Науковий форум „Мій рідний край – Закарпаття”

bajВелика любов до рідного краю – Закарпаття об’єднала в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти науковців ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, Мукачівського державного університету, Закарпатської академії мистецтв, Комунального закладу вищої освіти „Ужгородський інститут культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради, Інституту еколого-релігійних студій, Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ, Інституту Історії Церкви Мукачівської греко-католицької єпархії, Ужгородської греко-католицької богословської академії ім. Блаженного Теодора Ромжі, Комунального закладу „Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького”, Комунального закладу „Закарпатський музей народної архітектури та побуту”, ГО „Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство „Просвіта”, педагогів, громадських і культурних діячів, митців, священників, музейних працівників краю.
Уже дев’ять років поспіль кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проводить регіональний науково-методичний семінар з краєзнавчої тематики. Цього року збіглися в часі декілька знаменних подій – 75-річчя від дня створення Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, 60-річчя від дня народження Баяновської Марії Романівни, кандидата педагогічних наук, доктора філософії (PhD), доцента, завідувача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, відмінника освіти України, члена Національної Ліги композиторів України, члена Національної Спілки краєзнавців України, педагога вищої школи, учителя німецької мови вищої кваліфікаційної категорії, учителя-методиста, дійсного члена-кореспондента Міжнародної богословської академії, громадської і культурної діячки, котра стала його ініціатором, науковим керівником і модератором.
IX Регіональний науково-методичний інтернет-семінар „Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки” був присвячений 30-річній науково-педагогічній і творчій діяльності Баяновської Марії Романівни в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Першу його частину модерував професор Химинець В.В., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України, котрий у своїй доповіді „Краєзнавчо-педагогічні погляди на перлину України – Закарпаття” наголосив на вагомому внескові Баяновської М.Р. у розвиток освіти, науки і культури краю, схарактеризував її як харизматичну особистість, котра кинула виклик часу і після закінчення аспірантури в 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за двома спеціальностями – 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
Як здібна завідувачка кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Марія Романівна Баяновська в 2003 році формувала колектив цієї кафедри, встановлювала професійні контакти із закладами вищої освіти в Україні та за кордоном, здійснювала керівництво лабораторією „Сучасні технології виховання”, яку створила ще у 1997 році, коли працювала на кафедрі педагогіки, психології та методики викладання предметів. У цій лабораторії працювала також педагогічна майстерня „Краєзнавство як провідний напрям у змісті системи національного виховання”.
Невипадково для проведення семінару був вибраний день – четвер 22 квітня 2021 року. За екологічним календарем 22 квітня – це День Землі, яка була створена перед людиною [Кн. Бут.1]. Він став науково-методичною платформою, що дала можливість науковцям і практикам глибше задуматися і поміркувати над сучасним станом нашої планети, частиною якої є Закарпаття. Це – свята земля, яку протягом віків упорядковували, окультурювали люди, висаджуючи зелені насадження – дерева, кущі, квіти. Науковий керівник цього семінару Баяновська М.Р. вважає, що мануальна праця не є такою важкою і складною, як духовно-культурологічне конструювання внутрішнього світу людини. Отже, тут упорядковувавсядуховно-інтелектуальний простір, передусім, його учасників, що працювали в офлайн форматі, і сподіваємося, що й тих читачів наукових інтернет-матеріалів та постерових статей, котрі цікавляться історією, культурою, освітою, мистецтвом, релігійними питаннями рідного краю та долучалися до роботи цього семінару у різний спосіб упродовж 9 років.
Закарпаття споконвіку славилося своїми людьми, духовними провідниками, подвижниками, визначними діячами і творцями історії, культури, мистецтва, релігії. Наша молодь має з кого брати приклад, щоб творити добро. Саме вона повинна глибоко знати свою історію, культуру для того, щоб її відроджувати, зберігати і примножувати.
Основне завдання інтернет-семінару – зберегти історичну пам’ять, духовні коди, ментальність, не розчинитися в національній і світовій культурі, а їх доповнити і збагатити. Не менш амбітним є завдання семінару сприяти інтеграції регіонального краєзнавчого компоненту в інтердисциплінарний контекст розвитку сучасної освіти і науки.
До тієї когорти визначних особистостей Закарпаття ХХ століття належить і Марія Романівна Баяновська, котра ще на початку 90-х років мріяла про такий семінар і зуміла організувати його роботу у 2012 році. До того часу вчена, педагог розробила регіональну концепцію розвитку народної освіти (1991), варіативні навчальні програми з громадянської освіти, історичного краєзнавства та народознавства у системі шкільної та позашкільної освіти (1992, 1996, 2003), орієнтовні програми діяльності дитячих та молодіжних організацій „Стежиною батьківського краю” (1997) на основі принципів народознавства і краєзнавства, якими послуговувалися і послуговуються в закладах освіти області і сьогодні. Вона була учасницею багатьох науково-практичних конференцій, що проводилися Науково-дослідним Інститутом українознавства (м. Київ) під керівництвом Кононенка П.П., доктора філологічних наук, професора в 2000-х роках ХХІ століття і на них популяризувала здобутки закарпатських учених у сфері освіти, педагогічної думки і науки.
У 2020 році за загальною редакцією Баяновської М.Р. видано Збірник матеріалів VIII Регіонального науково-методичного інтернет-семінару „Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки”, який став у нагоді науково-педагогічним, педагогічним працівникам закладів освіти області, дослідникам, краєзнавцям. Матеріали попередніх семінарів публікувалися, зокрема, у науково-методичному журналі „Освіта Закарпаття” та інших виданнях.
Портрет Марії Романівні ще у 80-х роках ХХ століття прикрашав обласну і міську дошки пошани, як визнання високого рівня її педагогічного таланту.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі особливі заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження Баяновську Марію Романівну Закарпатська обласна державна адміністрація нагородила почесною грамотою за підписом голови обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова. В урочистій обстановці почесну грамоту Марії Романівні вручив Сивохоп Я.М., директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, а вітання від колективу з ювілеєм пролунали від Глюдзик Г.Б., голови профспілкового комітету інституту.
На пошану Ювілярки були виголошені вітальні адреси: від ДВНЗ „Ужгородський національний університет” факультету іноземної філології за підписами декана цього факультету доцента Рошко М.М. та завідувачки кафедри німецької філології – доцента Гвоздяк О.М., Мукачівського державного університету за підписом ректорки Щербан Т.Д., від Закарпатської академії мистецтв за підписом професора Небесника І.І., від Комунального закладу „Ужгородський інститут культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради за підписом його директорки Шетелі Н.І., Архієрейський подячний лист за підписом Владики Ніла, єпископа, Апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії.
Надійшли е-поштою також вітання від колег з Пряшівського університету в м. Пряшів (Словаччина), зокрема, Шебеня Володимира, завідувача кафедри фізики, математики і техніки, факультету гуманітарних і природничих наук Пряшівського університету, кандидата педагогічних наук, доктора філософії (PhD), доцента, де Ювілярка неодноразово виступала на наукових семінарах, конференціях, Левка Довговича, педагога, культурного та громадського діяча України та на теренах Чехословаччини (нині Словаччини), заслуженого діяча мистецтв України (2020), голови Української молодіжної організації „Пласт” у Словаччині, Лауреата „Премії Пам’яті народу 2020” Громадського об’єднання „Пост Беллум” Чехії та Словаччини, з котрим її пов’язує пластова педагогіка і музичне мистецтво, а також Ірини Прислупської з Угорщини, котра у 80-ті роки ХХ ст. працювала в Закарпатському інституті підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та інших.
Музичне вітання Баяновській М.Р. пролунало у відеозаписі від Батриної Т.В., викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста Комунального закладу „Ужгородський інститут культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради.
До програми на семінар зголосилося загалом 44 учасники. З них: 6 – докторів наук, 22 – кандидати наук, 3 – професори, 19 – доцентів. У офлайн режимі працювало 30 учасників. З доповідями, які були пов’язані з науково-педагогічною, громадсько-культурною, творчою діяльністю Баяновської М.Р. виступили:
Ребрик Н.Й., кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з науково-педагогічної роботи Закарпатської академії мистецтв у виступі „Науково-педагогічна і творча діяльність М.Р. Баяновської в Закарпатській академії мистецтв” наголосила на високому професійному рівні викладання німецької мови Баяновською М.Р. у цьому закладі мистецької освіти, щорічні її участі в Міжнародній науковій конференції „Ерделівські читання”, стажування науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мистецтв на кафедрі суспільно-гуманітарної освіти та етико-естетичної освіти ЗІППО, яку очолює Марія Романівна з 2003 року. Доцент Баяновська М.Р. призначалася її науковим керівником, здійснювала консультування, виступала під час виставок художніх полотен Пилипа Р.І., кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв, співпрацює у реалізації творчих ідей із Волощук А.В., кандидатом педагогічних наук, Костюк М.П., Цубиною І.І., старшими викладачами та іншими науково-педагогічними науковими працівниками згаданого закладу вищої мистецької освіти.
У доповіді „Краєзнавчий компонент у викладанні німецької мови в Ужгородському інституті культури і мистецтв” Єрохіна М.П., завідувач навчально-методичного кабінету Комунального закладу вищої освіти „Ужгородський інститут культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради, викладач німецької мови, викладач вищої категорії, викладач-методист зазначила, що Марія Романівна викладала німецьку мову в Київському університеті культури і мистецтв, і в цей час зініціювала написання Програми німецької мови для вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІ рівня акредитації за зовнішньою рецензією Лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України (завідувач лабораторії Редько В.Г., доктор педагогічних наук, професор, рекомендованої до друку Вченою радою Інституту педагогіки АПН України (17 квітня 2007 р.), оскільки на той час навчальних програм для закладів культури і мистецтв небуло. Пізніше виникла ідея створити навчально-методичний комплекс для навчання німецької мови у вищих закладах культури і мистецтв ІІ рівня акредитації, до якого ввійшов навчально-методичний посібник „Формування німецькомовного середовища” (2014 рік), виданий нами у видавництві „Гражда”. Цей комплекс містив краєзнавчий компонент, на реалізацію якого були спрямовані за наукової підтримки Баяновської М.Р. перші студентські конференції з країно- та краєзнавства, проведені німецькою й англійською мовами в цьому закладі культури і мистецької освіти.
До слова зголосився Федака П.М., доктор історичних наук, почесний голова Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства „Просвіта”, котрий у спільній доповіді з Федакою П.П., кандидатом історичних наук, дослідником української культури Комунального закладу вищої освіти „Ужгородський інститут культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради, голови Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства „Просвіта” „Краєзнавча діяльність Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства „Просвіта” по відродженню історичної пам’яті, поверненні у контекст історії забутих імен” розповів про науково-педагогічну діяльність Баяновської М.Р. в Закарпатському крайовому культурно-освітньому товаристві „Просвіта” з початку 90-х років ХХ століття – у період її відродження. Зокрема, про її активну участь в організації та проведенні вечорів пам’яті, присвячених науковцеві Едуардові Вінтеру, фундаторам Пласту на Закарпатті Остапові Вахнянину, Леонідові Бачинському, пластовому сеньйору Василеві Белею. Вона створила при „Просвіті” секцію студіюючої Пластової молоді, була на початках відродження Наукового збірника товариства „Просвіта” в Ужгороді, в якому опубліковані її праці з дослідження діяльності Юліана Ревая та інших просвітян. У Календарі „Просвіти”, у різні роки його видання, опубліковані матеріали про Баяновську М.Р., а також її статті. Сьогодні доречно згадати і наші виступи з Марією Романівною на популярному телеканалі „Тиса” Закарпатського обласного телебачення у середині 90-х років ХХ ст., які сприяли формуванню суспільної думки про події Карпатської України та участі в них закарпатської молоді.
Федака П.М. наголосив на тому, що у 2020 році була видана книга „Закарпатська „Просвіта” у постатях її діячів (1920 – 2020)” (автор Павло Федака), у розділі „Просвітяни Закарпаття 1920 – 2020, про яких не подано нарисів у книзі” на сторінці 287 під № 40 міститься прізвище Баяновської Марії, статтю про яку буде опубліковано в „Енциклопедії закарпатської „Просвіти”, що готується до видання.
Висвітлюючи „Проект „Молодіжна школа сталого розвитку Карпат” у міждисциплінарному та транскордонному вимірах”, Бокотей О.М., кандидат біологічних наук, доцент,директор Інститутуеколого-релігійних студій, Біланич М.М.,співробітник Інституту еколого-релігійних студій, координатор напрямів досліджень ІЕРС, завідувач сектору природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Тиводара Легоцького, член Національної спілки краєзнавців України концентрували увагу присутніх на багаторічній співпраці особисто Баяновської М.Р. і кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, якою вона керує, з Інститутомеколого-релігійних студій у проведенні обласного науково-методичного семінару „Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи”, починаючи з V семінару, а в цьому році планується проведення вже ХVI семінару, у презентаціях церковно-екологічних календарів, екологічних виставках, у міжнародних науково-практичних конференціях та інших активностях з духовно-морального та екологічного виховання.
Васько О.Ю., завідувачка Яроцьким закладом дошкільної освіти Баранинської сільської ради, вихователь вищої категорії, вихователь-методист у виступі „Історія становлення Яроцького закладу дошкільної освіти: ретроспективний аналіз” розповіла про спільні з Баяновською М.Р. дослідження історії села Ярок Ужгородського району, його історичних та архітектурних пам’яток, а також діяльності педагогічних працівників згаданого вище закладу дошкільної освіти, написання навчально-методичного посібника „Духовне виховання в закладах дошкільної освіти”, підготовку та проведення Обласної школи музичного керівника ЗДО у 2021 році, та виконання дитячих пісень, покладених на музику Марією Романівною, на музичних заняттях та під час проведення свят. Вона звернула увагу присутніх на те, що у питаннях дошкільного виховання Баяновська М.Р є постійним консультантом та науковим керівником соціально-педагогічних проектів.
Тема дослідження „Громадські організації Закарпаття у боротьбі за українську державність: 1989 – 1991 рр.”, як зазначив Басараб М.М., кандидат історичних наук, доцент кафедрисуспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти перекликається з дослідженнями М.Р. Баяновською різних періодів розвитку дитячого і молодіжного рухів в Україні та на Закарпатті. В особі завідувачки кафедри, де я працюю, маю доброго наукового порадника і консультанта. Професійна доля і творчі таланти поєднали наші зусилля у Закарпатському крайовому культурно-освітньому товаристві „Просвіта” ще в період її відродження. Сьогодні, зокрема спільно працюємо над такими науковими напрямами, як „Регіональне краєзнавство в закладах освіти”, „Громадянська освіта і виховання”.
Жабляк М.Д., методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відмінник освіти України наголосила на тому, що перші знайомства з доцентом Баяновською М.Р. розпочалися з її лекцій на курсах підвищення кваліфікацій учителів музичного мистецтва, на яких вона була слухачем. Марія Романівна також рецензувала її навчальний посібник „Гра на сопілочці”. Згодом Марія Дмитрівна працювала на посаді старшого викладача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти нашого інституту під керівництвом Баяновської М.Р. Ми були на початках у проведенні всеукраїнських науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів, наприклад, ІІІ Міжрегіональна онлайн-конференція „Духовно-естетичний розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів” (2016 рік) та інші, які відбувалися в онлайн форматі. У виступі „Духовна пісня у формуванні особистості” Жабляк М.Д. наголосила на пісенній творчості Баяновської М.Р. та її впливові на формування особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Акапельно разом із Васько О.Ю. виконувалася пісня „Молитва дитяти” (сл. Юлії Драгун), покладена на музику Марією Баяновською.
Кирлик Я.Ю., директор Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням окремих предметів, учитель вищої категорії, учитель-методист згадав у своєму виступі „Діяльність Ради молодих педагогів міста Ужгорода у 80-х роках ХХ ст.” про те, що Марія Баяновська кілька каденцій обиралася до Ради молодих педагогів міста Ужгорода. Як активний член цієї Ради, вона постійно ініціювала творчі вечори, перегляди художніх виставок регіональної, української та світової культури, конкурси в молодіжному клубі-кафе „Форум”, розташованого в той час по вулиці Корзо, а також про її творчу і концертну діяльність з вокально-інструментальним ансамблем молодих педагогів міста Ужгорода (керівником якого був Кирлик Я.Ю.), а солістом була Баяновська М.Р.
Варто сказати і про те, що сьогодні як досвідчений педагог і науковець, вона здійснювала наукове керівництво регіональним експериментом за темою „Формування духовно-морального начала шкільної молоді” на базі Ужгородської СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради Закарпатської області у 2014-2018 роках.
У співпраці щодо оновлення та розвитку регіональної загальної середньої освіти Марія Романівна завжди готова допомогти, підтримати новітні ідеї. Її доброзичливість спонукає до активних творчих пошуків.
Про спільні напряминаукових досліджень з Баяновською М.Р., зокрема з історії педагогічної науки, краєзнавства, народознавства, мистецької освіти та написання наукових статей до „Педагогічної енциклопедії Закарпаття” розповів Ходанич П.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки краєзнавців України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України.
Коцан В.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, директор Комунального закладу „Закарпатський музей народної архітектури та побуту” Закарпатської обласної ради, секретар відділення Закарпатської обласної організації Національної спілки краєзнавців України у доповіді „Роль музею в популяризації народного мистецтва краю” зазначив, що Марія Романівна та кафедра, яку вона очолює, беруть активну участь у поширенні досвіду музейної педагогіки та відвідуванні різноманітних виставок, які проводяться в музеї, а також наукові і мистецькі консультації. Музей став тією локацією, де проходять семінарські та практичні заняття для вчителів суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін.
Граб М.І., завідувачка Баранинським закладом дошкільної освіти, вихователь вищої категорії, вихователь-методист „Мої студентські спогади про науково-педагогічну та творчу діяльність М.Р. Баяновської” надіслала відеозапис.
У другій частині семінару, яку модерувала Баяновська М.Р., були заслухані виступи та представлені тематичні презентації з екологічної, духовної, природничої, мистецької сфери освіти і регіонального краєзнавства: о. Михайла Михайлиця, магістра богослов’я, співробітника Інституту Історії Церкви Мукачівської греко-католицької єпархії, викладача Ужгородської греко-католицької богословської академії ім. Блаженного Теодора Ромжі, Михайла Біланича,співробітника Інституту еколого-релігійних студій, координатора напрямківдосліджень ІЕРС, завідувача сектору природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Тиводара Легоцького, члена Національної спілки краєзнавців України, о. Андрія Долинича, викладача Ужгородської греко-католицької богословської академії ім. Блаженного Теодора Ромжі, Йосипа Головача,кандидата фізико-математичних наук, доцента, Романа Пилипа,кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв та методиста кабінету суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відмінника освіти України Юрія Шимона та інших.
У заключній частині семінару учасники відвідали виставку „Світ писанки – 2021” у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.
У підсумку його роботи була прийнята ухвала та рекомендації щодо перспектив розвитку краєзнавчої діяльності у закладах освіти Закарпаття.