Краєзнавство як шлях до мультидисциплінарної інтеграції

sem krЗаключний етап VIII регіонального науково-методичного інтернет-семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки» відбувся 28 травня 2020 року в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Він мав на меті об’єднати професійні ітворчі зусилля науковців і практиків Закарпаття щодо реалізації потенціалу краєзнавства в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки.

До програми його роботи зголосилося 5 докторів наук, професорів, 17 кандидатів наук, доцентів, 6 аспірантів, магістрантів, 2 співробітники закладів вищої освіти області, 10 науково-педагогічних працівників (викладачів), котрі представляли Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Мукачівський державний університет, Закарпатську академію мистецтв, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, Карпатський університет імені Августина Волошина, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради,Інститут еколого-релігійних студій, Інститут Історії Церкви Мукачівської греко-католицької єпархії, Ужгородську богословську академію ім. Блаженного Теодора Ромжі, Комунальний заклад «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради, Комунальний заклад «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради, а також долучилися педагогічні працівники ЗІППО – методисти-куратори викладання в закладах загальної середньої освіти предметів суспільно-гуманітарного та етико-естетичного циклу та завідувачі закладів дошкільної освіти, зокрема Баранинського закладу дошкільної освіти Баранинської сільської ради, Яроцького закладу дошкільної освіти Баранинської сільської ради, в педагогічних лабораторіях яких напрацьований різноплановий досвід краєзнавчої роботи.
Учасниками семінару – науковцями закладів вищої освіти області, музеїв як культурно-просвітницьких, педагогічних і виховних центрів, практиками були обговорені подані нижче питання:

1. Краєзнавство у сучасному «мережевому» суспільстві.
2. Краєзнавство як суспільний рух.
3. Педагогічне краєзнавство: історія, проблеми, перспективи.
4. Просторово-часові аспекти взаємодії людини і природи.
5. Краєзнавство в розвитку сучасного суспільно-політичного, соціально-економічного та освітньо-культурного простору.

sem kr 2Семінар тривав з 18 до 29 травня і охоплював відкриття виставок-експозицій «Народні музичні інструменти Закарпаття» та«Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку» у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені ТиводараЛегоцького (18 травня 2020 р.);вебінарза науковим напрямом «Духовність, екологія душі та розвиток природничого краєзнавства на Закарпатті в ХХІ столітті» в Інституті еколого-релігійних студій (21 травня 2020 р.), під час яких були окреслені перспективи розвитку та впровадження краєзнавства в культурно-освітню діяльність закладів освіти області, шляхи подальшої роботи семінару.
Збагатили семінар презентації «Краєзнавчі мандрівки як ефективна форма духовно-морального виховання» Баяновської М.Р., Васько О.Ю., «Краєзнавство в іншомовній освіті» Костюк М. П.;«Екологічні аспекти використання відновлюваної енергетики в умовах Карпатського регіону» Коперльоса Б.М.; «Теургічна творчість Зореслава» Баяновської М.Р., «Використання краєзнавчого матеріалу у процесі викладання курсу «Культурологія» Біланич Г.П., які відбулися на живо 28 травня. Прозвучав також наживо виступ кандидата історичних наук, доцента кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Басараба М.М. «Формування громадянської компетентності учнів у контексті розбудови нової школи на Закарпатті на початку 20-х років ХХ століття».
Події в культурному житті нашого краю спонукали учасників семінару продовжити його роботу до 29 травня з тим, щоб долучитися до огляду фотовиставки відомих культурно-освітніх діячів Закарпаття ХХ – ХХІ століття та виставки книжкової літератури, виданої шанованим не лише на Закарпатті, а й у світі, видавництвом «Гражда», які представив учасникам патріот, краєзнавець, журналіст, засновник і багаторічний його директор Ребрик І.М.
В ухвалі семінару відзначено вагомість та актуальність наукових напрацювань у галузі краєзнавства на інтердисциплінарному рівні.

Марія Баяновська,
науковий керівник семінару, модератор