Положення про Вчену раду Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

Переглянути Положення

Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради ЗІППО

Регламент Вченої ради ЗІППО