Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

29 квітня в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся ІІІ регіональний міжвузівський науково-методичний семінар «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін» з ініціативи кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти».

Модерувала роботу науково-методичного семінару його науковий керівник – доц. Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО.
У роботі семінару взяло участь 19 науковців з різних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Закарпатської області.  
Обговорювалися наступні питання: «Новаторське осмислення науково-методичних аспектів викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін у  загальноосвітній та вищій школі», «Вплив краєзнавчих аспектів на змістовий компонент суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін», «Оновлення дидактичної системи навчання засобами краєзнавчих матеріалів», «Використання творчих ідей, педагогічної думки та історико-краєзнавчого досвіду в сучасних умовах реформування національної освіти».
На науково-методичному семінарі висвітлювалися проблеми відродження та формування культурних, освітянських, мистецьких традицій в системі освітніх навчальних закладів та соціально-виховних інституцій різних рівнів. Науковцями проведено розвідки у царині іншомовного краєзнавства, матеріали якого презентувалися на семінарі вперше. Отже, виник новий напрям роботи семінару – іншомовне краєзнавство.  
За три роки роботи науково-методичного семінару під керівництвом доц. Баяновської М.Р. викристалізувалися наступні напрями його роботи: історичне краєзнавство, літературне краєзнавство, музичне краєзнавство, краєзнавство у природничих дисциплінах, іншомовне краєзнавство.
Багатий краєзнавчий і народознавчий матеріал є джерелом формування духовності молодої генерації, ціннісним у справі духовно-морального, героїко-патріотичного, художньо-естетичного виховання.  
У підсумку роботи науково-методичного семінару наголошувалося на тому, що у різних сферах життєтворчості залишаються поки що мало вивченими, не дослідженими великі пласти краєзнавчих і народознавчих матеріалів.
З огляду на це, семінар продовжуватиме свою наукову діяльність і наступного року.