VIII Регіональний науково-методичний інтернет-семінар «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки»

krayШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIII Регіонального науково-методичного інтернет-семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки». Семінар відбудеться 28 травня 2020 року у Всеукраїнський день краєзнавства Семінар розпочне свою роботу 18 травня 2020 р. у день відкриття нової виставки-експозиції «Народні музичні інструменти Закарпаття» в комунальному закладі «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради.
Мета проведення інтернет-семінару – об’єднання професійних і творчих зусиль науковців і практиків Закарпаття щодо реалізації потенціалу краєзнавства в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки.

 

Питання для обговорення

  1. Краєзнавство у сучасному «мережевому» суспільстві.
  2. Краєзнавство як суспільний рух.
  3. Педагогічне краєзнавство: історія, проблеми, перспективи.
  4. Просторово-часові аспекти взаємодії людини і природи.
  5. Краєзнавство в розвитку сучасного суспільно-політичного, соціально-економічного та освітньо-культурного простору.
  6. Тези.
  7. Відомості про авторів (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад освіти де працює автор, контактний телефон, електронна адреса).

Робочі мови семінару: українська, англійська, німецька, російська.
До участі в інтернет-семінарі запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники закладів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти, аспіранти, докторанти, краєзнавці, митці,дослідники, котрі працюють над розробкою краєзнавчої тематики.
Форма участі у семінарі – дистанційна.
Для участі в інтернет-семінарі Вам необхідно до 26 травня 2020 р. (включно) надіслати на ел. адресу кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти (bayanovskamr@zakinppo.org.ua).
Електронний збірник тез інтернет-семінару буде розміщено на сайті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти http://zakinppo.org.ua/, а також у науково-методичному журналі «Освіта Закарпаття».
Всім учасникам буде видано сертифікати.

Вимоги до оформлення тез

1. Тези доповіді не повинні перевищувати 4-ох сторінок друкованого тексту на аркушах формату А4, набраного у редакторі MS Word.

2. Поля: всі по 2,0 см.

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – 1,5. Абзац – 1,25 см.

4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку аркуша (Times New Roman 12 пт.). Ініціали та прізвища авторів - великими літерами у верхньому правому кутку аркуша (Times New Roman 12 пт.). Назва організації, де працює автор повністю, 10 пт. Назва тез – прописними великими літерами (Times New Roman 12 пт., жирний) по центру.

5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний.

6. Літературні джерела, що цитуються повинні бути пронумеровані згідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках.

7. Література (зліва з абзацного відступу, Times New Roman 12 пт.) наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел на мові оригіналу відповідно до вимог України.

Науковий керівник і модератор інтернет-семінару – Баяновська М. Р., кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, завідувач кафедри , кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти член Національної спілки краєзнавців України

             Початок роботи інтернет-семінару о 11. 00 за к.ч.

       Додаткова інформація за телефонами: (066) 211 33 64; (068) 148 56 38.

       Контакти: bayanovskamr@zakinppo.org.ua

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!

З повагою Модератор!