Про участь педагогічних працівників області в третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2014”

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

21.03.2014    Ужгород               №  106

Про участь  педагогічних  працівників  області
в  третьому  (заключному) турі  всеукраїнського
конкурсу  „Учитель року  –  2014”

Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс „Учитель року”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 95, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.06.2013 (протокол № 2/1-19) „Про підсумки Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2013” та відзначення переможців, лауреатів та організаторів”, наказів Міністерства освіти і науки України 02.09.2013 № 1255 „Про  проведення  всеукраїнського  конкурсу  „Учитель року – 2014” (зі змінами та доповненнями), 14.03.2014 № 224  „Про проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу  „Учитель  року – 2014”, наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 07.02.2014 № 34 „Про  підсумки  другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2014”  та відзначення його переможців”

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити  для участі в  третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2014” (далі – Конкурс) переможців другого (обласного) туру  Всеукраїнського конкурсу   „Учитель року – 2014”, членів фахового журі відповідно до термінів проведення та переліку закладів, на базі яких буде проводитися Конкурс  (Завантажити додаток).
2. Учасникам, членам фахового журі прибути на місце проведення Конкурсу 4 квітня 2014 року.
Керівникам установ і закладів, що відряджають, взяти до відома, що проїзд, харчування, проживання конкурсантів та оплата відряджень членів фахових журі буде здійснена за місцями проведення Конкурсу  за рахунок Державного бюджету відповідно до затвердженого кошторису на організацію та проведення Конкурсу.
Відрядженим особам при собі необхідно мати паспорт, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, документів про присвоєння вченого ступеня, звання, квитки на зворотний шлях.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Сопкову Г.І.


Директор департаменту                                   М. Кляп