Кабінет природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології

Очолила кабінет  досвідчений методист Л.І.Гайналій. До складу кабінету ввійшли методисти: Г.Б.Глюдзик, Д.П.Мельниченко, К.М.Петечук, І.П.Сігетій, О.С. Бокоч, О.М. Голомб.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження перспективного педагогічного досвіду, новітніх методик та технологій, постійне удосконалення фахової майстерності вчителя стали пріоритетними завданнями методистів кабінету. Ними внесено вагомий вклад у підготовку критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення тематичних та підсумкових атестацій школярів, апробацію підручників та навчальних посібників. Щороку кожен методист готує матеріали “На допомогу вчителю”, які публікуються також у газеті інституту “Слово вчителя”. Для слухачів курсів підготовлені кваліфікаційні стандарти, які визначають фаховий рівень педагога.
Значне місце в діяльності методистів кабінету займає підготовка матеріалів та проведення другого і третього етапів учнівських предметних олімпіад, а також організація і підготовка переможців третього туру до участі у четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади. Слід зазначити, що з кожним роком зростає кількість учнів-переможців четвертого етапу олімпіад з природничо-математичних предметів.
Не залишається поза увагою методистів кабінету і підготовка та проведення Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”. За період проведення цього конкурсу переможцями стали: В.М.Орос (м.Ужгород), номінація “Інформатика”; П.Я.Кіндюх (м.Ужгород), номінація “Математика”; Лауреатами – І.І.Гомонай (Мукачівський район), номінація “Фізика”; С.Г.Ващук (м.Ужгород), номінація “Математика”; А.А.Шепа – (Мукачівський район), номінація “Хімія”.  
У кабінеті створено дружній колектив висококваліфікованих фахівців, який творчо працює над забезпеченням високої ефективності навчально-виховного процесу у закладах освіти області.

Методистами з цього навчального предмету працювали: І.Когутич, Т.Повхан, В. Фернега, З.Янкес, М.Іванчов, а з 1990 року цю посаду займає Л.І.Гайналій.
Уже в кінці 50-х на початку 60-х років минулого століття у числі кращих були шкільні навчальні кабінети фізики. Біля 85% шкіл були забезпечені кіноапаратами та іншими проекційними засобами. Крім цього, у них зосереджувалась значна кількість навчально-наочного приладдя. Саме тоді започатковуються школи передового досвіду та опорні школи з фізики, у яких працювали високого рівня професіонали В.Бабич, І.Береснєв, В.Медвідь, А.Сосмакова, Л.Леп, В.Кузьма, І.Гомонай, Й.Балог, С.Уйфалуші, Й.Желтвай, В.Іваніга, В.Зварич, В.Луканинець, М.Кішко, В.Бодак, М.Бреннер та багато інших. Згодом їхніми послідовниками стали М.Гребенюк, М.Перевузник, Є.Свадеба, Н.Дворак та ін., які творчо використовували у своїй науково-практичній діяльності надбання старших колег.
Методист кабінету фізики Л.І. Гайналій продовжує розвивати й удосконалювати кращі зразки форм і методів роботи своїх попередників, які спрямовує на постійне підвищення фахової майстерності кожного вчителя фізики, на впровадження сучасних методів навчання та перспективного педагогічного досвіду. Цій меті підпорядковуються курси підвищення кваліфікації вчителів, науково-методичні семінари, конференції, методичні об’єднання, творчі групи вчителів цього фаху, а також школа передового педагогічного досвіду, що працює на базі досвіду заслуженого вчителя України М.К. Гребенюка в м.Ужгороді. Людмила Іванівна є активним учасником Всеукраїнських семінарів з методики викладання фізики, на яких вона охоче ділиться своїм досвідом роботи.  

У числі перших методистів з цього навчального предмета були  
Т.Я.Бальвас, А.Д.Сандул, П.А.Немудрий, О.М.Сенчило, М.Я.Гончаренко, Л.М.Видрицька, П.І.Когутич, В.С.Фернега, Т.Ф.Повхан, І.Й.Данко, З.П.Янкес, М.Ф.Бучацький, Е.Є.Елек, Ю.Ю.Барничка.
У 1987 році на посаду методиста математики було призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента В.М.Петечука, який у квітні 1989 року став заступником директора інституту.
У цей період посади методиста займали Ю.І.Ігнат та В.І.Делеган.
Зі зміною структури інституту у 1992 році предметні кабінети були ліквідовані. Натомість створено єдиний кабінет методики викладання загальноосвітніх дисциплін і початкового навчання, який очолив (за сумісництвом) заступник директора, доцент В.М.Петечук і керував ним до травня 2003 року.  
У результаті реорганізації інституту в 2003 році створено кабінет природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології, до складу якого ввійшов і предмет математика. Методистами математики стали І.П.Сігетій, Л.В.Гатяш, а з 2005 р. – К.М.Петечук.
Основними завданнями, які з року в рік вирішували працівники кабінету, були: зростання професійної майстерності вчителя, що досягалось шляхом проведення курсів, теоретичних і практичних семінарів, педагогічних конференцій, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, оновлення змісту методичної роботи, розробки методичних рекомендацій, вивчення стану викладання та рівня знань учнів з математики в школах області тощо.
Заслуговують подяки вчителі, вихованці яких в різні роки досягали найвищих результатів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Призерами ІV етапу змагань з математики були учні вчителів: Н.Карплев-ської, Г.Худякової, В.Петечука, М.Гафинець, В.Губенка, В.Шапочки, Л.Качер, Н.Мацо, М.Ткача, Б.Балажі, І.Сігетія.
Провідні вчені і вчителі математики Закарпаття завжди мали заслужений авторитет і повагу серед математичної еліти України. Чимало із закарпатців входили до складу журі заключного етапу Всеукраїнських олімпіад: Е.Елек, М.Ткач, В.Губенко, П.Гудивок, О.Кирилюк, І.Шапочка, О.Теліщак. В даний час членами журі є І.Сігетій та В.Петечук. До того В.Петечук вже 10 років поспіль є заступником голови журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.
Високе звання “Заслужений вчитель України” присвоєно вчителям математики В.Ткаченко, М.Ткачу, С.Ващук, П.Кіндюху, Б.Балажі.
Соросівського гранту удостоєні вчителі: М.Ткач (двічі), В.Петечук (двічі), В.Губенко (двічі), В.Шапочка, С.Ващук.  
Вчителями, методистами та працівниками кафедри інституту видано ряд підручників, методичних рекомендацій і розробок на допомогу вчителям.  
Методист І.Сігетій є старостою групи методистів-математиків обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України, В.Петечук є членом редакційних рад Всеукраїнських журналів “У світі математики” і “Математика в школі”.

У 1992 році на посаду методиста був призначений Глагола Іван Андрійович.
Перебудова шкільної біологічної освіти в кінці 60-х на початку 70-х років зумовила появу класів з поглибленим вивченням біології та факультативів. Йде переорієнтація методики викладання предмету. Розробляються методичні рекомендації. Видаються нові навчальні програми, підручники та методичні посібники.  
Тому основними завданнями методиста біології Іван Андрійович вважає: підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом організації курсової підготовки, змістовна й ефективна організація методичної роботи, впровадження нових технологій, вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, індивідуальні та групові форми удосконалення педагогічної майстерності вчителів, творча діяльність опорних та шкіл передового педагогічного досвіду та ін.  
За 60 років існування інституту курсовою підготовкою охоплено понад 4500 вчителів. Більш якісній підготовці вчителів сприяють тісні контакти з вченими біологічного факультету УжНУ. Постійними лекторами на курсах є доктор біологічних наук, професор В.І.Комендар, доцент М.І.Чубарко, доцент В.О.Добей, доцент В.І.Сабадош та інші.  
Особлива увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Щорічно учні шкіл області стають призерами Всеукраїнської біологічної олім-піади. З 1995 року проводиться екологічна олімпіада захисту наукових учнівських проектів. У 2003 році призерами екологічної олімпіади стали учні Свалявської гімназії (вчитель Циганин Л.І.) та Ужгородського ліцею (вчитель С.С.Фесенко).
Заслуговує на увагу видавнича робота спеціалістів-біологів інституту та вчителів області. Тільки за останні п’ять років підготовлено і видано 18 методичних рекомендацій, 4 навчально-методичні посібники.
Вивчено, узагальнено і поширено передовий педагогічний досвід вчителів:  
Л.Ю.Кузьми (Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст.) “Особистісно орієнтоване навчання у процесі вивчення біології”;
А.Г.Сафронової (Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2) “Гуманістична модель екологічної освіти школярів”;
В.Ю.Арутьонової (Берегівське медучилище) “Основні аспекти екологічного виховання студентів на уроках біології”;
М.І.Фехтел (Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського р-ну) “Екологічне виховання учнів на уроках біології”;
Станкович В.Д. (Хустська гімназія-інтернат) “Екологічні проблеми Закарпаття”;
М.І.Токар (Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського р-ну) “Біотехнологія. Математичне моделювання в екології”;
І.В.Паланейчек (Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. О.С. Пушкіна) “Ігрова діяльність учнів як засіб підвищення якості знань учнів з біології”.

З часу створення інституту в його структурі функціонував кабінет хімії і біології, який протягом 25 років очолювала Шимко Олена Семенівна. Методистом працювали Луценко Валентина Костянтинівна та Гайніш  
Едіта Михайлівна.
У 1968 році створюється окремий кабінет хімії, завідувачем якого був до 1978 р. Бедя Калман Калманович. Очолювали цей кабінет також Гаваші Ольга Людвігівна, Мовчанюк Людмила Іванівна, Штефанець Мирослава Андріївна. У 1992 році у зв’язку із зміною структури інституту предметні кабінети були ліквідовані. Всі вони увійшли до складу єдиного кабінету методики викладання навчальних дисциплін. Методистом з хімії працює Сірко Ірина Павлівна. Після реорганізації інституту (2003) був створений кабінет природничих дисциплін, основ економічних знань та екології, до якого ввійшов і предмет хімія.  
Основними завданнями були підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом організації курсової, семінарської підготовки, вдосконалення методичної роботи, впровадження нових технологій, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, забезпечення виконання навчальних програм, створення відповідної навчально-матеріальної бази, вивчення стану викладання хімії в школах області, розробка методичних рекомендацій для вчителів.
З урахуванням потреб проводяться курси різні за змістом та для окремих категорій вчителів. Практикується курсова підготовка вчителів, які поряд з хімією викладають й інші предмети. (Окремо для тих, що працюють у ЗОШ І-ІІІ ст. і для тих, які працюють у ЗОШ І-ІІ ст.), а також курси для вчителів угорськомовних шкіл. Для цієї категорії слухачів організовувалася педагогічна практика в навчальних закладах Угорщини. Якісній підготовці вчителів сприяють тісні контакти з хімічним факультетом УжНУ. Постійними лекторами на курсах і учасниками різних заходів з вчителями хімії є науковці всіх кафедр названого факультету.  
Широкої популярності набули семінари-практикуми керівників рай(міськ)методоб’єднань вчителів, на яких обговорюються актуальні питання викладання предмету. Лише за останній період проведено семінари з питань викладання хімії в школах нового типу, впровадження інноваційних та комп’ютерних технологій, диференційованого підходу до навчання, тестового контролю знань та особливостей методики його проведення, методики оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.  
Особлива увага приділяється роботі з обдарованими учнями. Цьому сприяє організація і проведення олімпіад юних хіміків. Завдяки наполегливій праці вчителів школярами області досягнуто хороших результатів на олімпіадах ІІІ та ІV етапів. Учні шкіл області були неодноразовими призерами Всесоюзних (у радянський період) та Всеукраїнських олімпіад. Зокрема, це вихованці вчителів С.С.Жудера, М.С.Світлик (м.Свалява), К.Є.Старости та В.І.Старости, К.Є.Маркуш, Г.П.Кушнір (м.Ужгород), Л.О.Німець (м.Виноградово), Г.К.Левандовської (м.Мукачево), Т.В.Поприк (с.Дубриничі, Перечинського району) та ін. Хорошої результативності в роботі з обдарованою молоддю минулими роками досягли також Ю.Ю.Тарці (ЗОШ І-ІІІ № 2), К.К.Бедя (Шишлівецька ЗОШ  
І-ІІІ ст. Ужгородського р-ну), М.П.Кузьма (Виноградівська ЗОШ І-ІІІ  
№ 8), І.Ю.Фанта (Хустська гімназія), Н.В.Гладжикурка (Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району), В.В.Петрус (ЗОШ №1 м.Ужгорода),  
О.М.Фелді, (ЗОШ №2 м.Мукачева), А.А.Шепа (В.Визницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району), Г.А.Ясаї (гімназія з угорською мовою навчання м.Берегова) та ін.  
Кабінетом хімії вивчено й узагальнено досвід цілого ряду вчителів – майстрів педагогічної справи, які завоювали велику пошану серед педагогічної та батьківської громадськості й учнів. Це: Б.Х.Паламарчук,  
В.О.Шило – вчителі Ужгородської СШ №3, І.В.Маркін – вчитель СШ №11, О.О.Фединець, А.С.Майор – Хустська школа-інтернат, В.І.Новак – Рахівська СШ № 1, С.Ф.Руденко – Мукачівська СШ №1, О.О.Ковшер, К.Д.Дмитрович – Берегівські СШ №1, 4, В.І.Рубець – Воловецька СШ, Т.О.Чубірко – Жденіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецького району, В.М.Анд-рійчук – Лазещинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівського району, А.М.Гутич – Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст., К.Є.Маркуш – ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ужгорода, Л.О.Німець – Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. №8, К.Є.Староста – ЗОШ №11, Г.П.Кушнір – гімназія м. Ужгорода та багато інших. На допомогу вчителям видано ряд методичних розробок та рекомендацій.
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти пріоритетними завданнями повинні бути творча реалізація Концепції безперервної базової хімічної освіти, яка охоплює також всі ланки післядипломної педагогічної освіти. Це переорієнтація навчальних закладів на творчий розвиток здібностей і обдарувань учнів. Це істотне підвищення престижу інтелекту, культури особи у користуванні науковими досягненнями у побуті, на виробництві, екологічної культури, на формування високоморальної громадянської позиції і національної свідомості молоді.  

З моменту створення інституту в його структурі функціонував кабінет історії і географії, а від 1947 року була передбачена посада методиста географії, яку в різні роки обіймали: І.Т.Мойсенко, І.Ф.Сідловський, М.В.Андрієвська, М.Н.Биба, А.А.Брель, Л.Л.Видріцька, А.Л.Тронь, М.А.Шанта, Е.І.Ярмоленко, Г.М.Гаврилюк. Починаючи з 1997 року методистом географії працює Г.Б.Глюдзик.
За 60 років існування інституту курсовою підготовкою охоплено понад 4000 вчителів географії.  
Практикується проведення спеціалізованих курсів підготовки вчителів географії:
- курси для вчителів географії зі спецкурсом “Краєзнавчо-туристична робота в школі”;
- курси для вчителів географії, які працюють не за фахом.
Починаючи з 1999 року, в інституті започатковано проведення курсів для вчителів географії з метою підготовки їх до викладання нового предмету “Основи економічних знань”. Вони організовуються при сприянні і фінансуванні Національної Ради США з питань економічної освіти, а також при підтримці Української Ради з економічної освіти. До їх проведення залучаються викладачі економічних вузів м.Львова, які є тренерами Центру економічної освіти м.Львів.  
Широкої популярності набули семінари-практикуми керівників рай(міськ)методоб’єднань вчителів географії, на яких обговорюються актуальні питання викладання предмету – це застосування інноваційних технологій, використання електронних засобів навчання на уроках географії, методики проведення тестового контролю знань, оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою, проведення письмових форм підсумкової державної атестації з географії та основ економіки.
Організовано проводяться семінари для керівників рай(міськ)методоб’єднань учителів географії й історії з питань краєзнавчої роботи в школі, для керівників методоб’єднань вчителів географії та біології з проблем екологічної освіти. Надзвичайно цікаво пройшов семінар на базі Карпатського державного біосферного заповідника. Як показав досвід, саме така творча співпраця науковців і вчителів допомагає ефективно досягти мети з екологічного виховання молоді.
За останній період проведено цикл семінарів-практикумів на тему: “Шляхи поліпшення якості навчання шкільних курсів географії в загальноосвітніх школах Закарпатської області з національними мовами навчання”. Семінари проводилися на базі угорського ліцею села В.Добронь Ужгородського району, на базі угорської гімназії м.Берегова, у школах з румунською мовою навчання шкіл сіл Біла Церква та Середнє Водяне Рахівського району. До їх проведення залучалися науковці Закарпатського угорського педагогічного інституту м.Берегова. За наслідками творчої співпраці науковців та вчителів-практиків підготовлено до друку і видано угорською мовою зошити-практикуми з географії для 6-7-8-9-10 класів.
Упродовж останніх років методист географії Глюдзик Г.Б. надає необхідну професійну допомогу при підготовці і проведенні районних методичних об’єднань учителів географії і основ економіки.  
Серед вчителів, вихованці яких досягли вагомих результатів, слід назвати М.Д.Пересоляк (гімназія смт.Великий Березний), подружжя  
К.О.Рейтій та В.П.Рейтій (ЗОШ І-ІІІ ст. м.Перечин), Ж.В.Біланін (гімназія м.Мукачево), В.М.Ряшко (м.Свалява), В.В.Гомаду (ЗОШ І-ІІІ ст. №8 м.Виноградово), М.В.Клюсу (ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Тячево), О.М.Маргітич (м.Берегово). Хорошої результативності в роботі з обдарованою молоддю досягли вчителі географії м.Ужгорода (гімназія) Р.В.Бачинський і Н.А.Чербанік, (ліцей) Н.Ф.Габчак, (АНВК ЗОШ №2) М.В.Харчук, (ЗОШ І-ІІІ ст. №19) С.І.Роман, (ЗОШ І-ІІІ ст. №20) А.В.Шпак та ін.
На допомогу вчителям методистом ЗІППО Г.Б.Глюдзик та вчителями географії області видано цілий ряд методичних розробок та рекомендацій.  
Першого вересня 1985 р. в усіх типах середніх шкіл було введено новий навчальний предмет “Основи інформатики та обчислювальної техніки” (ОІОТ), який передбачалося вивчати в 9-10 класах. Почали створюватися кабінети інформатики, оснащені переважно різнотипними, значною мірою застарілими комп’ютерними засобами.  
Створений кабінет інформатики інституту очолив з 1985 р. Ю.Ю.Барничка.  
Для опанування і навчання нового предмета інститут організовував курси підвищення кваліфікації переважно вчителів математики і фізики.  
На початковому етапі навчання учнів носило програмістський напрям, тому в основному вивчалися дві мови програмування: алгоритмічна і Бейсік, а з 1996 р. вивчення розділу програмування поступово переведено на мову Паскаль.  
У 1996 році Міністерством освіти України було затверджено нову програму шкільного курсу інформатики, побудованого на засадах користувацького напряму. Фактично до існуючої програми додано розділ з прикладного програмного забезпеченя. Це зумовлено природними змінами сучасних інформаційних систем.  
З часу призначення (1997 р.) на цю посаду досвідченого програміста з великим педагогічним досвідом інформатизаційної роботи Д.П.Мельниченка значно поліпшилася система підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі використання засобів інформаційних технологій навчання. На курсах підвищення кваліфікації усіх категорій педпрацівників активно впроваджуються сучасні форми і методи навчання досконалого володіння комп’ютерною технікою, інформаційними технологіями та впровадження їх в навчально-виховний процес. Досягнуто певних успіхів в організації дистанційного навчання. Створюється база мультимедійних програмних засобів для вивчення загальноосвітніх предметів та для управлінської роботи керівників шкіл. Уже впроваджено біля 30 сучасних програмних засобів навчального призначення. Під ке-рівництвом методиста Д.П.Мельниченка налагоджено тісну співпрацю з відповідними кафедрами УжНУ та Закарпатського державного університету.