Творчий підхід до викладання природничо-математичних дисциплін

21 жовтня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін на тему: «Особливості викладання природничо-математичних дисциплін в сучасних умовах: організаційний та методичний аспект»


Пленарне засідання розпочалося з виступу Петечука Василя Михайловича, заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти, який змістовно розкрив питання стратегії розвитку сучасної загальної освіти, зокрема природничо-математичної, відповідно до нових викликів часу, зосередивши увагу учасників на її структурних та змістових особливостях, модернізації та інформатизації освіти в умовах дії цільових соціальних програм і профілізації старшої школи.

Виступ Василя Михайловича ґрунтувався на найсучасніших нормативних документах щодо розвитку освіти, серед яких Указ Президента України від 25.06.13 р. №344\2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" та заходах, затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів, де прописані етапи реалізації основних Положень цього Указу.

Увазі учасників доповідачем було запропоновано нові моделі роботи методичної служби, спрямовані на реалізацію вищевказаних завдань.

Про основні аспекти використання інформаційних технологій в сучасній школі та особливості організації роботи з обдарованими учнями у 2013-2014 н.р. розповіли Віктор Орос та Ігор Сігетій.

Робота в секціях «Математика» (Петечук К.М.), «Біологія» (Бокоч О.С.), «Хімія» (Ґоломб О.М.), «Фізика» (Гайналій Л.І.) дала можливість обговорити сучасні проблеми розвитку шкільної природничо-математичної освіти в розрізі конкретних дисциплін.

Учасники висловили низку пропозицій, що увійшли до рекомендацій конференції.