Культура добросусідства

index«Культура добросусідства» ­­– єдиний унікальний український інтегрований наскрізний курс від дошкільної до вищої освіти та навчання дорослих (учителів, батьків), який спрямований на формування власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям, плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами.
Першочерговим завданням інтегрованого курсу «Культура добросусідства» в умовах полікультурного середовища Закарпаття, є формування громадянських та соціальних компетентностей, активної громадянської позиції на засадах демократії, загальнолюдських цінностях: справедливості, рівності, чесності, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі, відповідальність за власний здоровий спосіб життя, усвідомленням рівних прав і можливостей з урахуванням демократичних принципів.
Основна ідея курсу полягає в тому, щоб допомогти педагогам, а відтак і здобувачам освіти навчитися вибудовувати життя, керуючись принципами демократії; жити у злагоді з собою й плекати гармонійні відносини з навколишнім світом; бути небайдужими до своєї держави, свого народу; володіти вміннями генерувати інноваційні ідеї, ухвалювати прогностичні рішення, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміти значення права, активно цікавитися суспільним, політичним та економічним життям. А головне - мати активну життєву позицію, бути готовими до практичного втілення в життя ідей, на яких будується демократичне суспільство, і гідно виховувати нове покоління українців.

Авторський колектив курсу:

Араджионі М.,керівник творчої групи розробників курсу “Культура добросусідства”, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Палько Т., координатор впровадження курсу «Культура добросусідства» у Закарпатській області,співавтор програми для закладів дошкільної освіти „Український віночок. Закарпаттяˮ, співавтор робочих зошитів наскрізного курсу «Культура добросусідства» для ЗЗСО,співавтор навчальної програми та методичних рекомендацій «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу „Культура добросусідства”, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології ЗІППО.

Ходанич Л.,співавтор робочих зошитів наскрізного курсу «Культура добросусідства» для ЗЗСО, завідувач кафедри педагогіки та психологіїЗІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рего Г., тренер ,співавтор програми для закладів дошкільної освіти „Український віночок. Закарпаттяˮ , доцент кафедри педагогіки та психологіїЗІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

Романчак О. , тренер ,співавтор програми для закладів дошкільної освіти „Український віночок. Регіонˮ, методист кабінету методики дошкільної та початкової освіти ЗІППО.

Кірик М.,тренер ,співавтор 1-4 частин Програми навчального курсу «Культура добросусідства» для 1–12-х класів закладів загальної середньої освіти та робочих зошитів наскрізного курсу «Культура добросусідства» для ЗЗСО,методист кабінету методики дошкільної та початкової освіти ЗІППО.

Драгула О.,співавтор методичних рекомендацій «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу „Культура добросусідства”, методист центру практичної психології та соціальної роботиЗІППО.

Ребрей Г.,співавтор методичних рекомендацій «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу „Культура добросусідства”,методист центру практичної психології та соціальної роботи ЗІППО.

Пропонуємо широкий вибір програм, робочих зошитів, матеріалів для виховної роботи зазначеного курсу для педагогів ЗДО та ЗЗСО, схвалених для використання МОН України.

 

Модельній навчальній програмі «Культура добросусідства. 5-6 класи» надано гриф МОН

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 модельній навчальній програмі «Культура добросусідства. 5-6 класи» (автори: М.А. Араджионі, О.Г. Козорог, Н.І. Лебідь, В.І. Потапова, І.К. Унгурян) для закладів загальної середньої освіти надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Програма «КД» стала однією з 75 модельних навчальних програм для базової середньої освіти, у змісті яких реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898. Саме ці навчальні програми стануть основою для розроблення нової навчальної та методичної літератури для 5-9 класів у майбутньому. Програма знаходиться в розділі «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь». З програмою можна ознайомитися ТУТ

 

Упровадження інтегрованого курсу „Культура добросусідства”: новий формат, плани та перспективи

Screenshot 5Інформаційно-дослідницький центр „Інтеграція і розвиток”, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства Королівства Норвегії в Україні, з 21-23 січня цього року організував проведення Восьмої Робочої наради з питань апробації та впровадження курсу „Культура добросусідства” в Україні.
Нарада об’єднала понад 200 учасників: це представники Міністерства освіти і науки України, громадських організацій, керівники закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, науковці, педагоги, експерти з питань освіти, колектив тренерів з методики впровадження інтегрованого курсу „Культура добросусідства”.

Програми