Підсумки та перспективи позашкільної освіти

PB050053

Відповідно до річного плану роботи 5 листопада 2015 року у Закарпатському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбулася обласна нарада директорів, заступників директорів та методистів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування «Підсумки роботи за 2014/2015 навчальний рік та перспективні завдання позашкільної освіти на 2015/2016 навчальний рік». Загалом на нараді було присутньо 18 педагогів-позашкільників області.

Нарада розпочалася з виступу директора ЗОЕНЦ – О. Геревича, який, детально проаналізувавши діяльність закладу за минулий навчальний рік, висвітлив реальний стан позашкільної освіти сьогодні, цьогорічні творчі здобутки гуртківців, творчих учнівських об’єднань позашкільних навчальних закладів. Також  розглядалося важливе питання перспективи нових законів про освіту, зокрема про позашкільну освіту і заходи щодо збереження мережі закладів позашкільної освіти, їх реорганізації, штучного об’єднання тощо.
Як зазначив керівник закладу, минулого навчального року позашкільною діяльністю було охоплено 1170 юннатів (78 учнівських творчих об’єднань, 37 педагогів-позашкільників). Цього ж року, на жаль, через вимогу до скорочення фінансування, кількість дитячих творчих об’єднань зменшилась до 67 гуртків, в яких задіяно 1105 юннатів і 33 педагоги. Усі ми повинні докласти чимало зусиль для того, щоб зберегти контингент учнівської молоді, охопленої позашкільною освітою, щоб позашкільна освіта залишалася повноцінною функціональною ланкою освіти нашої держави.
Дирекція ЗОЕНЦ спільно з педагогічним колективом, як у попередні роки так і зараз, спрямовує свої зусилля на виконання річного плану роботи, створення належних санітарно-гігієнічних, ландшафтно-естетичних, матеріально-побутових безпечних умов праці для всіх працівників і юннатів безпосередньо в обласному екоцентрі в Ужгороді та на філіях ЗОЕНЦ: Хустської філії «Нарцис», Воловецької «Арніка», Рахівської «Едельвейс». Систематично вживалися заходи щодо реальної можливості збільшення масово-виховних заходів та збільшення в них кількості як індивідуальних, так і колективних учасників.
Співдоповідачами розкрито свої напрями роботи, зокрема:
- заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи ЗОЕНЦ Кузьма В.Ю. обґрунтував важливе питання про виконання навчально-виховного плану ЗОЕНЦ в 2014/2015 н. р.;
- завідувач відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ Поган О.В. висвітлила матеріали про інформаційно-методичне забезпечення та видавничу роботу в 2014/2015 н. р.;
- завідувач відділу організаційно-масової роботи Яхимець І.М. розповіла про роботу відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ в 2014/2015 н. р.;
- завідувач відділу екології та природоохоронної роботи Самойлова А.В. охарактеризувала екологічне виховання та практичну природоохоронну роботу учнівської молоді ЗОЕНЦ у 2014/2015 н. р.;
- завідувач відділу біології та дослідно-експериментальної роботи Величканич О.М. доповіла про результати навчально-дослідницької та експериментальної роботи учнівської молоді у 2014/2015 н. р.
З інформацією про підсумки роботи позашкільних навчальних закладів області виступили директори районних ЕНЦ, СЮН:
- Чабрун Г.В. – директор Виноградівського райЕНЦ;
- Сасин О.В. – заступник директора Тячівського райЕНЦ;
- Вербицька Н.М. – директор Хустської райСЮН;
- Буряк С.М. – директор Міжгірської райСЮН.
Виступи доповідачів були змістовними, супроводжувались демонструванням мультимедійних презентацій, відеоматеріалів з навчально-виховної та природоохоронної роботи гуртківців, висвітлювали здобутки та проблеми, над якими працювали дирекція, педагогічні колективи протягом навчального року. Зокрема, наголошено, що на засіданнях педагогічних рад, методичних днях, нарадах основною метою навчально-виховного процесу є створення оптимальних умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді. Обговорювалися можливі впровадження якісно нових форм і методів організації проведення гурткових занять, масово-виховних заходів, навчально-пізнавальних екскурсій, конкурсів, екологічних акцій, виставок тощо.
З метою вдосконалення змісту, шляхів покращення і підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності колективу у ЗОЕНЦ проведено 8 засідань методичних днів, на яких виступило 17 педагогів. Однією з важливих форм роботи з учнівською молоддю, на яку дирекція націлювала педагогів і забезпечувала передумови її реалізації, були організація та проведення масово-виховних заходів, як профільного біологічного, еколого-природоохоронного, навчально-розважального характеру.
Відділом екології та природоохоронної роботи проведено координаційну роботу із залучення юннатів і педагогів ЗОЕНЦ та області до наступних профільних масово-виховних заходів: Міжнародний день охорони тварин, Друге життя побутовим відходам, Всесвітній день водно-болотних угідь, Всесвітній день лісів, День охорони птахів, Міжнародний день захисту навколишнього природного середовища, Днів зимуючих птахів тощо.
Крім того, організовано участь юннатів у всеукраїнських природоохоронних акціях, конкурсах: «Допоможи пташкам взимку», «Збережемо красу Карпат», «Годівничка», «День зустрічі птахів»; «Зробимо Україну чистою», обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»; конкурс-огляд кращого малюнку з теми «Збережи давкілля! Не викидай використані батарейки та енергоощадні лампи на смітник». Малюнки всіх учасників конкурсу включені до 11 випуску Еколого-освітнього альманаху. Також юннати взяли участь у Міжнародному екологічному конкурсі «Веломанія», Всеукраїнській олімпіаді «Dream EKO» – міжшкільному екологічному проекті для учнівської молоді.
Дитячий колектив ЗОЕНЦ під назвою «Екотайм» взяв участь у конкурсі «Земля – наш спільний дім», за оцінюванням журі здобув призове місце. Традиційно, Долина нарцисів тринадцятий рік поспіль збирає юних натуралістів області на фестивалі «Золотий нарцис – 2015», де команда юних екологів ЗОЕНЦ виборола почесне III місце.
Відділом біології та дослідно-експериментальної роботи проведено координаційну роботу із залучення юннатів до наступних всеукраїнських та обласних заходів та конкурсів: «Дослідницький марафон», «Парад квітів біля школи», «Юннатівський зеленбуд», конкурс-огляд на кращу навчально-дослідну земельну ділянку навчального закладу, конкурс юних зоологів і тваринників «Юний дослідник», конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея», «Україна – сад», «Дотик природи», «Галерея кімнатних рослин», «Плекаємо сад», конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму. Кращі творчі об’єднання та юннати відмічені грамотами ЗОЕНЦ, листами подяки НЕНЦ та ЗОЕНЦ.
У літній період обласний екоцентр провів Всеукраїнський семінар-тренінг для координаторів програми GLOBE в Україні, учасниками якого стали 16 педагогів з різних областей України. У рамках семінару-тренінгу проводилися практичні заняття, щорічне звітування координаторів програми GLOBE про роботу в областях, навчально-пізнавальні екскурсії, обговорення планів щодо розвитку програми в Україні на 2015-2016 рр., творчі зустрічі з провідними вченими, обмін досвідом роботи.
У червні  проведено ІV Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків «Природно-заповідні території як осередки збереження природної та інтродукованої флори», де взяли участь команди із 16 областей України, у рамках якого проведено наукові дослідження рослинного світу Закарпаття, екскурсії, польові практикуми, фотовиставка «Червонокнижні рослини нашого регіону», конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Природно-заповідний фонд та його роль у збереженні фіторізноманіття», захист навчальних проектів учасників за результатами ботанічних практикумів. За результатами конкурсу-захисту дослідницьких робіт команда Закарпатської області посіла ІІІ місце, за підсумками захисту навчальних проектів ботанічних практикумів – ІІ місце.
Таким чином, завдяки проведеній адміністрацією та всім колективом роботі, традиційній увазі з боку департаменту освіти і науки ОДА до позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування, своєчасній фінансовій підтримці колективу ЗОЕНЦ вдалося успішно завершити 2014/2015 навчальний рік, реалізувавши навчально-виховний процес і заплановані адміністративно-господарські заходи зі зміцнення навчально-методичної і матеріально-технічної бази закладу.
На завершення засідання наради присутнім надавалися консультації та поради з різних питань, що виникали в процесі роботи, та роздано інформаційні методичні матеріали, буклети, 16-й випуск інформаційного збірника «Бібліотечка позашкільника», підготовлені інформаційно-методичним відділом ЗОЕНЦ.
При підбитті підсумків наради затверджено програму дій у новому 2015/2016 н. р.:
- забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом упровадження сучасних організаційно-педагогічних технологій;
- неухильне виконання навчально-виховного процесу згідно з вимогами МОН України, вказівками  НЕНЦ;
- збереження контингенту дітей, охоплених позашкільною освітою;
- регулювання діяльності дитячого самоврядування;
- залучення до процесу діяльності закладів батьків, громадських діячів, створення батьківських громад;
- результативна співпраця з науковими установами, науковцями, практичними діячами природоохоронної справи.

Г.Й. Бурак,
методист відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ

PB050068

PB050078