращих є програма «Математика на 200 балів». Завдання відповідають темам та основним вимогам програми зовнішнього незалежного оцінювання, а довідник, включений в програму, допоможе пригадати основні формули та теореми, які потрібно знати на пам'ять. Налаштування програми дозволяють вмикати підказки, повторно виконувати тести, оцінювати ефективність виконання тестів. Тести можна проходити за варіантами або вибирати випадково сформований варіант тесту. У програмі можна генерувати тест, який за структурою відповідає тесту зовнішнього незалежного оцінювання. Виконавши цей тест потрібно заповнити бланк «А», за яким програма оцінить рівень підготовки і підрахує кількість набраних балів. Комп'ютерну програму можна використовувати для підготовки до ЗНО, поточного, підсумкового контролю учнів у кабінетах, обладнаних комп'ютерами або інтерактивною дошкою, самостійної роботи. У своєму виступі доповідач також зупинився на детальній характеристиці окремих інтернет-ресурсів, які можна використати для підготовки до ЗНО з математики. Перспективним є і консультування учнів з використанням інтернет-технологій. Це дає можливість учневі отримати кваліфіковану допомогу від вчителів. Отже, сучасні технології можуть ефективно застосовуватись як для набуття нових знань, так і для перевірки рівня їх засвоєння.
Сігетій І.П., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, звернув увагу учасників семінару на механізм використання сертифікатів базового і поглибленого рівня. Згідно з вимогами вищих навчальних закладів абітурієнт подає сертифікат, в якому відображені результати  базового і поглибленого рівня. Особливість полягає в тому, що завдання базового рівня виконують всі учасники ЗНО з математики, а  завдання поглибленого рівня виконують у додатковий час. За попередніми даними, поглиблений рівень ЗНО з математики вимагають, згідно з Правилами прийому, незначна кількість ВНЗ.
Про проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 і 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів та актуальні питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів у 2014-2015 навчальному році учасникам семінару розповіла Петечук К.М, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Катерина Михайлівна закцентувала увагу на тому, що державна підсумкова атестація з математики і зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів проводяться  в рамках закону України «Про загальну середню освіту». На сьогоднішній день дані питання частково виствітлені у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-21 від 20.01.2015 року «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році». У цьому навчальному році атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами за рекомендаціями Міністерства освіти і науки. Також Петечук К.М. підкреслила, що у даному листі звертається увага на те, що у Міністерстві юстиції знаходиться нове Положення «Про проведення державної підсумкової атестації», а також Міністерством освіти і науки готуються відповідні методичні рекомендації щодо його реалізації.
Петечук В.М. підбив підсумки навчально-практичного семінару, а присутні учасники подякували за дані рекомендації та навчання щодо підготовки школярів до ЗНО, проведення державної підсумкової атестації з математики.

Катерина Петечук, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО