Щодо використання робочих зошитів у початковій школі

У зв'язку з наріканнями батьків учнів початкової школи щодо того, що їх змушують за власний кошт купувати робочі зошити на друкованій основі Міністерство освіти і науки роз’яснює.

Використання додаткових зошитів задля формування окремих функціональних навичок письма не забороняється. У початкових класах для виконання класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики учні ведуть по два зошити для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем. У період навчання грамоти першокласники можуть виконувати навчальні завдання у зошитах з друкованою основою,
Разом з тим, такі зошити не є обов'язковим складником навчальнометодичного забезпечення і, відповідно, їх придбання за копгги батьків та використання у навчальному процесі також не обов'язкове.
Придбання робочих зошитів з друкованою основою за кошти батьків може відбуватися виключно добровільно, з ініціативи та за бажанням не педагога, а самих батьків за наслідками Обговорення та ухвалення рішення на батьківських зборах чи на засіданні батьківського комітету.

Заступник Міністра П. Полянський