Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ Закарпатської області на 2014 рік

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
30.12.2013
Ужгород
№ 981

 

Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ Закарпатської області на 2014 рік
    
Відповідно до плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на 2014 рік, погодженого департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації, схваленого вченою радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 9 грудня 2013 року), з метою удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ області

Н а к а з у ю:
1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ Закарпатської області на 2014 рік у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти (додається).
2. Директору Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Палько Т.В.:
2.1. Забезпечити:
 навчальний процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інституті післядипломної педагогічної освіти відповідно до плану-графіка;
диференційований підхід до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: комплектування груп слухачів згідно із замовленнями відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) з урахуванням кількості педагогічних кадрів у районах (містах), їхньої освіти, фаху, стажу роботи, рівня підготовки, результатів діагностування і дотримання встановленої періодичності підвищення кваліфікації не менше одного разу упродовж п’яти років;
виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу курсів відповідно до основних державних законодавчих актів і наказів Міністерства освіти і науки України;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-виховних закладів з угорською та румунською мовами навчання при філії Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти в місті Берегово.
2.2. Організувати проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації згідно з планом-графіком.
2.3. Педагогічну практику для слухачів курсів проводити в базових школах міст Ужгород, Берегово, Мукачево, Ужгородського, Берегівського, Тячівського районів, закладах обласного підпорядкування: Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН”, Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, Закарпатському центрі туризму, краєзнавства екскурсій і спорту учнівської молоді.
 2.4. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів упроваджувати нові форми занять, використовуючи досвід роботи педагогів-новаторів, творчо працюючих учителів.
3. Начальникам відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій (міськвиконкомів):
3.1. Створити відповідні умови для проведення виїзних курсів у містах Берегово, Мукачево, Берегівському, Тячівському районах.
3.2. Забезпечити відрядження на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з планом-графіком, дотримуючись встановленої періодичності, як це визначено Законом України ,,Про освіту”, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, наказом Міністерства освіти і науки України ,,Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 08.08.2013 року № 1135.
4. Дирекції Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, начальникам відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) витрати на відрядження для підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювати за рахунок коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Сопкову Г.І.

Директор департаменту М. Кляп

Завантажити додаток