Відбудеться IХ Регіональний науково-методичний інтернет-семінар "Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки"

INT-SEMКафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти запрошує взяти участь у роботі IХ Регіонального науково-методичного інтернет-семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки», який відбудеться 22 квітня 2021 року у Міжнародний День Землі.   
Мета проведення інтернет-семінару – об’єднання професійних і творчих зусиль науковців і практиків Закарпаття щодо реалізації потенціалу краєзнавства в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки.

Питання для обговорення

  1. Краєзнавство у сучасному «мережевому» суспільстві.
  2. Краєзнавство як суспільний рух.
  3. Педагогічне краєзнавство: історія, проблеми, перспективи.
  4. Просторово-часові аспекти взаємодії людини і природи.
  5. Краєзнавство в розвитку сучасного суспільно-політичного, соціально-економічного та освітньо-культурного простору.
Робочі мови семінару: українська, англійська, німецька.
До участі в інтернет-семінарі запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники закладів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти, аспіранти, докторанти, краєзнавці, митці.
Форма участі у семінарі – дистанційна.
Для участі в інтернет-семінарі Вам необхідно до 11 квітня 2021 р. (включно) надіслати на ел. адресу кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти (bayanovskamr@zakinppo.org.ua):
  1. Тези.
  2. Відомості про автора/ів (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад освіти, де працює автор, контактний телефон, електронна адреса).
Збірник матеріалів інтернет-семінару буде розміщено на сайті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти і видано друком до початку семінару.