Математика

Освітня галузь «Математика»

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти включає такі освітні галузі, як “Мови і літератури”, “Суспільствознавство”, “Мистецтво”, “Математика”, “Природознавство”, “Технології”, “Здоров’я і фізична культура”. Таким чином, математика виступає самостійною освітньою галуззю Державного стандарту, що накладає на неї колосальну відповідальність за його реалізацію. Не випадково великий вчений «король математики» К.Гаусс сказав:  «Математика – цариця наук».
У загальноосвітніх навчальних закладах вивчаються три предмети освітньої галузі «Математика»: математика у 5-6 класах, алгебра та геометрія у 7-11 класах.

Свято математики наближається

Згідно листа МОН України №1/9-618 від 10.09.2013 р. «Про проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у 2013/14 навчальному році 6 грудня 2013 року відбудеться перший етап конкурсу (Всеукраїнський) для учнів 2-6 класів.

Завантажити документ

Методичні рекомендації з викладання математики

Згідно з Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.
В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їхній сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».