Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

П О С Т А Н О В А  від 14 червня 2000 р. N 963  Київ

Про затвердження переліку посад педагогічних  та науково-педагогічних працівників
 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  N 432 ( 432-2001-п ) від 06.05.2001  N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004  N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004  N 1148 ( 1148-2005-п ) від 30.11.2005  N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006  N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007 }
 { Про підвищення посадових окладів додатково див.  Постанову КМ N 643 ( 643-2007-п ) від 20.04.2007 }
 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N 872 ( 872-2007-п ) від 26.06.2007 }  
 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, що додається.  
 Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
 Інд. 28
  ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України   від 14 червня 2000 р. N 963
 ПЕРЕЛІК  посад педагогічних та науково-педагогічних  працівників
 ( У тексті переліку слово "завідуючий" замінено  словом "завідувач" згідно з Постановою КМ  N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004 )
 Посади педагогічних працівників
 Директор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти, приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи-дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об'єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів. { Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 1148 ( 1148-2005-п ) від 30.11.2005, N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006, N 872 ( 872-2007-п ) від 26.06.2007 }
 Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення. ( Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004 )
 Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров'я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації. ( Абзац третій розділу "Посади педагогічних працівників" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 432 ( 432-2001-п ) від 06.05.2001, N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004 )
 Посади науково-педагогічних працівників вищих  навчальних закладів III-IV рівня акредитації
 Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований за III або IV рівнем, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою - професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням. { Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007 }