Про окремi питання реалiзацiї iнновацiйного освiтнього проекту "Розроблення i апровадження навчально-методичного забезпечення для закладiв загальної середньої освiти в умовах реалiзації Державного стандарту базової середньої освiти"

Переглянути документ