Здорова планета - здоровий ти!

Видавництво «Шкільний світ» спільно з компанією «Філіпс Україна» за підтримки Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України оголосили Всеукраїнський конкурс учнівських та педагогічних робіт «Здорова планета – здоровий ти!».
Проводиться з 15 вересня 2009 р. до 20 травня 2010 р.

Мета конкурсу
• Просвітницька робота серед школярів та вчителів України щодо здорового способу життя та значення енергозбереження для нашої планети.
• Сприяння використанню сучасних іннова­ційних екотехнологій під час навчання у школі.
• Активізація практичних напрацювань учи­телів та використання їх під час обміну до­свідом у навчальному процесі.
• Розвиток творчих здібностей учнів.
Порядок проведення конкурсу
• Вересень 2009 р. — повідомлення про кон­курс.
• Прийом робіт до 10 березня 2010 р.
• Березень 2010 р. — оцінювання журі кон­курсних робіт. Визначення переможців.
Квітень — травень 2010 р. — ого­лошення результатів конкурсу, випуск збірника найкращих робіт, за­прошення для нагородження. 20 травня 2010 р. — нагородження.
Номінації
Педагогічні:
• Здоров'я та фізична культура.
• Трудове навчання, основи життєдіяльності.
• Географія, хімія, біологія.
• Фізика.
• Позакласна робота.
Учнівські:
• Особисті.
• Колективні.
Педагогічні роботи приймаються у вигляді роз­робок уроків (розгорнутий план-конспект), позакласних заходів або авторських програм.
Учнівські роботи: малюнки (в електронному вигляді, виконані в ілюстраторських програмах або відскановані), дослідження, літературні твори, само­робки, винаходи, проекти, відеоролики, відеофільми, художні фотографії, презентації.
Критерії оцінювання робіт
Для учнів: оригінальність рішень, відвертість і небайдужість.
Для вчителів: відповідність вимогам та прави­лам оформлення робіт, практичність, глибина, сучас­ність, майстерність.
Правила оформлення робіт
Якщо це урок, має бути розгорнутий план-конспект уроку, який відповідає чинній навчальній програмі.
До всіх завдань, задач та запитань повинні бути відповіді.
До фактичного матеріалу — посилання на джере­ла, а також за умови використання додаткової літера­тури обов'язково має бути бібліографічний список.
Усі ілюстрації надавати окремими файлами, у фор­маті Jpg, PDF.
Матеріали приймаються як у роздрукованому ви­гляді, так і на електронних носіях, обов'язковим є за­повнення анкети.
Вимоги
Надається перевага урокам із:
• використанням інтерактивних та сучасних методів навчання;
• залученням прикладів із сучасних напрацювань провідних світових компаній у га­лузі новітніх екотехнологій;
• технологічністю, інноваційністю, сучасним практичним матеріалом, використаним у роботі.
Авторське право
Автори, що беруть участь у конкурсі, пере дають право видавництву «Шкільний світ» безоплатно відтворювати їх авторські ро­боти без додаткових узгоджень у газе­тах, журналах, книжках та в Інтернеті з обов'язковим зазначенням імені авто­ра. При цьому можливі незначні правки тексту та заміна заголовків.
Оригінали робіт не повертаються.
Автор несе відповідальність за власний матеріал.
Підсумки конкурсу
Результати конкурсу будуть оголошені протягом квітня — травня 2010 р. у газетах «Директор школи» та «Завуч».
Кількість призових місць: три у кожній номінації для вчителів і десять для учнів або учнів­ських колективів.
Усі учасники конкурсу особисто (на нагородженні 20 травня 2010 р.) або поштою отримають диплом ла­уреата і заохочувальні призи (енергозберігаючі лам­почки), а переможці — дипломи, побутову техніку та електроніку від компанії «Філіпс», книжки від видавництва «Шкільний світ» та збірку найкращих конкурсних робіт.

Нагородження переможців відбудеться 20 трав­ня 2010 р. у м. Києві в Міському Будинку вчителя за адресою: вул. Володимирська, 57.
alt

 

Кращі роботи будуть надруковані у збірнику, який буде безкоштовно розповсюджений по всіх районних та міських відділах освіти України, а також у газетах видавництва «Шкільний світ». Сподіваємося, що саме ваші напрацювання увійдуть до цієї збірки, а ваш до­свід сприятиме процвітанню нашої країни, вихованню здорового покоління та збереженню Землі.

Контакти
Усі роботи надсилати з поміткою «Конкурс «Здорова планета - здоровий ти!» за адресою: видавництво «Шкільний світ», вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014 або на електронну поштову скриньку zdorovaplaneta@ukr.net

Довідки за телефонами: +38 (044) 537-32-00, +38 (044) 286-66-57.