Аксіологічні засади нової моделі підвищення кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін

Четвертий у 2019 році науковий кафедральний семінар був сфокусований на проблемах упровадження аксіологічного підходу в освітній процес післядипломної педагогічної освіти з одного боку, зокрема в сфері підвищення кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, а з другого – у викладання предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів, курсів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

 

Наголошувалося на тому, щоформування ціннісних орієнтацій у розвитку неперервної освіти педагогів суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін в умовах полікультурного середовища та євроінтеграції є складним науково-педагогічним завданням, розробка і втілення якого потребує часу.
На семінарі обговорювалася нова модель підвищення кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін в системі ППО та роль кафедри в розробці механізмів її успішної реалізації в 2020 – 2025 рр. Зазначалося, що необхідно прикласти більше зусиль у напрямі виховання ціннісного ставлення до знання, оскільки історичні, духовні, естетичні, лінгвокраєзнавчі знання є підґрунтям для вибору ціннісних орієнтацій. Знання як цінність, вміння самостійно здобувати і практично застосовувати знання – запорука успіху людини як у життєтворенні, так і в професійній педагогічній діяльності. Відчутна сьогодні нестабільність у суспільстві породжує нестабільність у сфері освіти, а відтак вимагає від людини гнучкості, мобільності, динамічності, високої професійної майстерності.
Актуальними для роботи кафедри залишаються також питання про готовність педагога до роботи в Новій українській школі, міждисциплінарна інтеграція в освітньому процесі, проблеми інклюзивного навчання, використання краєзнавчих матеріалів на уроках суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін тощо.
Науковий семінар передував презентації книги С.М. Аржевітіна „Шкільництво: історія верховинського села Колочава”. Під час його роботи науковці кафедри обговорили та проаналізували матеріали, викладені у цій книзі. Презентація відбулася 26 грудня в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т. Легоцького, у якій взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри – завідувач, доцент Баяновська М.Р., доцент Ходанич П.М., професор Офіцинський Р.А. – члени Національної спілки краєзнавців України.
Цю презентацію, складовою частиною якої став документальний фільм, сміливо можна назвати визначною подією в культурному і духовному житті Закарпаття. Сама книга – це рукотворний і духовний продукт автора, який охоплює колочавське шкільництво з ХVІІІ ст. до наших днів з акцентом на ХХ ст., має як культурну, так і духовну, історичну цінність, є вагомою для дослідників історії педагогіки Закарпаття.

Марія Баяновська