“Українська освіта: що далі?”

За такою назвою  28 лютого, о 14-00, в "Укрінформі"  за експертним круглим столом презентуватиме своє бачення плану дій Лілія Гриневич, голова Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради,  Ключове слово - "демонополізація". Читайте, думайте, висловлюйтеся. Оригінал тексту плану на сайті: www. Scribd.com. Для читачів сайту ЗІППО підготувала Оксана Іваць


План демонополізації освіти і науки
Його призначення - у суспільному діалозі визначити стратегічні цілі та першочергові кроки у сфері освіти і науки в 2014 році.
Проект для громадського обговорення
Мета документу:
У суспільному діалозі визначити першочергові кроки у сфері освіти і науки в 2014 році.
Очікувані результати
Очікується, що після реалізації плану буде:
1. Оздоровлення системи управління освітою і наукою, здійснено перехід до державно-громадського партнерства
2. Закладено підвалини для подальших позитивних змін, які призведуть до реалізації стратегічних цілей
Стратегічні цілі
1. У сфері дошкільної і середньої освіти – забезпечення рівного доступу до високих стандартів освіти всіх дітей, незалежно від матеріального статусу, статків, місця проживання їхніх родин.
2. У сфері професійної і вищої освіти – забезпечення високої якості підготовки кадрів для сучасного ринку праці
3. У сфері вищої освіти і науки – створення сучасної системи виробництва знань, технологій та інновацій.
Пріоритетні завдання на середньострокову перспективу
1. Скорочення кількості установ і осіб, які відволікають учителів, викладачів, учених від навчально-виховного процесу, скорочення обсягів паперових планів, програм і звітності.
2. Забезпечення академічної і фінансової автономії навчальних закладів, педагогічної свободи учителя і викладача.
3. Спрощення ліцензування і акредитації і паралельним підвищенням відповідальності за їх результати.
4. Забезпечення внутрішньої мобільності студентів, викладачів, міжрегіональна співпраця університетів.
5. Забезпечення прозорості прийняття рішень, руху грошових потоків, закупівель на всіх рівнях. Функціонування електронної системи для проведення прозорої вступної кампанії. Відкритість безособових даних результатів ЗНО для аналізу.
6. Впровадження незалежного оцінювання якості освіти на всіх рівнях. Участь України в міжнародних порівняльних дослідженнях, зокрема PISA.
7. Розвиток Національної рамки кваліфікацій. Створення незалежних кваліфікаційних центрів.
8. Створення сучасної системи виробництва навчального змісту. Розробка нового положення про конкурс підручників для шкіл. Реформування Інституту інноваційних технологій та змісту освіти. 100 % забезпечення широкосмуговим Інтернетом навчальних і наукових закладів.
9. Підвищення соціального статусу вчителів і викладачів одночасно із підвищенням кваліфікації, підтвердженої незалежними атестаційними агенціями. Реформа системи підготовки педагогічних кадрів.
10. Запровадження Програми «анти-плагіат» з обов’язковим проходженням крізь неї всіх робіт перед захистом дисертацій на спецрадах при ВНЗ і наукових установах. Обов’язкова публікація в Інтернеті дисертацій при внесенні на захист. Обов’язкова публікація дисертацій чиновників, захищених у 2000 -2014 рр.
11. Демілітаризація і гуманізація системи підготовки кадрів для правоохоронних органів та системи юстиції.
12. Реформування системи управління наукою. Надання фінансових стимулів для інвестицій в науку.
13. Програма підтримки молодих талантів, зокрема через програму державних грантів.
14. Інтеграція академічної і університетської науки, зокрема шляхом створення спільних дослідницьких підрозділів і поширення науково-викладацького сумісництва. Створення умов для дослідницької діяльності у вишах, зокрема шляхом зменшення лекційного навантаження викладачів.
Першочергові кроки  в2014 році
1. Фінансовий і управлінський аудит системи управління освітою і наукою, в т.ч. з метою виявлення наявних і потенційних корупційних схем.
2. Мораторій на державне втручання:
Скасування до 2016 року перевірок навчальних закладів, за винятком планових фінансових ревізій і випадків, коли є звернення органів студентського самоврядування або батьківських комітетів
Продовження до 2016 року дії всіх ліцензій з метою припинення процедур акредитації за старим законодавством
Зупинення необґрунтованої реорганізації навчальних закладів.
3. Скасування бюрократичних наказів МОН, позбавлених управлінського змісту, дебюрократизація звітності викладачів та вчителів.
4. Створення разом з роботодавцями незалежних кваліфікаційних центрів.
5. Збереження наукового потенціалу, земель і майна Національної й галузевих академій наук, захист їх від спроб відчуження й розкрадання.
6. Знищення очевидних корупційних схем у сфері освіти:
Скорочення повноважень МОН. Скасування репресивних функцій Державної інспекції навчальних закладів
Спрощення та збільшення прозорості процедури ліцензування і акредитації вишів до запровадження в дію нового закону про вищу освіту, де буде передбачено незалежну агенцію
Передача функції надання грифів навчальній літературі самим ВНЗ, а підручників у сфері загальної середньої освіти – незалежній інституції
Децентралізація закупівель
Впровадження прозорості у держзамовлення ВНЗ. Внесення необхідних змін до умов прийому
Впровадження системи прозорого використання коштів, які виділяються державою, запуск системи відслідковування поточних рахунків міністерства в он-лайн режимі («бюджет он-лайн»)
7. Розбудова інституційного фундаменту:
Запровадження механізму залучення громадськості до управління сферою освіти та навчальними закладами
Формування процедур залучення сторін суспільного діалогу до розробки прийняття рішень
Забезпечення прозорості процесів шляхом переведення процесів у електронну форму, відкриту для перегляду громадськістю в режимі он-лайн
8. Інтеграція України в Європейський освітній і дослідницький простір:
Впровадження «перехресного вступу», ЄКТС і розробка Національної рамки кваліфікацій відповідно до європейських вимог
Створення умов для повномасштабної участі українських науковців у проектах Рамкової програми «Горизонт 2020»
9. Прийняття ключових нормативно-правових актів:
Нова редакція статті 53 Конституції України
Новий базовий закон «Про освіту»
Новий закон «Про вищу освіту»
Новий закон «Про наукову та науково-технічну діяльність»
Урядова програма про підвищення соціального статусу педагогічних працівників із одночасним збільшенням їх кваліфікації.