Математика

Методичні рекомендації з викладання математики

Згідно з Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.
В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їхній сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Формування цілісного світогляду

 


У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася обласна науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін «Реалізація міжпредметних зв'язків природничо-математичних дисциплін з використанням інноваційних технологій навчання».

ІІІ етап 53-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади юних математиків

20 січня 2013 року відбувся ІІІ етап 53-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади юних математиків за матеріалами, наданими Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Пропонуємо завдання та розв’язання і вказівки до них. Завдання були розроблені за двома рівнями складності: рівень А та рівень Б (рівень А був рекомендований регіонам, які в рейтингу Всеукраїнської математичної олімпіади за підсумками двох останніх років посідають місця, не нижче за десяте). Учні Закарпатської області змагалися за рівнем Б.

Завантажити файли