ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТАБОРУ


Планування роботи табору забезпечує цілеспрямованість, чіткість, упорядкованість роботи всіх підрозділів і служб, дозволяє намітити конкретні шляхи вирішення поставлених завдань, створює умови для організованої діяльності співробітників та дітей, для раціонального використання часу.
Грамотне, науково обгрунтоване, конкретне планування значною мірою зумовлює ефективність і результативність роботи дитячого оздоровчого табору.
План роботи виконує такі функції: спрямовувальну, визначальну, прогнозуючу, координуючу, організаторську (з одного боку, відображає те, яким чином, якими засобами діяльність організується і хто є її суб'єктами, з іншого боку, вказує порядок якої діяльності, визначає її місце і час, відповідає на запитання: хто, що, коли і де повинен робити); контролюючу, репродуктивну (через будь-який проміжок часу за планом можна відтворити зміст і обсяг виконаної роботи)
План роботи табору повинен відповідати певним умовам:
1. Зміст спланованої діяльності має сприяти вирішенню конкретних цілей і завдань, визначених програмою табору.
2. План повинен бути орієнтований на реалізацію потреб та інтересів дітей, розкриття їх здібностей.
3. План повинен бути результатом спільної творчості всього педагогічного колективу табору.
4. План повинен включати конкретні заходи по різних блоках і видам діяльності табору, терміни і місце проведення, учасників і відповідальних.
5. У плані має бути виключено невиправдане дублювання форм організації діяльності.
6. План повинен бути розумно насиченим і реально здійсненним, зручним для використання.
При складанні плану роботи табору необхідно враховувати:
цілі і завдання табору;
методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в літньому таборі оздоровлення та відпочинку;
досвід роботи інших таборів з денним перебуванням;
досвід і можливості співробітників табору;
знаменні дати і події в житті міста, країни;
традиційні справи табору;
пропозиції педагогів, батьків, дітей.

У дитячому таборі з денним перебуванням зазвичай складаються такі види планів:
плани роботи табору на зміну, день;
план роботи начальника табору на день;
плани роботи загонів на зміну, день;
плани роботи гуртків;
плани підготовки і проведення табірних і загонових заходів.
Плани роботи табору, загонів повинні бути барвисто оформлені (з використанням малюнків, аплікації) і розміщені на стендах табору і в загонових куточках.

завантажити додаткові документи