Книга «Закарпаття – перлина України» – на допомогу вчителю!

jbkladНа основі аналізу архівних джерел, праць вітчизняних та зарубіжних дослідників автори (А. Химинець, В. Химинець) подають узагальнюючий матеріал про географічне положення, природні багатства, становлення та розвиток економіки, культури й освіти, історичні події та особистості, насамперед культурно-освітніх і релігійних діячів, які внесли значний вклад в розвиток Закарпаття з найдавніших до наших часів.

 

У книзі увага акцентується на тому, що Закарпаття – мальовничий куточок Європи, який часто називають перлиною України, має унікальне геополітичне та географічне положення. Розташоване Закарпаття на крайньому південному заході України, займає південно-західну частину Українських Карпат і Притисянську низовину, межує на північному і південному сході з Львівською та Івано-Франківською областями, а на півночі, заході і півдні з Польщею (протяжність кордону 33,4 км), Словаччиною (98,5 км), Угорщиною (130 км), Румунією (205,4 км). Хоча територія Закарпатської області порівняно невелика, проте вона серед інших регіонів України виділяється різноманітною природою та сприятливим для проживання людини кліматом. Чотири п'ятих її території зайнято гірськими хребтами і міжгірськими улоговинами та долинами і лише п'ята частина – це рівнина, причому в переважній частині ідеальні притисянські, прилаторичні і приужанські низини.
У книзі аналізуються генезис історичного розвитку у комплексі із сприятливими факторами соціально-економічного розвитку, природними і туристично-рекреаційними можливостями, наявними корисними копалинами, транзитними можливостями, створеним культурно-освітнім і науковим потенціалом. Перспективи соціально-економічного розвитку Закарпаття автори вбачають в реалізації концепції сталого розвитку гірського краю і науково-обгрунтованого використання його природних багатств.
Автори видання виходять з того, що суспільний розвиток зумовлюють три групи факторів: природне середовище, продуктивні сили і виробничі відносини. Між цими факторами існує тісний взаємозв’язок і взаємовплив. Зокрема, рівновага в природі має забезпечуватися екологізованими продуктивними силами, а останні мають формуватися екологізованими виробничими відносинами. До складу продуктивних сил входять велика сукупність складових частин, які взаємодіючи обумовлюють кінцеві результати виробництва матеріальних благ. До основних продуктивних сил слід, в першу чергу, віднести навколишнє середовище з великим розмаїттям природних ресурсів, де функціонують продуценти, ведуть свою життєдіяльність консументи та редуценти, та де зосереджені людські поселення здійснюють виробництво та споживання матеріальних, соціальних та культурних благ. Тобто, навколишнє середовище є основою, фундаментом існування, функціонування та розвитку людства і його продуктивних сил.
Люди з їхнім інтелектом, виробничою кваліфікацією, духовним світом є головною, а наука безпосередньою продуктивною силою суспільства. Засоби та організаційні форми виробництва, транспортні комунікації, системи інформаційного забезпечення, рух фінансів та капіталу є невід’ємними складовими продуктивних сил. Для нормального функціонування всіх механізмів виробництва у сучасних, надзвичайно динамічних умовах розвитку суспільства, всі ці функціонально залежні економічні категорії потребують узгодження і стикування. При цьому екологізація виробництва, екологічне оздоровлення навколишнього середовища мають стати пріоритетними в їхньому розвитку.
Сьогодні Закарпаттю – складовій частині України – властиві всі основні екологічні, економічні і соціальні проблеми, які характерні як для держави, так і для сучасного суспільства в цілому. У той же час наш край виділяється на фоні країни цілим рядом специфічних особливостей, які позначаються на економічному, політичному та етнічному розвитку краю.
Видання адресоване всім, хто цікавиться історією розвитку Закарпаття, його природними, часто унікальними, багатствами й ресурсами та можливостями висхідного еколого-економічного розвитку. Видання має краєзнавче і народознавче спрямування, воно комплексно охоплює всі сторони соціально-економічного розвитку краю, насамперед розраховане на вчителів, які свою місію та основне завдання вбачають у формуванні всебічно розвинених особистостей, патріотів рідного краю.

Завантажити книгу можна ТУТ

Директор ЗІППО,
к.п.н., доцент Я. Сивохоп