Ефективність у навчанні – якість у роботі

foto 040

Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі орієнтований на бажання дитини, враховує її можливості, інтереси, нахили, психофізичні особливості, стан здоров’я. Відсутність примусу, свобода вибору заняття робить позашкільний заклад привабливим для дітей різного віку. Позашкільні навчальні заклади покликані забезпечити можливість кожній дитині у вільний час всебічно розвивати здібності і захоплення.

Днями у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся семінар директорів позашкільних навчальних закладів області "Ефективне управління розвитком позашкільних навчальних закладів як шлях підвищення якості позашкільної освіти". Освітяни зібралися з єдиною метою: поділитися досвідом та обмінятися інформацією, необхідною для створення сучасних умов.
Директор Закарпатського ІППО Тетяна Палько, вітаючи учасників семінару, наголосила, що бачити в дитині особистість та сприяти всебічному розвиткові творчих та інтелектуальних можливостей – головне завдання позашкільної освіти. У презентації "Управління школою. Методичний аспект" директор розкрила основні психологічні типи особистості керівника позашкільного навчального закладу щодо прийняття управлінських рішень, наголосила на особливостях планування та основних критеріях передового педагогічного досвіду.
Про формування громадянської компетенції учнівської молоді засобами позакласної роботи розповів присутнім Борис Качур, завідувач кафедри менеджменту та інноваційних технологій ЗІППО. Він наголосив, що виховання громадянськості, формування духовного світу є однією з умов становлення молодих людей, які спроможні відновити суспільство, дух нації та розвинути ідею державності.
Проблемний характер педагогічної діяльності та проблеми гуманізму висвітлила Лідія Ходанич, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології. Вона зауважила, що рівень розвитку творчого потенціалу в кожного педагога свій. Цей факт виключає усереднення в освіті, обумовлює необхідність особистісно-орієнтованого навчання, врахування специфіки професійної підготовки учнів, їхніх інтересів і потреб, здібностей та можливостей.
Про проблеми естетичного виховання у позашкільних навчальних закладах та роботу з педагогічними кадрами розповів Петро Ходанич, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти. Він зауважив, що естетичне виховання тісно пов'язане з культурою народу. 3 одного боку, воно відображує надбання культури, а з другого — стимулює подальший розвиток культури конкретного народу, активно впливає на творення нових духовних цінностей, мистецьких витворів.
Юрій Герцог, старший викладач кафедри менеджменту та інноваційних технологій окреслив окремі питання нормативно-правового забезпечення функціонування позашкільних навчальних закладів.
На художньо-педагогічних технологіях виховання в позашкільній освіті акцентувала увагу присутніх Марія Жабляк, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти. Вона наголосила, що естетичне виховання – це виховання в учнів здатності до повноцінного сприйняття прекрасного в житті, природі, мистецтві, науці й суспільстві; воно спонукає людину до шляхетних, гарних і гуманних вчинків.
Василина Кузьма, методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи, висвітлила присутнім нові технології у позашкільній освіті, озвучила форми і методи роботи з педагогічними працівниками. Вона розповіла присутнім, що в позашкільній роботі дитина не просто відтворює те, що засвоює. Завдяки своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та навички, удосконалює їх.
Олександр Геревич, директор Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру, розкрив питання "Охорона природи – конституційний обов'язок кожного. Впровадження нових форм і методів в екологічне виховання". Він розповів, що підготовка громадян із високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею!), повинна стати одним із головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.
Учасники подякували організаторам за високий рівень проведення заходу, висловили свої побажання щодо тематики наступних семінарів. Також присутні змогли отримати матеріали, презентації виступів на електронних носіях.

foto 004

foto 017

foto 044