Тематика випускних робіт слухачів курсів з трудового навчання

 1. Формування загальнотрудових умінь та навичок на уроках трудового навчання.
 2. Методи трудового навчання, їх вибір та доцільність використання.
 3. Особливості застосування наочних методик навчання в умовах шкільних майстерень, МНВК.
 4. Характеристика практичних методів навчання та їх застосування.
 5. Інноваційні технології на уроках трудового навчання.
 6. Індивідуальний підхід до учнів на уроках трудового навчання.
 7. Основні методи і прийоми здійснення індивідуального підходу до учнів в умовах трудового навчання.
 8. Диференційований підхід до учнів на уроках трудового навчання.
 9. Диференціація завдань з трудового виховання на основі врахування індивідуальних особливостей школярів.
 10. Шляхи підвищення ефективності уроків трудового навчання..
 11. Нестандартні уроки трудового навчання.
 12. Пізнавальна активність учнів на уроках трудового виховання.
 13. Профорієнтаційна спрямованість уроків трудового виховання.
 14. Продуктивна праця – складова частина занять з трудового навчання.
 15. Значення продуктивної праці для гармонійного, фізичного, розумового розвитку школярів.
 16. Завдання трудового виховання на сучасному етапі.
 17. Роль екологічних знань у процесі трудової підготовки учнів у загальноосвітній школі.
 18. Формування у школярів уміння оцінити вплив господарської діяльності людини на навколишнє середовище в процесі трудового навчання.
 19. Елементи народної педагогіки в трудовому вихованні школярів.
 20. Виховання школярів на народних мистецьких традиціях.
 21. Місце проектної діяльності в трудовому навчанні учнів навчально-виховних закладів України.
 22. Етапи проектної діяльності учнів на уроках трудового виховання.
 23. Критерії оцінювання проектної діяльності учнів на уроках трудового виховання.
 24. Оформлення навчальної документації учнівського проекту.
 25. Орієнтовні напрями творчих проектів учнів 5-9 класів.
 26. Сутність, мета і принципи організації профільного навчання.
 27. Структура профільного навчання.
 28. Форми організації профільного навчання.
 29. Основні поняття та зміст професійного навчання.
 30. Формування технічних і технологічних компетентностей учнів (понять, практичних умінь та навичок).
 31. Вікові та індивідуальні особливості учнів; їх вплив на засвоєння трудових дій.
 32. Урок як основна форма занять з трудового навчання.
 33. Планування уроків трудового навчання.
 34. Особливості методики проведення занять у шкільних майстернях.
 35. Шляхи підвищення ефективності уроку трудового навчання.
 36. Методика формування конструкторсько-технологічних знань та умінь учнів.
 37. Використання міжпредметних зв’язків на уроках трудового виховання.
 38. Особливості використання комп’ютерної техніки на різних етапах уроку трудового навчання.
 39. Влив проектно-технологічної діяльності на розвиток інтелектуальних здібностей учнів.
 40. Різнорівневі завдання проблемного типу на уроках трудового навчання.
 41. Застосування проблемних завдань за напрямами варіативних модулів навчання на уроках трудового навчання.
 42. Застосування проблемних завдань за напрямами варіативних модулів навчання технічним видам праці.
 43. Аналіз уроку з позиції комплексного підходу до реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні.
 44. Міжпредметні зв’язки як умова підвищення якості навчально-виховного процесу.
 45. Міжпредметні зв’язки як умова підвищення якості навчально-виховного процесу (на основі використання власного педагогічного досвіду).
 46. Методика проведення узагальнюючих бінарних уроків.
 47. Використання міжпредметних зв’язків під час проведення практичних занять.
 48. Використання міжпредметних зв’язків у позакласних (позашкільних) формах роботи.
 49. Методика проведення інтегрованих уроків з трудового навчання.
 50. Роль міжпредметних зв’язків у формуванні світогляду учня.
 51. Розвиток творчих вмінь і навичок учнів на уроках трудового навчання.
 52. Використання міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання.
 53. Зв’язок предмету «Трудове навчання» з основами наук в 5-9 класах ЗНЗ.
 54. Самостійна робота учнів на уроках трудового навчання.
 55. Роль інтегрованих занять у процесі підготовки школярів до самостійної праці.
 56. Уроки трудового навчання в умовах сільської школи.
 57. Роль міжпредметних зв’язків у професійній орієнтації учня.
 58. Формування професійних інтересів учнів на уроках трудового навчання.
 59. Профорієнтаційна робота на уроках трудового навчання.
Теми практичної частини випускної роботи

10-11 класи

 1. Основи об’ємного комп’ютерного моделювання
 2. Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури.
 3. Технологія в’язання гачком.
 4. Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів.
 5. Технологія виготовлення дитячого одягу.
 6. Технологія виготовлення листівок.
 7. Технологія виготовлення м’якої іграшки.
 8. Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега.
 9. Технологія подарункових упаковок з текстильним декором.
 10. Технологія виготовлення штучних квітів.
 11. Технологія вишивання шовковими стрічками.
 12. Технологія дизайну інтер’єру.
 13. Технологія дизайну предметів інтер’єру.
 14. Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів.
 15. Технологія клаптикового шиття (печворк).
 16. Технологія ліплення.
 17. Технологія матчворку (конструювання із сірників).
 18. Технологія ниткової графіки.
 19. Технологія об’ємної вишивки.
 20. Технологія пірографії (випилювання по деревині).
 21. Технологія писанкарства.
 22. Технологія ручного розпису тканини (батик).
 23. Технологія ручного ткацтва.
 24. Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва.
 25. Технологія художньої обробки деревини випилюванням.
 26. Технологія бісерного плетіння на дротяній основі.
 27. Технологія художнього різьблення по дереву.
 28. Технологія геометричного (гострокутного) гуцульського різьблення.
 29. Основи лісового господарства.
 30. Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм.
 31. Технологія вишивання технікою мережки.
 32. Технологія художнього набивання на тканині.
 33. Технологія плетіння спицями.
 34. Технологія рельєфного різьблення.
 35. Технологія розпису на склі.
 36. Технологія соломо плетіння.
 37. Технологія інкрустації виробів з деревини.
 38. Технологія токарної обробки деревини.
 39. Технологія вишивання стрічками.
(обслуговуюча)

5-6 класи

 1. Технологія виготовлення м’якої іграшки.
 2. Технологія приготування страв.
 3. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляду за ними.
 4. Технологія догляду за тваринами.
 5. Технологія виготовлення народної ляльки.
 6. Технологія виготовлення вишитих виробів.
 7. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
7-9 класи
 1. Технологія оздоблення одягу.
 2. Технологія писанкарства.
 3. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
 4. Технологія вирощування рослин та догляду за ними.
 5. Технологія виготовлення виробів у техніці «Макраме».
 6. Технологія виготовлення виробів, плетених гачком та в’язаних спицями.
 7. Технологія виготовлення мережки.
 8. Технологія приготування страв . Традиції української національної кухні.
 9. Технологія природного землеробства.
 10. технологія української народної вишивки.
(технічна)

5-9 класи

 1. Технологія ажурного випилювання.
 2. Технологія художнього випилювання
 3. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.
 4. Технологія електротехнічних робіт.
 5. Технологія обробки тонкого листового матеріалу.
7-9 класи
 1. Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням.
 2. Технологія електротехнічних робіт.
 3. Технологія заготівлі та зберігання продуктів.
 4. Технологія інтарсії, інкрустації.
 5. Технологія плетіння з лози.
 6. Технологія мозаїки по дереву (маркетрі).
 7. Технологія обробки деревини.
 8. Технологія слюсарної обробки металів.
 9. Технологія плетіння з соломи.
 10. Технологія токарної обробки деревини.