Постать Августина Волошина в політичному і соціокультурному просторі Закарпаття

IMG 9118

На зламах епох, коли виважуються долі імперій, держав і народів, на арену історії приходять її посланці – велети духу, лицарі свободи, провідники націй, імена яких, власне, і є віхами історії, уособленням чеснот їхніх народів, наприклад, Д. Гарібальді, Т. Костюшко, М. Лютер, Т. Масарик та ін.
Майже вся історія Закарпаття перших чотирьох десятиліть XX ст. пов’язана з іменем Августина Волошина – Президента Карпатської України, педагога, громадського діяча. Ця світла постать активно присутня і в сьогоденні нашого краю. Її значення ми належно оцінили тільки з кінця 80-х рр., коли почала відроджуватися незалежна Українська Держава.
А.І. Волошин належав до найосвіченіших людей Закарпаття. В його особі напрочуд гармонійно поєднувалися виняткові організаційні здібності з талантом державного діяча, вченого, педагога, духовника, чеснотами батька родини.

А.І. Волошин здобув теологічну освіту в Теологічному ліцеї в Ужгороді і вищу (за фахом фізика і математика) в Будапештському університеті та Вищій Педагогічній Школі в Будапешті. Він пройшов шлях від капелана, а потім викладача й директора Ужгородської вчительської семінарії до почесного доктора, професора Українського Вільного Університету (УВУ) в Празі, декана філософського факультету, а потім і ректора цього ж Університету. Все своє свідоме життя А.І. Волошин поклав на вівтар Вітчизни, присвятив служінню своєму народові.
Ім’я Августина Волошина є тією віхою закарпатських українців, яка чітко розмежовує їх історію на два якісно відмінні періоди – доволошинський, безнаціональний «угрорусинський», і волошинський, національно-український.
Тільки людина виняткового інтелекту і моральних чеснот, будучи добрим сином свого віками поневоленого і роз’єднаного народу, вихована на церковно-старослов’янському, чи як його ще називають «русинському язичії», і могла самотужки об’єктивно переосмислити національні і соціальні проблеми свого народу.
А.І. Волошин не тільки сам ступив на вищий ступінь самосвідомості – національної, державницької, а й вказав безкровний парламентський шлях з неволі до висот державності своїм краянам.
Обласна конференція «Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині ХХ ст.» в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти розпочалася з перегляду кінохроніки виступу Августина Волошина на соймі Карпатської України. Історичні кадри неймовірно зворушили присутніх, а коли на екрані громада з минулого виконала гімн Карпатської України, учасники урочистого зібрання разом заспівали вже державний гімн незалежної України. Представники Ужгородського Пласту від імені учасників конференції, під супровід козацького маршу, понесли квіти до пам’ятника Президентові Карпатської України Августину Волошину.
Маріанна Кляп, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА, вітаючи учасників наголосила, що Августин Волошин, священик за освітою, покликанням, за своїм світоглядом був учителем фізики і математики. І незважаючи на надзвичайно великий об’єм громадської роботи, Августин Іванович казав, що передусім він є педагогом, людиною, яка відстоює духовність молоді та громади і творить добрі справи в ім’я України. Усе життя видатного громадського діяча, педагога Августина Волошина було пройняте вчинками, котрі засвідчували високу мораль, духовний світ, добре серце та надзвичайний розум цієї неординарної, надзвичайно обдарованої людини, яка, зокрема, власний будинок віддала під сиротинець. Життєвий шлях Президента Карпатської України вартий не лише захоплення, а й наслідування.
Вітання учасникам конференції від імені директора Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України Удода О.В. зачитав Делеган М.В., к.іст.н., наголосивши на актуальності слів Президента Карпатської України саме сьогодні, у час загрози цілісності нашої держави: «Доля всіх українських земель нині залежить передовсім од нашої праці й сили, і жодний громадянин не може нині усунутися од відповідальності».
Тетяна Палько, директор ЗІППО, акцентувала увагу присутніх на величі постаті Президента Карпатської України, який був видатним педагогом, просвітителем, громадсько-політичним і церковним діячем, полум'яним оборонцем краю. Директор зауважила, що до участі у конференції зголосилося 50 доповідачів із різних вишів Закарпаття, а також учителі, методисти та працівники ЗІППО. На цій конференції кожен із присутніх почерпне для себе щось корисне і сіятиме у душах та серцях молоді мудрість, доброту, віру, щирість, виховуватиме справжніх патріотів України, які відстоюватимуть незалежність держави.
На пленарному засіданні виступили:
  - Кляп М.І., директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, к. пед. н., доцент. «Актуальність педагогічної спадщини А.Волошина в сучасній українській школі».
  - Басараб М.М., заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності ЗІППО, к. іст. н. «Постать Августина Волошина в політичному і соціокультурному просторі Закарпаття».
  - Корсун О.М., керівник редакційно-видавничої групи редколегії обласної Книги «Реабілітовані історією». «Проблеми політичної реабілітації  Августина Волошина».
  - Химинець В.В., професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО, д. фіз.-мат. н., професор. «Громадсько-політична діяльність Августина Волошина».
  - Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, к. пед. н., доцент. «Духовність і життєва компетентність в історико-культурній і педагогічній спадщині А.І. Волошина».
  - Ребрик Н.Й., проректор Закарпатського художнього інституту, доцент кафедри педагогіки та суспільних дисциплін, к. філол. н. «Августин Волошин   ідеолог і провідник народовецького напряму в літературі Закарпаття».
  - Ходанич Л.П., завідувач кафедри педагогіки та психології ЗІППО, к. пед. н., доцент. «Патріотичне виховання засобами дитячої літератури Закарпаття 20-30 рр. ХХ ст. як основа формування оборонця Карпатської України».
  - Петечук В.М., заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти ЗІППО, к. фіз.-мат. наук, доцент. «Педагогічні погляди А.Волошина на викладання природничо-математичних дисциплін».  
  - Палько Т.В., директор ЗІППО. «Трансформація поглядів А.Волошина у педагогічну практику сьогодення».
Учасники та гості обласної конференції продовжили роботу у секціях: «Роль А.Волошина в культурно-історичному розвитку Закарпаття»; «Карпатська Україна й А.І.Волошин»; «Педагогічні погляди А.Волошина на викладання загальноосвітніх дисциплін».
За результатами обговорення роботи науково-методичної конференції «Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині ХХ ст.» учасники висловили низку пропозицій та зробили висновки, які лягли в основу ухвали конференції, у якій, зокрема, зазначено на необхідності продовжити наукові дослідження, педагогічні розвідки з метою повернення в історію Закарпаття невиправдано забутих імен учасників подій Карпатської України, вивчення білих плям з історії Карпатської України, свідчень про громадсько-політичну, духовну та педагогічну життєдіяльність А.І. Волошина.
1. Обласна науково-методична конференція пройшла на належному організаційному та науково-методичному рівні із залученням до її роботи науковців з ДВНЗ «УжНУ», Закарпатського художнього інституту, Мукачівського державного інституту, педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, делегації учителів Хустської спеціалізованої школи № 1 ім. А. Волошина, педагогів області.
2. Конференція виходить із необхідності відокремлення наукового дослідження ролі і впливу А.І. Волошина на розвиток педагогічної думки на Закарпатті у першій половині ХХ ст., досвіду Карпатської України від її політичних оцінок, утвердження принципів історичного об’єктивізму та толерантності.
3. Продовжити наукові дослідження, педагогічні розвідки з метою повернення в історію Закарпаття невиправдано забутих імен учасників подій Карпатської України, вивчення білих плям з історії Карпатської України, свідчень про громадсько-політичну, духовну та педагогічну життєдіяльність А.І. Волошина.
4. Продовжити підготовку та публікацію тематичних документів із вітчизняних і зарубіжних архівів, збірників наукових праць та монографій з Карпато-Української проблематики.
5. Враховуючи значення й актуальність Карпатської України, громадсько-політичних діячів, представників педагогічної інтелігенції в процесах українського державотворення та з метою підвищення ефективності національно-патріотичного виховання в ЗНЗ та ВНЗ області відроджувати та створювати нові національно-патріотичні об’єднання молоді.
6. У роботі вчителів історії, правознавства, педагогів-організаторів ЗНЗ області, вихователів ГПД використовувати виховний потенціал дитячих та молодіжних навчально-патріотичних об’єднань «Пласт», «Карпатська Січ» та ін..
7. З метою поширення педагогічної спадщини А.І. Волошина рекомендувати ЗНЗ області проводити відкриті уроки, зустрічі, виховні заняття з участю учасників подій Карпатської України та дослідників цієї проблематики.
8. Організувати на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічні читання Августина Волошина, присвячені ювілеям.
9. Враховуючи актуальність питань Карпато-Українського державотворення та ролі в ньому А.І. Волошина ввести до переліку випускних робіт слухачів курсів суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін проблематику, присвячену громадсько-політичній, духовній та педагогічній діяльності А.І. Волошина, подіям Карпатської України.
10. Науково-педагогічним працівникам кафедр суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, педагогіки та психології, природничо-математичної освіти та інформаційних технологій ввести в зміст лекційних, семінарських та практичних занять, конференцій та тематичних дискусій, педагогічної практики питання, пов’язані з громадсько-політичною, духовною та педагогічною діяльністю А.І. Волошина, подіями Карпатської України.
11. Науково-педагогічній бібліотеці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти систематично поповнювати бібліографічний та книжковий фонд на допомогу вчителям-дослідникам педагогічної спадщини А.І. Волошина, подій Карпатської України.
12. Проаналізувавши виступи учасників конференції вважаємо за доцільне опублікувати матеріали окремим виданням, а доповіді – науково-методичному журналі «Освіта Закарпаття».
13. Роботу конференції висвітлити на шпальтах газети «Слово вчителя» та на сайті ЗІППО.

IMG 9122

IMG 9081

IMG 9121

IMG 9085