На допомогу вчителю іноземної мови

Орієнтовні календарно-тематичні плани для вивчення французької мови

Орієнтовні календарно-тематичні плани для вивчення французької мови як основної у загальноосвітніх навчальних закладах розроблені методичним об’єднанням учителів французької мови Виноградівського району під керівництвом завідувача методкабінету управління освіти Виноградівської РДА Гербей О.Ю. у відповідності до діючих програм та підручників.

завантажити плани

Адміністратор на уроці іноземної мови

Олеся Рацюк, Мар’яна Тріфан
Адміністратор на уроці іноземної мови. Методичні рекомендації.
Методичні рекомендації дають можливість адміністрації загальноосвітнього навчального закладу зорієнтуватися у великій кількості інформації, яка стосується процесу викладання іноземних мов, планування та аналізу уроку іноземної мови, ведення шкільної документації з предмету, принципів розробки занять у сучасних умовах трансформації іншомовної освіти згідно Державного стандарту та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та оснащення сучасного кабінету іноземної мови.
завантажити файл

AUS DEM LEBEN DER GROßEN MENSCHEN

З книги Багринець В.М. «Збірник текстів німецькою мовою для аудіювання: Посібник для вчителів німецької мови середніх навчальних закладів»

Профільне навчання іноземної мови: стан і перспективи

Іноземна мова як навчальний предмет сприяє профілізації навчально-виховного процесу за будь-яким напрямом, оскільки вона дозволяє реалізувати міжпредметні зв’язки, інтегруючи зміст різних шкільних дисциплін. Взаємопроникнення і взаємодія змісту різних дисциплін та іноземної мови як навчального предмету виявляється в тому, що знання з інших дисциплін, які передаються за допомогою іноземної мови, слугують засобом для оволодіння нею, і іноземна мова, в свою чергу, є засобом для отримання цих знань.