Всеукраїнський науково-методичний семінар з математики

1

19-20 жовтня 2017 року у м. Коломиї Івано-Франківської області відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості вивчення математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів та в класах поглибленого вивчення математики після переходу на новий Державний стандарт» на базі Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», який хлібом-сіллю зустрів гостей.

2

Відкрив науково-методичний семінар ректор Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Роман Миколайович Зуб’як.

3

У презентаційному модулі структурно-часової моделі семінару з пріоритетними напрямами розвитку освіти в Коломиї присутніх ознайомив начальник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бориславович Бордун.

4

Директор Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» Ганна Миколаївна Пасічна у презентаційному модулі ознайомила учасників семінару з роботою навчального закладу, висвітлила роль педагогічного колективу в освітній парадигмі «Нова українська школа».

5

Науково-методичний модуль розпочався виступом головного спеціаліста відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Богдана Віталійовича Кудренка, який окреслив перспективи розвитку і роль математики в системі загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ в Україні. Богдан Віталійович відмітив, що особливістю сучасних програм з математики є наявність в них інтегрованих наскрізних ліній, які спрямовані на формування в учнів ключових компетентностей. Школа має бути місцем, куди учні приходять не лише за знаннями. У школі вони мають оволодіти методами як користуватися цими знаннями, вміти їх знаходити, критично переосмислювати. Завдання учителя – допомогти учням у виборі ними своєї майбутньої професії, життєвих вподобань і цінностей.

6

Старший науковий співробітник відділу загальної середньої освіти і підготовки вчителів Державної установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, кандидат фізико-математичних наук Андрій Вікторович Паньков ознайомив учасників семінару з особливостями змісту навчання математики в 9 класах. Зокрема, за вчителем математики і надалі залишається підготовка завдань до державної підсумкової атестації, а зовнішнє незалежне оцінювання відтерміновується.

7

Згідно з програмою семінару автори підручників та видавці:
- доктор педагогічних наук, професор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Тарасенкова Ніна Анатоліївна показала особливості будови і розв’язування компетентнісних задач;
- доктор педагогічних наук, професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Валентина Григорівна Бевз охарактеризувала реалізацію наскрізних ліній ключових компетентностей у навчанні математики;
- старший викладач кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат фізико-математичних наук Юрій Олексійович Захарійченко звернув увагу на особливості побудови підручника «Алгебра, 9 клас» (автори Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.), а методист кабінету фізико-математичних предметів Рівненського ОІППО Лариса Володимирівна Пекарська прокоментувала використання навчально-методичного комплекту «Алгебра, 9 клас» в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;
- завідувач фізико-математичної редакції видавництва «Генеза» Наталія Василівна Дашко демонструвала нові підручники з алгебри та геометрії для 9 класу (автор Істер О.С.);
- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформаційної освіти Інституту педагогіки НАПН України Дарина Володимирівна Васильєва розкрила особливості організації навчання математики в Новій українській школі в контексті STEM-освіти.
На завершення науково-методичного модуля учасники семінару мали можливість зануритися у світ математики. Філософський виступ доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри диференціальних рівнянь та прикладної математики Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Романа Андрійовича Заторського про евристики при роботі з обдарованими учнями зацікавив присутніх запропонованими задачами.

14

Згідно з програмою науково-методичного семінару його учасники також відвідали майстер-класи:
- використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики як засіб підвищення мотивації до навчання;
- практичні рекомендації щодо формування в учнів 7-9 класів основних груп компетентностей на уроках математики за новими Державними стандартами;
- шляхи реалізації наскрізних змістових ліній при викладанні математики;
- методика організації та проведення літнього математичного табору «Декарт»;
- формування ключових компетентностей учнів при вивченні математики шляхом упровадження проектної технології;
- моделююча гра «Ти – директор»;
- використання ІКТ в освітньому процесі;
- формування математичної компетентності сучасного учня засобами комп’ютерних технологій.
Незабутніми стали для учасників семінару відвідини Коломийського музею писанкового розпису та народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Й. Кобринського.

Катерина Петечук,
методист кабінету методики викладання
природничо-математичних дисциплін ЗІППО