Перелік основних публікацій викладачів кафедри

1. В.В.Химинець – освітянин, вчений, громадсько-політичний діяч / Ходанич Л.П., Шманько І.І. // - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. –  204 с.
2. В.В.Химинець, І.І.Шманько. Монографія „Фізика на Закарпатті” //Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2011
3. В.В.Химинець, О.В.Химинець. Монографія „Інновації у дошкіллі”//Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2011
4. В.М. Петечук, І.П. Сігетій.  «Особливості застосування інформаційних технологій/ Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». – Черкаси: Вид.від.ЧНУ ім. Б.Хмильницького, 2005. – с. 118-119.
5. В.М. Петечук, І.П. Сігетій.  «Особливості застосування інформаційних технологій/ Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». – Черкаси: Вид.від.ЧНУ ім. Б.Хмильницького, 2005. – с. 118-119
6. В.М. Петечук, І.П. Сігетій.  Завдання та розв’язки районних і міських олімпіад з математики 2000-2006 років. – Ужгород:  Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. – 208 с
7. В.М. Петечук, І.П. Сігетій.  Формування компетентностей учнів через використання нових інформаційних технологий – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007.
8. В.М. Петечук, І.П. Сігетій.  Формування компетентностей учнів через використання нових інформаційних технологій  – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007.
9. В.М.Орос, В.М.Петечук, Використання веб-технологій для створення інноваційного середовища» //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», м.Дніпропетровськ, листопад 2012 р.
10. В.М.Орос, В.М.Петечук, Використання курсових проектів для впро-вадження інформа-ційно-комунікативних техно-логій у систему післядипломної освіти педагогів» //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика", м. Суми, 2011 р.
11. В.М.Орос, В.М.Петечук, К.М.Петечук. Деякі методи розв’язування математичних задач. Методичний посібник. Ужгород, 2011 р., 70 с.
12. В.М.Орос, В.М.Петечук, К.М.Петечук. Окремі методи розв’язування задач підвищеної скаладності. Методичний посібник. Ужгород, 2011 р., 70 с.
13. В.М.Орос, В.М.Петечук, К.М.Петечук. Проблема розвивального навчання в системі методичної підготовки вчителів математики// Ж-л „Освіта Закарпаття ”, №14, 2011.
14. В.М.Орос, В.М.Петечук, К.М.Петечук. Проблема розвивального навчання в системі методичної підготовки вчителів математики// Ж-л „Освіта Закарпаття ”, №14, 2011.
15. Використання гуманістичних тенденцій розвитку європейської освіти в практиці формування регіональної загальноосвітньої школи / Шманько І.І. // Освіта Закарпаття. – 2009. - №9. – с.32-39.
16. Глюдзик Г.Б., Грабовська Т.І., Грабовський О.В., Маслей Г.С. Використання інноваційних технологій на уроках географії як засіб формування ключових компетентностей учнів профільної школи: Навчально-методичний посібник. – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010р.– 178 с.
17. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Актуальні проблеми навчання учнів Закарпатської області за програмами розвитку життєвих навичок // Зб. наук. доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару "Охоплення учнівської молоді навчанням за програмами  розвитку життєвих навичок", м. Київ, 2011 р.
18. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Використання дидактичних ігор на уроках „Основ здоров’я”: Навчальний посібник. – Ужгород, 2012. – 82с.
19. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Вплив педагогічного колективу школи на виховання в учнів підліткового віку здорового способу життя: Навчальний посібник. – Ужгород, 2012. – 97 с.
20. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Інтерактивні форми і методи здоров’язберігаючого виховання // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Біологія, 2011. – вип. 310.
21. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя молоді на засадах розвитку життєвих навичок // Збірник наук. доповідей Міжнар. конф. „Світ науки 2009”, 2009. – С. 86-89.
22. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Формування готовності вчителів до використання ІКТ на уроках природничо-математичного циклу // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2011.
23. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Формування здорового способу життя молоді – одне з головних завдань шкільної освіти // Наук. вісник УжНУ. Серія „Педагогіка. Соціальна робота”, 2009. – № 15. – С. 95-98.
24. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді // „Слово вчителя”, 2011. - № 14 (157)
25. Грабовська Т.І., Грабовський О.В., Петечук В.М. Формування готовності вчителів до використання ІКТ // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2010 р.
26. Грабовська Т.І., Грабовський О.В., Петечук В.М. Формування готовності вчителів до використання ІКТ // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2010 р.
27. Грабовська Т.І., Грабовський О.В., Соломка Е.Т. Особливості управління інноваційною діяльністю в освітніх закладах Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – № 24. – С. 39-42.
28. Грабовська Т.І., Грабовський О.В., Туряниця В.В., Шанта І.В. Теоретичні та практичні аспекти впровадження освітніх інновацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – № 25. – С. 213-214
29. Грабовський О.В. Акумуляція важких металів рослинами на примагістральних ділянках автошляхів Закарпаття // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Біологія, 2006. – вип. 293. – С. 124-129.
30. Грабовський О.В. Екологічна освіта і виховання в Україні: Науковий посібник. – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006.– 79 с.
31. Грабовський О.В. Катастрофічні паводки на Закарпатті: Науковий посібник. – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006.– 60 с.
32. Грабовський О.В. Технологія модульного інтерактивного навчання як засіб підвищення якості знань учнів // Освіта Закарпаття. – 2012 р.
33. Грабовський О.В. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології з використанням інтерактивних технологій навчання: (авчально-методичний посібник). – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2011 р.
34. Грабовський О.В., Глагола І.А. Екологічні фактори та основні екологічні закони. Тлумачний словник екологічної, валеологічної та природоохоронної термінології: Науково-методичний посібник. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – 45с.
35. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Активні та інтерактивні форми і методи екологічної освіти і виховання // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Біологія, 2007. – вип. 303. – С. 136-138.
36. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Екологічна освіта і виховання як вагомий чинник розвитку здорового суспільства / Слово вчителя, 2006. - № 12. – С. 3.
37. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Основні шляхи формувань умінь і навичок в учнів на уроках природничо-математичного циклу // Наук. вісник УжНУ. Серія „Педагогіка. Соціальна робота”, 2008. – № 13. – С. 106-108.
38. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Роль активних та інтерактивних форм і методів навчання в удосконаленні розвитку творчих здібностей школярів // Збірник наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток наукової думки – 2008”. – Серія „Педагогічні науки”, 2008. – С. 56-59.
39. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Технологічний потенціал учителя – основа впровадження інноваційних технологій // Наук. вісник УжНУ. Серія Педагогіка, 2006. – С. 32- 37.
40. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Технологія модульного інтерактивного навчання як засіб розвитку особистості і підвищення якості знань з біології: Навчально-методичний посібник. – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010 р.
41. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Управління інноваційними педагогічними процесами в Закарпатській області // Освіта Закарпаття, 2006. - № 2. – С. 61-69.
42. Грабовський О.В., Грабовська Т.І., Таран О.М. Інтеграційні підходи до формування здорового способу життя школярів: Навчально-методичний посібник. – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010 р..
43. Грабовський О.В., Грабовський В.В. Розвиток екологічного змісту природничих предметів / Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теорія і практика сучасного природознавства”. – Херсон, 2009 р. – С. 148-151.
44. Грабовський О.В., Сігетій І.П., Данило Т.І. Передумови розвитку педагогічної безпеки – нового напрямку педагогічної науки// Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. – 2004. – №1(20).
45. Гудивок П.М., Орос В.М., Ройтер А.В. О представлениях конечних групп над кольцом формальных степенных рядов с целыми р-адическими коэффициентами. ДАН СССР. – 1990. – 314, №1. – С. 49 - 52.
46. Гудивок П.М., Орос В.М., Ройтер А.В. О представлениях конечних р-групп над кольцом формальных степенных рядов с целочисленными р-адическими коэффициентами. В кн.: ХI Всесоюзный симпозиум по теории групп. Тезисы сообщений. - Сведловск – 1989. – С. 39.
47. Гудивок П.М., Орос В.М., Ройтер А.В. О представлениях конечних р-групп над кольцом формальных степенных рядов с целыми р-адическими коэффициентами. Укр. Матем. Ж. – 1992. – 44, №6. – С. 753 - 765.
48. Гудивок П.М., Сігетій І.П., Чухрай І.Б. Про число матричних зображень даного степеня скінченої р-групи над деякими комутативними кільцями характеристики ps// Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Матем. – 1999.- Вип. 4.- С. – 47-53.
49. Долгош К.І., Химинець О.В. Використання кооперованого навчання    у процесі вивчення мови спеціальності студентами факультету міжнародних відносин//Сучасні   проблеми   лінгвістичних   досліджень   і   методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: 36. наук. пр. / За ред.. В.Т. Суліма, С.Н. Денисенко, 4.2. - Львів, 2007. - С. 80 -82.
50. Долгош К.І., Химинець О.В. Долгош К.І. Формування ціннісних
орієнтацій студентів факультету міжнародних відносин // Педагогіка і
психологія професійної освіти. - 2009. - №6. - С.172-181.
ІЗ. Химинець О.В. Формування творчої компетенції старшокласників в
умовах технологічної освіти. Освіта Закарпаття, 2009.
51. Долгош К.І., Химинець О.В. Структура та компоненти готовності до творчої професійної діяльності студентів факультету міжнародні відносини.//Науковий вісник Вінницького національного університету. Сер. Педагогіка.2008, № І8,с.34-38.
52. Завдання, шляхи та принципи реформування вітчизняної освіти в контексті філософії освіти ХХІ століття та Болонського процесу / Шманько І.І. // Освіта Закарпаття. – 2006. - №4. –с.64-71.
53. І.І.Шманько. Про інтелектуальну власність вчителеві та учневі //Г-та “Слово вчителя”
54. Левчак К.І.,  Химинець  О.В.     Можливості реалізації підприємницької освіти у процесі вивчення німецької мови. / Освіта Закарпаття. 2006.—С.52-56.
55. Левчак К.І., Химинець О.В.   Проблема формування ціннісних орієнтацій молоді.   /36.   наукових  праць  інституту  психології  ім.Г.С.Косткжа  АПН України—К., 2006. -196-204с.
56. М.Ю.Кірик, О.В. Грабовський, Т.І. Грабовська. Рідний край. Курс „Я і Україна”: Навчальний посібник. – Ужгород, 2011.
57. Маргітич  К.Е.,   Химинець   О.В.   Формування   національної   свідомості угорськомовної молоді Закарпаття, Ужгород, 2006, 88с.
58. Метод як засіб пізнання: Навчально-методичний посібник / Шманько І.І., Химинець О.В., Химинець В.В., Петечук В.В. // - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 284 с.
59. Метод як засіб пізнання: Навчально-методичний посібник / Шманько І.І., Химинець О.В., Химинець В.В., Петечук В.В. // - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 284 с.
60. Можливості вивчення та популяризації основ інтелектуальної власності в системі післядипломної педагогічної освіти / Шманько І.І., Талапканич М.І. // Освіта Закарпаття. – 2007. - №6. – с.15-17.
61. О.В. Грабовський, В.А. Нікорич. Екологічні функції лісових насаджень у регуляції та акумуляції вологи: Науковий посібник. – Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – 166с.
62. О.В.Духнович і гуманістична педагогіка / Шманько І.І. //  Олександр Духнович і освіта Закарпаття. Матеріали ІІІ обласної науково-практичної конференції, присвяченої педагогічній і культурно-освітній діяльності О.Духновича. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – с.18-31.
63. О.В.Химинець. "Формування професійних компетенцій учителя" //Зб. наукових праць "Формування професійних компетенцій учителя загальноосвітньої школи", м.Миколаїв, 2011 р.
64. О.В.Химинець. Формування готовності вчителя до  розвитку творчої особистості» //Х-л„Освіта Закарпаття ”, №14, 2011.
65. Орос В. М. Інформаційно-комунікативні технології у системі післядипломної педагогічної освіти. Тези виступу на ІХ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми післядипломної освіти: інноваційна андрагогіка”, 15-16 жовтня 2010 року м. Ужгород //Ж-л „Освіта Закарпаття ”, №12, 2010.
66. Орос В.М. «Інформатизація загальноосвітніх шкіл області». Збірник нормативно-правових документів, Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – 65 с.
67. Орос В.М. Інформаційно-комунікаційні технології» //Г-та Слово вчителя №2, 2012 р.
68. Орос В.М. О модулярных неприводимых представлениях конечных р-групп над нетеровыми факториальными кольцами. В кн.: ХIХ Всесоюзная алгебраическая конференция. Тезисы сообщений. – Львов. – 1987. – Ч. 1. - С. 207.
69. Орос В.М. О силовских р-подгруппах полной линейной группы над некоторыми факториальными кольцами. Деп. В УкрНИИНТИ. – 1989.  № 627-Укр 89. – С. 8.
70. Орос В.М., Петечук В.М. Використання курсових проектів для впровадження інформаційно-комунікативних технологій у систему післядипломної освіти педагогів. Тези виступу на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика», 19-20 травня 2011 року м. Суми.
71. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Контрольно-практичні роботи з математики. Частина 1. Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006. – 200 с.
72. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Контрольно-практичні роботи з математики. Частина 2. Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 204 с.
73. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Курсові проекти – одна із складових актуальних педагогічних технологій сьогодення //Ж-л „Освіта Закарпаття ”, №13, 2011.
74. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Методичні рекомендації щодо створення курсових проектів, Ужгород, 2010 р., 70 с.
75. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Параметр. Посібник для абітурієнта та вчителя. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006 – 52с.
76. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Реалізація ідей методу проектів у системі післядипломної педагогічної освіти  //Ж-л „Освіта Закарпаття ”, 2012.
77. Орос В.М., Петечук К.М. Перспективи використання веб-технологій для створення інноваційного середовища регіону //Ж-л „Освіта Закарпаття ”, 2012.
78. Освіта в Україні і Болонський процес /І.І.Шманько/ Науковий вісник УжНУ: серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2005. - №8. -с.230-234.
79. Освітянська та наукова діяльність професора В.В.Химинця / Ходанич Л.П., Шманько І.І. // Освіта Закарпаття. – 2008. -№7. – с.3-13.
80. Основи інтелектуальної власності: програма спецкурсу для інститутів післядипломної педагогічної освіти / Шманько І.І., Талапканич М.І. // Освіта Закарпаття. – 2006. - №4. –с.40-42.
81. Петечук В. М. Гомоморфизмы линейних груп над ассоциативными кольцами // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2010.
82. Петечук В. М. Стабильность колец // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 19. – 87-111с.
83. Петечук В.М., Орос В.М., Петечук К.М. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» розширює свої горизонти» //Ж-л «Освіта Закарпаття», 2012 р.
84. Петечук В.М., Орос В.М., Петечук К.М. Основні напрямки впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес//Ж-л „Освіта Закарпаття ”, №15, 2012
85. Петечук В.М., Петечук К.М., Сігетій І.П. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики (навчально-методичний посібник). – Ужгород: 2011 – 70с.
86. Петечук В.М., Сігетій І.П. Завдання та розв’язки районних і міських олімпіад з математики 2000 – 2006 років. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006 – 208с.
87. Петечук В.М., Сігетій І.П., Хрипта І.М. Вплив Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на діяльність районних та міських методичних кабінетів щодо забезпечення змісту між курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів// Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. – 2004. – №1(20).
88. Петечук К.М., Сігетій І.П.В ногу з часом крокують математики// Г-та Слово вчителя №8, 2012 р.
89. Про інтелектуальну власність вчителеві та учневі: Навчальний посібник / І.І.Шманько, М.І.Талапканич // - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр Закарпатського ІППО, 2007. – 188 с.
90. Проблеми реформування математичної освіти в Україні / В.М.Петечук, І.І.Шманько // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми математичної освіти”. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2005. –с.379-380.
91. Профільна школа як можливість задоволення освітніх потреб учнів з природничо-математичних дисциплін / Шманько І.І. // Освіта Закарпаття. – 2009. - №10. – с.12-18.
92. Сігетій І.П. Використання ІКТ технологій //Матеріали виступу на Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми післядипломної освіти педагогів: створення інноваційного середовища в регіоні” , м.Ужгород, 2012
93. Сігетій І.П. Використання інтерактивної дошки у навчальному процесі // Инновационные технологии в образовании: Материалы ІV междунар. научно-практ. конф., 16 – 19 сентября 2009 г. – Симферополь-Судак, 2009. – 300 с. – С. 234 – 237.
94. Сігетій І.П. Про проблеми впровадження комп'ютерних технології в сиситемі розвиваючого навчання //Зб. ст. Актуальні проблеми розвитку особистості в системі дошкільної та загальної середньої освіти, Вінниця, 2012
95. Сігетій І.П., Ігнат Ю.І. Методичний посібник до підручника М.І.Шкіля, З.І.Слепкань та О.С.Дубинчук «Алгебра і початки аналізу 10-11 класи» «Початки теорії ймовірностей. Вступ до статистики»
96. Сігетій І.П., Петечук В.М. Особливості застосування нових інформаційних технологій на уроках математики// Освіта Закарпаття. – 2006 - №3-с.11-14.
97. Сігетій І.П., Петечук В.М. Особливості застосування нових інформаційних технологій на уроках математики// Освіта Закарпаття. – 2006 - №3-с.11-14.
98. Сігетій І.П., Шаркадій В.М, Шеверя І.І. Методичні рекомендації «Тематичний облік навчальних досягнень учнів 5-11-их класів з математики»
99. Спецкурс “Основи інтелектуальної власності” – інновація у зміст навчання в загальноосвітній школі / Шманько І.І., Талапканич М.І. // Освіта Закарпаття. – 2006. - №4. –с.35-39.
100. Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О., Химинець О.В. Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих навчальних закладах. Навчально-метод. посібник. Луцьк, 2006, 164 с.
101. Формування математичних компетентностей учнів через використання нових інформаційних технологій // Инновационные технологии в образовании, Симферополь, 2008, C. 181-184
102. Химинець  О.В  Формування готовності вчителя до розвитку творчої особистості. Зб праць  міжнародної науково-практичної конференції 2010р.М.Кіровоград.
103. Химинець  О.В.  Ідеї життєтворчості у працях  О.В.Духновича.  Освіта Закарпаття, 2007.
104. Химинець О.В.   Методологічні і практичні основи формування творчої особистості.    //36.    Праць    Ш    Міжнародної    конференції    „Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам"яті та творчого мислення." Вінниця, 2006.Т.ПС.174-182.
105. Химинець О.В. Діагностика творчого потенціалу учнів. Освіта Закарпаття. Ужгород, 2005.
106. Химинець О.В. Інтерактивні технології як фактор підвищення ефективності підготовки вчителя.  //Ж-л „Освіта Закарпаття”,  2012
107. Химинець О.В. Психолого-педагогічні засади організації ігрової діяльності //Ж-л „Освіта Закарпаття”, 2012
108. Химинець О.В. Розвиток природничо-математичних здібностей молодших школярів. Ужгород, 2007, 159с.
109. Химинець О.В. Формування готовності вчителя до інноваційної діяльності // Зб. пр.. Міжнародного Кримського педагогічного конгресу „Инновации в образовании” - Ялта, 2012, с.48-53
110. Химинець О.В., Долгош К.І. Впровадження інноваційних методик у процес вивчення  фахової мови  студентами  факультету  міжнародні  відносини.//Науковий вісник Вінницького національного університету. Сер. Педагогіка.2008, № 19,с.89-94.
111. Химинець О.В., Петечук В.М. Формування творчої компетенції учнів в умовах технологічної освіти. Тези доп. Міжнародн.конф. Вінниця 2009.
112. Химинець О.В., Петечук В.М. Формування творчої компетенції учнів в умовах технологічної освіти. Тези доп. Міжнародн.конф. Винниця 2009.
113. Шманько І.І., Гайналій Л.І. Еволюція концепції фізичної освіти на шляху реформування вітчизняної загальноосвітньої школи// Ж-л «Освіта Закарпаття, №9, 2012 р.