Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій


Завідувач кафедри Орос Віктор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін створена і виконує покладені на неї завдання з вересня 2003 року. З 2003 року по вересень 2010 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович. З вересня 2010 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України Орос Віктор Михайлович.
На кафедрі працюють: кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент Грабовський Олександр Володимирович, старший викладач Сігетій Ігор Петрович та старший викладач Хома Наталія Іванівна.
З 2003 року по вересень 2013 року на кафедрі працювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Химинець Ольга Володимирівна та Шманько Ілля Іванович, науковий та науково-методичний доробок яких відомий всій педагогічній громадськості області і за її межами.
Викладачі кафедри працюють над виконанням теми наукових досліджень „Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін у системі ППО”.
Викладачами кафедри забезпечується своєчасне і якісне виконання індивідуальних та кафедрального планів роботи. Регулярно переглядається перелік та тематика лекцій, їх зміст відповідно до діючих навчально-тематичних планів. Разом з методистами кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології розробляються плани тематичних дискусій та конференцій.

Працівники:

petechuk2Петечук Василь Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій,  доцент

 

grabovskyГрабовський Олександр Володимирович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри, природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, доцент

 

sigetiСігетій Ігор Петрович – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

homaХома Наталія Іванівна - старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

Герцег Вікторія Андріївна - старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

Члени кафедри виступають з доповідями на конференціях та семінарах різного рівня, публікують наукові та навчально-методичні посібники, статті, тези доповідей. Кафедра є постійним організатором науково-практичних конференцій, семінарів вчителів природничо-математичного циклу. Викладачі кафедри є членами журі олімпіад та конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів, надають допомогу педагогам та учням у підготовці до участі в названих заходах.
Викладачі кафедри приділяють постійну увагу питанню допомоги освітянам Закарпаття у розробці та укладанні навчально-методичних посібників, здійснюють їх рецензування.