Публічна лекція як засіб поширення педагогічних знань

hodanicНа кафедрі педагогіки та психології останнім часом активно використовується така призабута форма роботи, як публічна лекція. Саме публічна лекція є, на нашу думку, показником професійності науково-педагогічного працівника, його високих професійних та загальних компетентностей. Цей вид роботи за умови його належного задіяння сприяє високому іміджу закладу, педагогічної діяльності в цілому.

Викладачами кафедри підготовлено та вже апробовано перед громадськістю п’ять лекцій на актуальну тематику, як-от: «Культура професійного мовлення вчителя», «Сучасна українська поезія: тенденції розвитку, імена» (доц. Ходанич Л.П.), «Пренатальна та перинатальна психологія» (доц. Ціпле М.Ю.), «Людина у стресових ситуаціях» (ст. викл. Лемак М.В.), «Адаптація дошкільника до школи» (доц. Рего Г.І.). Відзначимо, що всі публічні лекції базуються на презентаційному матеріалі та педагогічному досвіді лекторів.
Уже цьогоріч під час педагогічних читань в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім. В.Гренджі-Донського було презентовано нову лекцію «Освіта у руслі основних тенденцій цивілізаційного розвитку», підготовлену на прохання учительської громадськості завідувачем кафедри педагогіки та психології доцентом Ходанич Л.П. Слухачами відзначено багатий фактичний матеріал, відбитий, зокрема у мультимедійній презентації, актуальність і новизну матеріалу.