Перше засідання Обласної школи музичних керівників ДНЗ

Музичні здібності, їх формування і розвиток – одна з найцікавіших проблем, що привертає увагу всіх педагогів-дослідників. Усі музичні здібності поєднуються в єдине поняття – музичність. Ядром музичності є три основні здібності: сприйняття, емоційний відгук, чуття ритму.

12 лютого на базі НВК «Пролісок» м. Ужгорода розпочала свою роботу Обласна школа музичних керівників дошкільних навчальних закладів. Відрадно, що кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, науковим керівником якої є досвідчений науковець і педагог, відмінник освіти України, член Національної Ліги українських композиторів, канд. пед. наук, доктор філософії (PhD), завідувач Марія Баяновська, ініціювала створення Школи, яка допомагатиме музичним керівникам виховувати у малечі любов до України, своїх рідних, друзів, збагачувати й емоційно забарвлювати мову, сприятиме розвиткові музичних здібностей.
Марія Жабляк, координатор Школи, ст. викл. кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, відмінник освіти України, учитель-методист, відкриваючи засідання, побажала учасникам позитивних емоцій, гарного настрою та ознайомила з програмою.
Науково-методичне забезпечення успішної роботи Школи здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО та педагогічними працівниками кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО (завідувач кабінету – Гордуз Н.О.).
Обласна школа музичних керівників ДНЗ має на меті сприяти вирішенню актуальних проблем музичної педагогіки у дошкіллі, підвищувати фаховий рівень музичних керівників ДНЗ шляхом організації різних форм і видів музично-педагогічної діяльності, упровадженням інноваційних технологій у зміст музичної діяльності ДНЗ.
Саме цю базу для роботи Школи було вибрано невипадково. Інноваційно-педагогічна діяльність вимагає на сучасному етапі розвитку освіти якісно нової підготовки музичних керівників ДНЗ до роботи з інноваційно-комунікаційними технологіями на музичних заняттях. Спеціалізований навчально-виховний комплекс «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок», де проводилося перше заняття Школи, на сто відсотків укомплектований сучасними технічними засобами навчання.
Директор цього комплексу – Тетяна Різак, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, презентувала учасникам напрацювання та здобутки педагогічного колективу, ознайомила з історією закладу.
Квінтесенцією роботи Обласної школи стало музичне заняття «Чарівний світ музики», яке провела Алла Товт, музичний керівник спеціалізованого навчально-виховного комплексу «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок», спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист. Вона проаналізувала заняття, наголосила на методиці проведення традиційного музичного заняття з використанням ІКТ (середня група). Під час самоаналізу вихователь наголосила, що музичному керівникові ДНЗ потрібно чітко підбирати музичний матеріал, правильно «вкраплювати» ІКТ у канву музичних занять і не захоплюватися ІКТ, нехтуючи іншими видами музичної діяльності на заняттях у дошкільному навчальному закладі.
В обговоренні музичного заняття взяли участь Ольга Романчак, методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист; Мар’яна Гулянич, музичний керівник ДНЗ № 33 м. Ужгорода; Любов Янкес, музичний керівник ДНЗ № 2 м. Ужгорода; Леся Киричук, керівник методичного об’єднання музичних керівник ДНЗ м. Ужгорода, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист ДНЗ № 20 м. Ужгорода; Наталія Брухаль, заступник директора СНВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок», спеціаліст вищої категорії, старший учитель; Марія Баяновська, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО; Марія Жабляк, ст. викл. кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО.
Виступаючі високо оцінили професійний рівень проведеного музичного заняття в середній групі ДНЗ, наголосили на доцільності впровадження ІКТ на музичних заняттях у різних вікових групах, на успішному засвоєнні дошкільниками музичних знань, майстерному формуванні умінь та навичок вихованців, синтезуючи різні види музичної діяльності.
Марія Баяновська у своєму виступі наголосила на виховному потенціалі музичних занять у дошкільному навчальному закладі, зазначивши вагомість впливу музики на формування духовного начала дитини.
Марія Жабляк розповіла учасникам про провідні педагогічні принципи та основні вимоги до організації музичних занять. Торкнулася проблеми використання музичними керівниками CD та фонограм на музичних заняттях та під час проведення розваг, свят, конкурсів.
Ольга Романчак акцентувала увагу присутніх на основних вимогах щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі сучасного дошкільного навчального закладу.
Про особливості організації музичних занять та розваг у різних вікових групах вела мову Леся Кирильчук.
Науковий керівник Обласної школи Марія Баяновська підбила підсумки роботи та висловила низку пропозицій щодо перспективи діяльності Обласної школи музичного керівника ДНЗ.
Учасники запропонували створити творчу групу музичних керівників ДНЗ м. Ужгорода у складі: Алла Товт, музичний керівник НВК «Пролісок», спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист; Леся Кирильчук, музичний керівник ДНЗ № 20 м. Ужгорода, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист; Тетяна Шестакова, музичний керівник ДНЗ № 1 м. Ужгорода, вихователь-методист; Інга Клицько, музичний керівник ДНЗ № 19 м. Ужгорода, спеціаліст вищої категорії; Тетяна Острова, музичний керівника НВК «Престиж», спеціаліст І категорії.
Головою творчої групи схвалено Марію Жабляк.
Домінантним акордом завершення першого заняття стало вручення Аллі Товт подяки від Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Учасникам Школи на електронних носіях роздали методичні матеріали щодо упровадження ІКТ на музичних заняттях, а саме: розробка музичного заняття «Чарівний світ музики» з використанням ІКТ для середньої групи та добірка музичного репертуару (підготували – Марія Жабляк, ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО та Алла Товт, музичний керівник спеціалізованого навчально-виховного комплексу «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок»).