Наказ 26.12.2014 № 654 Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ Закарпатської області на 2015 рік

Відповідно до плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на 2015 рік, погодженого департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації, схваленого вченою радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти  (протокол № 5  від 23 грудня 2013 року),  з метою удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ області

Наказую:
1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітніх установ Закарпатської області на 2015 рік у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти (додається).

2. Директору Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Палько Т.В.:
2.1. Забезпечити:
- навчальний процес курсів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників в інституті післядипломної педагогічної освіти відповідно до  плану-графіка;
- диференційований підхід до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: комплектування груп слухачів згідно із замовленнями відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) з урахуванням кількості педагогічних кадрів у районах (містах), їхньої освіти, фаху, стажу роботи, рівня підготовки, результатів діагностування і дотримання встановленої періодичності підвищення кваліфікації не менше одного разу упродовж п’яти років;
- виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу курсів відповідно до основних державних законодавчих актів і наказів Міністерства освіти і науки України;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-виховних закладів з угорською та румунською мовами навчання при філії Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти в місті Берегово.
2.2. Організувати проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації згідно з планом-графіком.
2.3. Педагогічну практику для слухачів курсів проводити в базових школах міст Ужгород, Берегово, Мукачево, Ужгородського, Берегівського, Тячівського районів, закладах обласного підпорядкування: Закарпатському обласному  палаці  дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН”, Закарпатському обласному еколого-натуралістичному  центрі учнівської молоді, Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, Закарпатському центрі туризму, краєзнавства екскурсій і спорту учнівської молоді.
2.4. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів упроваджувати нові форми занять, використовуючи досвід роботи педагогів-новаторів, творчо працюючих учителів.
3. Начальникам відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій (міськвиконкомів):
3.1. Створити відповідні умови для проведення виїзних курсів у містах Берегово, Мукачево, Хуст,  Берегівському, Тячівському  районах.
3.2. Забезпечити відрядження на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з планом-графіком, дотримуючись  встановленої  періодичності, як  це  визначено  Законом  України ,,Про освіту”, Типовим положенням  про  атестацію  педагогічних  працівників, наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  ,,Про  затвердження  Змін  до Типового  положення про  атестацію  педагогічних  працівників”  від   08.08.2013 року № 1135.
4. Дирекції Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, начальникам відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту  районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) витрати на відрядження для  підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювати за рахунок коштів  у порядку, встановленому чинним законодавством.
 6.  Контроль за виконанням  наказу   покласти на заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Сопкову Г.І.

Директор департаменту М. Мотильчак

Завантажити додаток