Програма ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного розвитку"

5-6 листопада 2014 року

Мета конференції

Обговорення стратегічних проблем післядипломної освіти педагогів у контексті реалізації компетентнісної парадигми.

Тематичні напрями роботи конференції

 1. Компетентніснийпідхід і особистісно орієнтована парадигма в оновленні педагогічної теорії та практики.

 2. Загальні та фахові компетентності педагога в сучасних умовах.

 3. Національне виховання та духовний розвиток особистості у світлі компетентнісного підходу.

 4. Культурно-освітній розвиток суспільства та громадянська компетентність.

 5. Науково-методична реалізація компетентнісного підходу в мовно-літературній освіті.

 6. Науково-методична реалізація компетентнісного підходу у викладанні предметів природничо-математичного циклу.

   Організатори конференції

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України»

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОДА.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Співорганізатори конференції

Закарпатський музей народної архітектури та побуту

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Закарпатський художній інститут

Мукачівський державний університет

Учасники конференції

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Львівський національний університет імені І.Франка

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

Пряшівський університет (Словаччина)

Інститут імені Яноша Кодолані (Угорщина)

Харківська медична академія післядипломної освіти

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Буковинський державний медичний університет

Інститут ППО Київського університету імені Бориса Грінченка

Миколаївський обласний інститут ППО

Івано-Франківський обласний інститут ППО

Донецький обласний інститут ППО

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції

Проблеми післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті

як основа суспільного розвитку

 

Співголови:

ОЛІЙНИК В.В. – ректор Університету менеджменту освіти НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

УДОД О.А. – директор Інституту інноваційних технологій і зміст освіти МОН України, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор.

МОТИЛЬЧАК М.А. – директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОДА.

ПАЛЬКО Т.В. – директор Закарпатського інституту ППО.

Заступники

ХИМИНЕЦЬ В.В. – професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО, доктор фізико-математичних наук, професор.

ПУШКАРЬОВА Т.О. – заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, професор.

Секретар:

ХОДАНИЧ Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

Члени оргкомітету:

БАСАРАБ М.М. – заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Закарпатського інституту ППО, кандидат історичних наук.

ПЕТЕЧУК В.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

РЕБРИК Н.Й. – проректор з наукової та виховної роботи Закарпатського художнього інституту, кандидат філологічних наук, доцент

РОСУЛ В.В. – завідувач кафедри педагогіки і психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук, професор.

БАЯНОВСЬКА М.Р. – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

КАЧУР Б.М. – завідувач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.

ОРОС В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук.

ГНАТКОВИЧ Т.Д. - завідувач кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук.

 ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції

Проблеми післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної

парадигми в освіті як основа суспільного розвитку

5 листопада 2014 року, середа

8:00 - 9:45 – реєстрація учасників

10.00 - 13:00 пленарне засідання

13:00 -14:00 обід

14:00 - 18:30 секційні засідання

Секція 1 Компетентніснийпідхід і особистісно-орієнтована парадигма в оновленні педагогічної теорії та практики(аудиторія № 5, корпус 1, ІІ поверх).

Секція 2 Загальні та фахові компетентності педагога в сучасних умовах (аудиторія № 8, корпус 2, ІІ поверх ).

Секція 3 Національне виховання та духовний розвиток особистості у світлі компетентнісного підходу (аудиторія № 6, корпус 1, ІІ поверх )

Секція 4 Культурно-освітній розвиток суспільства та громадянська компетентність (аудиторія № 10, корпус 2, ІІ поверх )

Секція 5 Науково-методична реалізація компетентнісного підходу в мовно-літературній освіті (читальна зала, корпус 3, І поверх )

Секція 6  Науково-методична реалізація компетентнісного підходу у викладанні предметів природничо-математичного циклу (аудиторія № 7, корпус 2, ІІ поверх )

16.00 -16.20 – Перерва (зал офіційних зустрічей)

18.30 – Вечірня програма

6 жовтня 2014 року, четвер

10.00 - 13:00 круглий стіл (актова зала, корпус 3, ІІ поверх )

13.00 - 14:00 обід

14.00 -16.00 пленарне засідання (актова зала, корпус 3, ІІ поверх )

16.00 - від'їзд учасників конференції

 РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв.

Виступи на секційному засіданні – до 10 хв.

Виступи під час підведення підсумків - до 5хв.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, російська, англійська

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Актова зала ЗІППО, корпус 3, ІІ поверх ,5 листопада 2014 р., 1000 – 1300)

 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Урочисте відкриття конференції

ПАЛЬКО Т.В. – директор Закарпатського інституту ППО

Вітальне слово

ЧУБІРКО В.В.– голова Закарпатської обласної ради

МОТИЛЬЧАК М.А. – директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОДА

ПУШКАРЬОВА Т.О. заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, професор

 ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

 1. Химинець В.В. –професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО, доктор фізико-математичних наук, професор

Інноваційно-гуманістичне спрямування компетентнісної парадигми навчання і виховання.

 

 1. Пушкарьова Т.О. – заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, професор

Нові підходи щодо підготовки педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

 

 1. Чернишова Є.Р. – перший проректор – проректор з наукової та науково-методичної роботи ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Світоглядна культуротворча стратегія розвитку освіти дорослих в єдності базових буттєвоцінністних концепцій.

 

 1. Палько Т.В. – директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

Післядипломна педагогічна освіта: сучасний стан та перспективи розвитку.

 

 1. Войцехівський М.Ф. – директор інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетенції методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Шебень Володимир –доктор філософії (PhD), професор, природничо-гуманітарний факультет Пряшівського університету

Толерантність як складова професійної діяльності вчителя в глобалізованому суспільстві.

 

 1. Ходанич Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Професійні та ключові компетентності педагога в умовах сучасного цивілізаційного розвитку.

 

 1. Качур Б.М. – завідувач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, кандидат педагогічних наук

Організація регіональної системи науково-методичної роботи з учителями на компетентнісній основі.

 

 1. Баяновська М.Р. –завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Компетентнісний підхід як основа оптимізації якості професійної педагогічної освіти.

 

 1. Росул В.В. – завідувач кафедри педагогіки і психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук, професор

Особливості реформування системи вищої освіти України в умовах євроінтеграційних процесів.

 

 1. Петечук В.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Деякі аспекти методики викладання природничо-математичних дисциплін в умовах реалізації компетентнісної парадигми в освіті.

 

 1. Орос В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України

Розвиток інформаційної компетентності педагога у системі післядипломної освіти як важливий чинник реалізації компетентнісної парадигми в освіті.

 

 1. Небесник І.І. – ректор Закарпатського художнього інституту, кандидат педагогічних наук, професор

Діяльність Адальберта Ерделі - взірець служіння рідному народу.

 

 СЕКЦІЯ І

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА В ОНОВЛЕННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Керівники секції: – доктор фізико-математичних наук,

професор Химинець В.В.;

– кандидат педагогічних наук

Качур Б.М.

Секретар: кандидат фізико-математичних наук

Грабовська Т.І.

 (Аудиторія № 5, корпус 1, ІІ поверх, 1400–1830)

 1. Бондарчук О.І. – завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін у системі післядипломної освіти.

 

 1. Романенко Ю.А. – професор кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту ППО, доктор педагогічних наук, професор

Технологія співпраці в аспекті оновлення педагогічної теорії та практики.

 

 1. Пінчук Н.І. – доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент Організаційно-професійні чинники креативності керівників освітніх організацій.

 

 1. Морозова М.Е. – доцент кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук

Науково-практичні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом ВНЗ.

 

 1. Любченко Н.В. – директор Науково-методичного центру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук

Кластерні технології в діяльності методичних служб як чинник фахового зростання та саморозвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ.

 

 1. Скрипник М.І. – доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Траєкторія саморозвитку особистості науково-педагогічних працівників.

 

 1. Нежинська О.О. – доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент

Психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління на засадах гендерної рівності: сутність і умови розвитку.

 

 1. Брюховецька О.В. – докторант кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент

Концепція розвитку професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 1. Швардак М.В. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Випередження як фактор підвищення ефективності управління та організації навчального процесу.

 1. Силадій І.М. – завідуючий відділом організації та моніторингу навчального процесу, ліцензування і акредитації Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, кандидат педагогічних наук; Маринець Н.В. – доцент кафедри суспільних наук Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, кандидат філософських наук

Демократичні відносини та професійна компетенція викладачів в управлінні вищим навчальним закладом.

 

 1. Тимчук Л.І. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, факультет педагогіки, психології та соціальної роботи, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, кандидат педагогічних наук

Компетентність як характеристика результативності освіти дорослих.

 

 1. Іваць О.М. – доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат соціологічних наук

Аналіз самооцінки розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов навчальних закладів Закарпатської області.

 

 1. Бойко А.В. – доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент Соціальна та академічна мобільність у сучасному світі.

 

 1. Храброва І.О. – доцент кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти, кандидат філософських наук, доцент

К вопросу о смене образовательных парадигм.

 

 1. Буренко В.М. – завідувач кафедри методики мов та літератури ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Формування професійної компетентності вчителів на засадах андрагогічного підходу.

 

 1. Грабовська Т.І. – доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, кандидат фізико-математичних наук

Інноваційні підходи до підготовки сучасного вчителя.

 

 1. Біницька К.М. – доцент кафедри педагогіки і психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук Удосконалення прогностичних умінь керівників навчальних закладів в процесі перепідготовки.

 

 1. Біницька О.П. – проректор з економічних наук Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат економічних наук, доцент

Економічна складова вдосконалення професійних якостей керівника навчального закладу.

 

 1. Мочан Т.М. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Компетентнісний підхід як загальна проблема сучасної освіти.

 

 1. Москальова А.С. – доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент

Психологічні механізми конструктивного розв’язання професійних криз у керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 1. Сивохоп Я.М. – завідувач науково-дослідної лабораторії здоров’язбережувальних технологій, старший викладач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО

Організаційно-педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності підлітків в позашкільних навчальних закладах.

 

 1. Гордієнко Н.В. – старший викладач кафедри психології управління, начальник навчального відділу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Програма формування психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів.

 

 1. Філь О.А. – старший науковий співробітник кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент

Технологія психологічної підготовки керівників до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій.

 

 1. Соломіна Г.В. – старший викладач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, магістр психології Специфіка вдосконалення когнітивного стилю керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі психологічної підготовки.

 

 1. Золокотська Л.О. здобувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Адміністративно-управлінська компетенція – важливий компонент ефективної діяльності керівних кадрів.

 

 1. Олійник В.В. – докторант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Правова компетентність керівника навчального закладу в системі ППО.

 

 1. Ключкович Т.В. – аспірантка кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Вища освіта і Болонський процес в Словаччині: нормативне забезпечення, пріоритетні завдання та актуальні виклики.

 

 1. Комар О.С. – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Післядипломна освіта як чинник фахового вдосконалення вчителя.

 

 1. Казакова С.В. – здобувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, магістр психології Соціально-демографічні чинники психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг.

 

 1. Колосова Л.М. – директор науково-методичного центру м. Вознесенська, кандидат педагогічних наук

Теоретична сутність та методика моделювання процесу управління професійним розвитком кадрового потенціалу районних (міських) науково-методичних установ.

 

 1. Лазар І.В. – завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО

Формування учнівських компетентностей в 1930-60-х роках (на прикладі творчого шляху Ромжі О.О., завідувача Гандеровицької ЗОШ І ст.).

 

 1. Райхель Г.Є. – методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО

Фахові компетентності учасників конкурсу «Вчитель року».

 

 1. Немеш В.І. – методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО

Комплексний підхід до планування курсової підготовки педагогічних працівників.

 

 1. Сивохоп В.І. – методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО

Підготовка педагога до управління виховним процесом в сучасних умовах.

 

 1. Кіндюх П.Я. – директор Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов

Психологічні фактори підвищення ефективності управлінської діяльності керівника навчального закладу.

 

 1. Кондратьєва В.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені А.Макаренка Професійна освіта в Україні: стан та перспективи розвитку.

 

 1. Ханова О.В. – методист Київського професійно-педагогічного коледжу імені А. Макаренка

Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін фундаментального циклу.

 

 1. Шумська О. – начальник відділу міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Інформаційно-ресурсний супровід професійного саморозвитку педагогічних працівників закладів ППО.

 

 1. Кіштулинець Б.М. – директор Ужгородської ЗОШ I-III ступенів № 6 ім. В.С.Гренджі-Донського

Формування компетентностей в учнів як засіб оптимізації їх пізнавальної активності.

 

 1. Данко В.С. – директор Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області

Структура методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

 1. Опаленик М.П. – директор Чертезької ЗОШ І-ІІ ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області

Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього закладу та педагогічна інноватика.

 

 1. Опаленик Ж.В. – директор Перечинської гімназії Перечинської районної ради Закарпатської області

Етапи створення сприятливого середовища для навчання і виховання обдарованих дітей.

 

 1. Береш К.Ю. – директор Паладь-Комарівської ЗОШ І-ІІ ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області, здобувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Модель професійної компетентності сучасного керівника навчального закладу.

 

 1. Химинець О.О. – магістр Національної академії прокуратури України Юридично-правове забезпечення інтелектуальної власності в освіті.

 СЕКЦІЯ ІІ

 ЗАГАЛЬНІ ТА ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ПЕДАГОГА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Керівники секції: – кандидат педагогічних наук,

доцент Ходанич Л.П.;

– кандидат педагогічних наук

Гаяш О.В.

Секретар – старший викладач Лемак М.В.

 

(Аудиторія № 8, корпус 2, ІІ поверх, 1400–1830)

 1. Товканець Г.В. – професор кафедри педагогіки і методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент

Педагогічна компетентність у професійній діяльності викладача вищої школи.

 

 1. Марусинець М.М. – професор кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук

Професійний саморозвиток педагога в умовах відкритої післядипломної педагогічної освіти

 

 1. Комар О.А. – професор кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук

Рольтренінгових занять у професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи.

 

 1. Ходанич Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Імідж учителя крізь призму компетентнісної парадигми: культурно-історичний ракурс Закарпаття.

 

 1. Пісоцька Л.С. – декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент; Зданевич Л.В. – завідувач  кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, доцент

Професійна перепідготовка вихователів до роботи з дезадаптованими

дітьми.

 

 1. Рего Г.І. доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Формування педагогічної етики в умовах післядипломної освіти.

 

 1. Онофрійчук Л.О. – доцент кафедри  дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук

Підготовка керівників навчальних закладів до використання методів психолого-педагогічної діагностики у контексті післядипломної освіти.

 

 1. Пензеник О.М. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Формування професійної компетентності фахівців сучасної системи дошкільної освіти.

 

 1. Казакова Н.В. – декан факультету дошкільної освіти,  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент Єдність теоретичної та практичної підготовки як основа професійної компетентності педагога.

 

 1. Олійник М.І. – завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент

Шляхи формування професійної компетентності вихователів ДНЗ у системі післядипломної освіти.

 

 1. Кухта М.І. – доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент; Чейпеш І.В. – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент

Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у вищій школі.

 

 1. Ціпле М.Ю. – доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Про квантову природу свідомості. Сучасний погляд на проблему.

 

 1. Гаяш О.В. – методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук

Компетентнісний підхід у співпраці фахівців для забезпечення корекційно-педагогічного процесу в школі з інклюзивним навчанням.

 

 1. Лемак М.В. – старший викладач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО

Соціально-психологічна компетентність практичного психолога освітнього закладу.

 

 1. Братасюк Н. М. – аналітичний психолог медичного центру «Асклепій» (Ужгород)

Психологічний супровід дітей і підлітків у сучасних реаліях.

 

 1. Іванова В.В. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат психологічних наук

Психолого-педагогічний супровід сором'язливих дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.

 

 1. Лазарович Н.Б. – доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук

Готовність майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дошкільниками в умовах інтерактивного навчання.

 

 1. Москальов М.В. –доцент кафедри загальної, педагогічної та вікової психології Київського університету імені Бориса Грінченко, кандидат психологічних наук

Психологічна специфіка входження молодих вчителів в освітню організацію.

 

 1. Двіжона О.В. – доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат психологічних наук, доцент

Використання методів казкотерапії у формуванні особистісних якостей дошкільника.

 

 1. Шевчук І.В. – доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Підготовка майбутніх учителів до формування алгоритмічної культури учнів початкової школи.

 

 1. Кравчук О.В. – доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук Технологічний підхід до викладання курсу «Я у світі».

 

 1. Грітченко Т.Я. – доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Формування у майбутніх учителів початкової школи цілісної природничо-наукової картини світу.

 

 1. Палько Т.В. – директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород

Розвиток професійної рефлексії вчителів природничих спеціальностей в умовах післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Іваньо Ю.Ю. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатського художнього інституту, кандидат педагогічних наук Підготовка школярів до вибору майбутньої професії в умовах профільного навчання.

 

 1. Ходанич М.П. –викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатського художнього інституту

Професійна компетентність викладача спецдисциплін у мистецькому навчальному закладі (на прикладі педагогічного досвіду різьбяра Василя Свиди).

 

 1. Черепаня Н.І. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Психологічна культура викладача вищої школи.

 

 1. Добош О.М. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Формування професійної компетентності керівника дошкільного начального закладу.

 

 1. Бородій Д.І. – доцент кафедри психології Львівського національного університету імені І.Франка, кандидат психологічних наук

Теоретичні засади формування суб’єктності в навчально-професійній діяльності студента.

 

 1. Ваколя Т.І. – старший викладач кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Педагогічна майстерність як складова професіоналізму вчителя початкової школи.

 

 1. Степанюк Н.А. – доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат економічних наук

Формування іміджу сучасного викладача та його професійна компетентність.

 

 1. Севастюк М.С. –доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи засобами впровадження контекстного навчання.

 

 1. Коваль Т.В. – викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до роботи з батьками учнів молодшого шкільного віку.

 

 1. Тесленко Т.В. старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова

Типові задачі у професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи.

 

 1. Кравець Л.М. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук

Формування професійних якостей майбутніх вихователів у процесі самопідготовки.

 

 1. Іванова В.В. –доцент кафедри дошкільної освіти Мукачівського державного університету, кандидат психологічних наук

Вплив навчально-рефлексивного середовища на професійне самовдосконалення студентів – майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.

 

 1. Васьків С.Т. – викладач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Здатність до самореалізації в період ранньої юності в умовах сучасного суспільства.

 

 1. Марчій-Дмитраш Т.М. – доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук

Сучасні тенденції формування комунікативної компетенції молодших школярів.

 

 1. Барна Х.В. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету

Інтеграція знань про навколишній світ провідна умова формування цілісної картини світу у старших дошкільників.

 

 1. Виноградова А.С. – аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Організаторська компетенція як складова професійного іміджу педагога.

 

 1. Полякова В.І. –аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, магістр психології

Особистісні детермінанти гендерної толерантності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 1. Гончарова Л.А. – аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Сутність і особливості прояву творчої активності осіб похилого віку.

 

 1. Фролов А.П. –аспірант кафедрипсихології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Соціально-психологічні особливості комунікації суб'єктів навчально-виховного процесу у віртуальному просторі.

 

 1. Анісімова О.О. –аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Гендерно-вікові чинники особливості психологічної культури вчителів початкових класів.

 

 1. Чистяк О.В. – аспірантка Інститутупедагогіки і психологіїНаціонального педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до умов дитячого будинку сімейного типу.

 

 1. Марчук Л.М. –аспірант лабораторії психології навчання імені І. Синиці Інституту психології НАПН України

Асертивна поведінки особистості студента-психолога: комунікативний аспект.

 

 1. Фурман О.В. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Шляхи удосконалення професійної культури логопеда в умовах післядипломної освіти.

 

 1. Микуліна А.К. – старший викладач кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університетуРозвиток творчих здібностей дошкільників в процесі організації образотворчої діяльності.

 

 1. Шкуренко О.В. – викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання комунікативних технологій при навчанні молодших школярів.

 

 1. Мисик О.С. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інтерактивні технології в післядипломній освіті: реалії та перспективи.

 

 1. Бигич Ю.В. – викладач кафедри методики мов та літератури ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

Основні компоненти професійної компетентності вчителя.

 

 1. Кіраль Агнета – психолог-консультант. (м. Мішкольц, Угорщина) Психологічний портрет девіантних і девінклентних підлітків.

 

 1. Барчі Б.В. – асистент кафедри іноземних мов Мукачівського державного університету

Психологічний супровід безробітних.

 

 1. Мишкулинець О.О. – викладач психології Гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету

Сучасні підходи до поліпредметного навчання молодших підлітків.

 

 1. Січка В.І. – методист центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту ППО

Використання елементів тайм-менеджменту в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

 

 1. Шевчук В.В. –завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту ППО

Впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес.

 

 1. Ісаєнко О.В. – здобувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Саморозвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ в системі післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Бідонько І.В. –здобувач кафедрипсихології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Гендерно-вікові чинники соціальної толерантності старшокласників.

 

 1. Тимошенко О.В. – здобувач кафедрипсихології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Специфіка прояву гендерних стереотипів у діяльності викладачів вищої школи.

 

 1. Вальо Л.І. викладач психології Свалявського політехнічного коледжу Реадаптація особистості педагога в контексті соціально-психологічного дослідження.

 

 1. Мартинюк І.В. – методист методичного кабінету відділу освіти виконкому Малинської міської ради, вчитель початкових класів Малинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

Формування психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу.

 

 1. Мартинюк І.В. – методист методичного кабінету відділу освіти виконкому Малинської міської ради, вчитель початкових класів Малинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

Вивчення особливостей молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності.

 

 1. Угніч Р.М. – учитель української мови та літератури Малинського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №1 імені Ніни Сосніної» І-ІІІ ст. Житомирської області

Компетентнісний підхід до формування вміння вчитися в структурі сучасного уроку.

 

 1. Сивохоп С.Р. – практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №12 м. Ужгорода Психолого-педагогічні особливості розвитку професійної компетентності учнівської молоді.

 СЕКЦІЯ ІІІ

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК

ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 

Керівники секції: – кандидат педагогічних наук, доцент

Баяновська М.Р.;

 • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський

національний університет» Опачко М.В.;

Секретар: старший викладач Жабляк М.Д.

 

(Аудиторія № 6, корпус 1, ІІ поверх, 1400–1830)

 

 1. Розлуцька Г.М. – доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент

Сучасні тенденції розвитку європейських систем виховання.

 

 1. Опачко М.В. – доцент кафедри психології та педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент

Духовний розвиток особистості вчителя: парадигмальний підхід.

 

 1. Лалак Н.В. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Педагогічна спадщина Г. Ващенка у контексті реалій освітнього процесу.

 

 1. Кіяк М. Ю. –проректор Закарпатського художнього інституту, заслужений працівник освіти України

Національна складова професійної підготовки митця у контексті розвитку художньої освіти Закарпаття.

 

 1. Волощук А.В. – завідувач кафедри образотворчого мистецтва Закарпатського художнього інституту, кандидат педагогічних наук

Формування духовності як складова мистецько-педагогічної системи Золтана Баконія.

 

 1. Фенчак Л.М. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Культура здоров’я майбутніх учителів початкових класів – важлива складова їх професійної підготовки.

 

 1. Аристова Л.С. – завідувач кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Пріоритети ігрових технологій на уроках музичного мистецтва в початковій школі.

 

 1. Пилип Р.І. – доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатського художнього інституту, кандидат мистецтвознавства

Традиційне народне вбрання як засіб патріотичного виховання.

 

 1. Коцан В.В. – завідувач відділу експозиції Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту, доцент кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук Традиційний народний одяг Закарпаття: від музейного експоната до засобу громадянського виховання учнівської та студентської молоді.

 

 1. Керестень І.С. – доцент кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоція ІІ, кандидат педагогічних наук, доцент

Формування системи національних цінностей у майбутніх учителів угорськомовних шкіл Закарпаття.

 

 1. Попадич О.О. – старший викладач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук Проблема правового виховання майбутнього педагога в світлі компетентнісного підходу.

 

 1. Годованець Н.І. – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філософських наук

Національна система виховання і транслокальність ісламу.

 

 1. Качур М.М. – завідувач кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва.

 

 1. Микуланинець Л.М. – доцент кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету, кандидат мистецтвознавства

Культурологічний підхід у формуванні інструментально-виконавських компетенцій майбутніх вчителів музики.

 

 1. Малець Н.Б. – доцент кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,кандидат історичних наук

Національне виховання та духовний розвиток особистості в українців Закарпаття 40-90-х рр. ХХ ст.

 

 1. Біланич Г.П. – викладач Ужгородського коледжу культури і мистецтв, кандидат історичних наук

Формування національної свідомості у студентів вищих навчальних закладах культури і мистецтв.

 

 1. Василинка М. І. – старший викладач педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету

Формування у молодших школярів навичок музичного сприймання.

 

 1. Пазій С.В. – старший викладач кафедри музично-теоретичних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Удосконалення музичних умінь вихователя в умовах післядипломної підготовки.

 

 1. Мєлєшко В.Д. – старший викладач кафедри музично-теоретичних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Використання ігрових технологій в процесі перепідготовки музичних керівників дошкільних навчальних закладів.

 

 1. Гринько В.І. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Етико-педагогічна складова удосконалення професіоналізму керівника образотворчого гуртка в дошкільному навчальному закладі.

 

 1. Вагера О.М.викладач кафедри мультимедійних технологій та веб-дизайну Закарпатського художнього інституту

Педагогічна спадщина Золтана Баконія у світлі національного розвитку сучасної школи.

 

 1. Майборода І.О. – старший викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Мукачівського державного університету

Формування творчої особистості майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення образотворчого мистецтва.

 

 1. Марфинець Н.В. – здобувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Духовний розвиток учнів у контексті реалізації змісту літературного краєзнавства в сучасній школі.

 

 1. Дацьків І.Є. – здобувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Трансформація європейських цінностей у контексті виховання професійних якостей сучасного педагога.

 

 1. Леган В.П. – викладачкафедри іноземних мов ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Виховна сутність інноваційних технологій у навчанні англійської мови.

 

 1. Басараб Т.М. – здобувач кафедри педагогіки і психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Формування виховних цінностей в Ужгородській гімназії за Чехословаччини

 

 1. Томецька О.М. – методист кабінету виховної роботи позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання Рівненського інституту ППО

Використання мультимедійних навчальних посібників як складових розвитку професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва в умовах сучасної школи.

 

 1. Шляхта Н.В. – викладач-методист гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету

Студентський народно-хореографічний колектив як суб’єкт професійної підготовки вчителя початкових класів.

 

 1. Дуда Т.І. – викладач гри на народних інструментах, голова циклової комісії викладачів народних інструментів гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету

Інструментально-виконавська підготовка як складова професійної компетентності вчителя музичного мистецтва.

 

 1. Горобець Т.В. – викладач-методист Луцького педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук

Формування готовності майбутніх педагогів-музикантів до пропедевтичної підготовки дітей до школи засобами інтерактивних технологій.

 

 1. Шкоба В.А. – викладач-методист, завідувач відділення музичного виховання Луцького педагогічного коледжу

Методи та прийоми формування самостійності майбутніх музичних керівників ДНЗ та вчителів музики.

 

 1. Жабляк М.Д. – старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО

Рівні сформованості емоційної культури учнів початкової школи.

 

 1. Софілканич М.І. – викладач кафедри педагогіки та суспільних дисциплін Закарпатського художнього інституту

Мистецькі школи Закарпаття: національно-патріотичне та естетичне виховання (на прикладі творчості А.Ерделі та Й.Бокшая).

 

 1. Чорнак-Щока В.В. –викладач кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту

Компетентнісний підхід у формуванні предметно-просторового дизайну.

 

 1. Коробко Н.В. – аспірант ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

Іншомовна компетентність у формуванні професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи.

 

 1. Куєв Давілі Луїс Сократес – аспірант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Еквадор)

Структурні складники рефлексивної компетентності вчителя музики.

 

 1. Шетеля Н.І. – директор Ужгородського коледжу культури і мистецтвВплив лідерства на формування міжособистісних стосунків у мистецьких колективах.

 

 1. Каплуновська О.С. – старший викладач кафедри дошкільної освіти Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Патріотичне виховання дошкільників: особливості організації в сучасній дошкільній освіті.

 

 1. Залуцька Т.І. – учитель англійської мови Мукачівської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів Мукачівської міської ради

Розвиток обдарованої особистості у системі роботи євроклубу.

 

 1. Повхан М.В. – заступник директора з виховної роботи Худлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області

Виховне значення сакрального мистецтва на уроках художньо-естетичних дисциплін.

 

 1. Македон В.В. – учитель англійської мови Берегівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ради

Порівняльний аналіз мовного портфоліо з іноземної мови та його вплив на критерії вихованості учня.

 

 1. Якимчук В.С. – директор Мукачівської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів Мукачівської міської ради Закарпатської області, вчитель методист

Співпраця школи і сім’ї у полікультурному вихованні учнівської молоді.

 

 1. Маріян Е.О. – заступник директора з виховної роботи Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Мукачівської міської ради

Формування національних та духовних цінностей особистості в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 1. Костюк М.П. – учитель англійської мови Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням словацької мови Ужгородської міської ради

Співпраця школи і громадських організацій у національно-патріотичному вихованні шкільної молоді.

 

 1. Андрейчик М.В. – заступник директора з виховної роботи Концівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області; Федорова О.В., педагог-організатор Концівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області

Система національно-патріотичного виховання в загальноосвітній школі.

 

 1. Сивохоп В.І. – методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО

Сучасні підходи до підвищення фахової майстерності класного керівника.

 

 1. Хижун Н.С. – учитель історії та правознавства Ужгородського коледжу культури і мистецтв

Національно-патріотичне виховання на уроках історії у ВНЗ культури і мистецтв.

 

 1. Рац В.Ю. – провідний методист Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури, магістр культурології

Виховне значення теми «Народна традиційна культура.

 СЕКЦІЯ ІV

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 

Керівники секції: – кандидат історичних наук

Басараб М.М.;

– кандидат історичних наук,

доцент Токар М.Ю.;

Секретар: – методист Шимон Ю.Ю.

 

(Аудиторія № 10, корпус 2, ІІ поверх, 1400–1830)

 

 1. Данилюк Д.Д. – почесний професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук, професор

Внесок закарпатських вчених XIX ст. у розвиток освіти і науки в Україні і Росії.

 

 1. Офіцинський Р.А. – завідувач кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук, професор

Освітньо-культурні перспективи сучасної України.

 

 1. Мандрик І.О. – завідувач кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук, професор

Освітні процеси в країнах Європи XVІІІ-XІХ століть.

 

 1. Мазурок О.С. – професор кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук

Михайло Драгоманов і Закарпаття.

 

 1. Басараб М.М. – заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Закарпатського інституту ППО, кандидат історичних наук

Роль педагогів Ужгородської гімназії у формуванні громадянської зрілості особистості.

 

 1. Малець О.О. – доцент кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету, кандидат історичних наук

Вплив культурно-освітніх процесів на Закарпатті першої половини XX ст. на формування громадянського суспільства.

 

 1. Токар М.Ю. – директор Інституту політичної регіоналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук, доцент

Проблеми взаємозалежності ціннісного компоненту громадянської компетентності та регіональної ідентичності закарпатців.

 

 1. Ферков О.В. – доцент кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук

Антоній Годинка як педагог.

 

 1. Стряпко І.О. – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук Основні напрямки просвітницької діяльності товариства «Просвіта» в Закарпатті у 1920 – 1923 рр.

 

 1. Міщанин В. – доцент кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук

Народна Рада Закарпатської України та організація народної освіти.

 

 1. Кічера В.В. – доцент кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук

Джерела з історії розвитку василіанського шкільництва у фондах ДАЗО.

 

 1. Ваколя З.М. – викладач кафедри педагогіки і психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вплив педагогічної преси на моральне виховання гімназистів Закарпаття у першій половині ХХ століття.

 

 1. Басараб В.І. – викладач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Внесок духовенства в культурно-освітній розвиток Закарпаття 1920-х – 1940-х років.

 

 1. Фізеші О.Й. – декан педагогічного факультету Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Зміст підготовки вчителів початкової школи: ретроспективний аналіз.

 

 1. Герцог Ю.В. – старший викладач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО, заслужений працівник освіти України

Вплив громадських організацій на розвиток освіти Закарпаття: історія, сучасність.

 

 1. Човрій С.Ю. – старший викладач кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету Обґрунтування сутності компетентнісного підходу в освіті у працях угорських науковців.

 

 1. Пазуханич В.В. – здобувач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Біпатризм як проблема виховання у молоді громадянської компетентності.

 

 1. Шикітка Г.М. – аспірант кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Громадсько-просвітницька діяльність педагогів Закарпаття – членів фахових організацій (1919-1939 рр.).

 

 1. Марусинець М.М. –молодший науковий співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Післядипломна освіта Австрії: ретроспективний аспект дослідження.

 

 1. Годлевська К.В. молодший науковий співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Розвиток і становлення початкової освіти в Угорщині.

 

 1. Белоусько А.М.завідувач відділення професійної освіти Київського професійно-педагогічного коледжу імені А. Макаренка

Формування соціального інтелекту у студентів робітничих професій.

 

 1. Шимон Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Використання краєзнавчих матеріалів як основа розвитку громадянської компетентності у процесі проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів історії.

 

 1. Йосипчук В.В. – вчитель історії та правознавства Кобилецько-Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівського району

Історико-етнографічний розвиток Рахівщини від найдавніших часів до ХХ ст.

 

 1. Щерба І.І. – учитель історії загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 ім. В.С.Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні краєзнавства у контексті формування громадянської компетентності вчителів історії.

 

 1. Богів Е.І. – викладач німецької мови Мукачівського аграрного коледжу НУБіП України

До проблеми неформальної освіти дорослих в Україні та Німеччині.

 

 

 1. Мар’єнко Т.М. – викладач–методист Київського професійно-педагогічного коледжу імені А. Макаренка

Врахування гендерних стереотипів у процесі навчання студентів професійно-педагогічного коледжу.

 

 1. Химинець А.О. – студентка педагогічного факультету Пряшівського університету, Словаччина

Формування ціннісних орієнтацій учнів молодших класів.

 

 1. Васько О.Ю. – завідувач Яроцьким ДНЗ Яроцької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

Музичне домінантне заняття як інтерактивна форма естетичного виховання дошкільників.

 

 1. Стрижак Г.І. – музичний керівник Худлівської ДНЗ Худлівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

Виховне значення закарпатської народної пісні в естетичному розвитку дошкільника.

 

 1. Зигор М.В. – вчитель англійської мови Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської ради Закарпатської області

Глобальні політичні угрупування та їх вплив на формування свідомості учнівської молоді.

 

СЕКЦІЯ V

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО

ПІДХОДУ В МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ

 

Керівники секції: – кандидат педагогічних наук,

доцент Ходанич П.М.;

– кандидат педагогічних наук

Гнаткович Т.Д.;

Секретар: – методист Турок К.Ю.

(Читальна зала, корпус 3, І поверх, 1400–1830)

 1. Бедзір Н.П. – завідувач кафедри російської літератури ДВНЗ Ужгородський національний університет, доктор філологічних наук, професор

Гуманістичні цінності сучасної української та російської літератури: виклик нового покоління.

 

 1. Шуляр В.І. – доцент кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук, професор

Інноваційний засіб моделювання сучасного уроку літератури з використанням комп’ютерної програми.

 

 1. Ходанич П.М. – доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Література рідного краю в контексті літературної освіти: інноваційні підходи.

 

 1. Сенько І.М. – доцент кафедри російської літератури ДВНЗ Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент

Актуальні проблеми викладання світової літератури в школах України.

 

 1. Ребрик Н. Й. – проректор з наукової та виховної роботи Закарпатського художнього інституту, кандидат філологічних наук, доцент

Війна як чин. «Вірші з війни» Бориса Гуменюка в аспекті формування свідомісних орієнтирів молоді.

 

 1. Леськів Аліна – старший викладач Державної технічно-економічної вищої школи ім. Б.Маркевича в м. Ярослав (Польща), доктор наук з гуманістики Принципи функціонування креативної групи та її вплив на ефективність роботи на уроках літератури.

 

 1. Гнаткович Т.Д. – завідувач кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту ППО,кандидат педагогічних наук

Компетентнісне переорієнтування в мовній освіті – складова практичної спрямованості навчального процесу.

 

 1. Галас А.М. – доцент кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,кандидат філологічних наук, доцент

Методика викладання української мови як нерідної у системі професійної підготовки студентів.

 

 1. Маргітич К.Є. – завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, кандидат педагогічних наук, доцент

Інноваційні підходи у викладанні української мови як державної в школах нацменшин Закарпаття.

 

 1. Сафарян С.І. – доцент кафедри методики мов та літератури ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні завдання післядипломної педагогічної освіти у формуванні професійної компетентності вчителя як складової його педагогічної майстерності.

 

 1. Волошина Г.П. – доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Підготовка вчителя до розвитку образного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови.

 

 1. Торчинська Т.А. – доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування комунікативних умінь на уроках рідної мови.

 

 1. Роєнко Л.М. – доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у добукварний період.

 

 1. Гливка М.І. – учитель світової літератури Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради

Мала Академія Наук: з досвіду організації дослідницької діяльності учнів (світова література).

 

 1. Гич Г.М. – доцент кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Креолізовані тексти в освітньому середовищі ЗНЗ ХХІ століття.

 

 1. Кунашенко О.В. – доцент кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

Аналіз стану формування культури спілкування учнів ЗНЗ.

 

 1. Вегеш А.І. – доцент кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук

Символічна функція кольору в романі Любка Дереша «Трохи пітьми, або на краю світу.

 

 1. Божко О.П. – старший викладач кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту ППО

Використання сучасних методів навчання в процесі формування текстотвірних умінь учнів на уроках української мови.

 

 1. Лавренова М.В. старший викладач кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Проблемні аспекти формування орфоепічних умінь українського літературного мовлення молодших школярів в умовах діалектного середовища.

 

 1. Сергеєва З.П. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Тренінг з розвитку комунікативної компетенції в системі післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Горват М.І. – асистент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Мукачівського державного університету

Застосування інтерактивних виховних технологій у початковій школі.

 

 1. Адамович Г.М. – старший викладач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами сучасних підручників з української мови.

 1. Гайду М. Ю. – учитель української мови і літератури Шишлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради

Інтерактивні технології на уроках української мови і літератури – шлях до формування творчої особистості.

 

 1. Лашкай В.С. – учитель української мови та літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

Компетентнісний підхід на уроках мови і літератури як складова формування пізнавальної активності учнів.

 

 1. Мотрук Л.І. – учитель української мови та літератури Лінгвістичної гімназії м.Ужгорода

Компетентнісний підхід до вивчення синтаксису простого речення на уроках рідної мови.

 

 1. Чобаня В.В. – учитель Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 12

Компетентнісний підхід до вивчення синтаксичних одиниць у 9 класі загальноосвітньої школи.

 

 1. Борисова Є. Е. – учитель української мови і літератури Ужгородської угорської гімназії

Особливості формування мовної особистості в школах з угорською мовою навчання.

 

 1. Кірик М.Ю. – методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту ППО

Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: досвід, проблеми, перспективи.

 

 1. Гордуз Н.О. – завідувач кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту ППО

Формування у вчителів початкових класів умінь здійснювати інтерактивне навчання молодших школярів.

 

 1. Горгош Л.І. – учитель початкових класів Середнянської ЗОШ І-ІІІ ст., здобувач Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Комунікативний підхід до навчання граматики учнів молодших класів як лінгводидактична проблема.

 

 1. Турок К.Ю. – методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО

Інформаційно-комунікаційні технології в системі курсової підготовки шкільних бібліотекарів.

 

 1. Божок О.С. – аспірант Інститутуфілології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Педагогічні умови формування у майбутніх учителів-філологів мовно-методичної компетентності.

 

СЕКЦІЯ VІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО

ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

 

Керівникисекції: – кандидат фізико-математичних

наук Орос В.М.;

 • старший викладач Сігетій І.П.

Секретар: – старший викладач Хома Н.І.

 

(Аудиторія № 7, корпус 2, ІІ поверх, 1400–1830)

 

 1. Тордік Юдіт – професор Інституту імені Яноша Кодолані (Угорщина), кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD)

Використання інформаційних технологій у навчанні та відпочинку.

 

 1. Гарачук Т.В. – викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Змістове забезпечення моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами.

 

 1. Грабовський О.В. – доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту ППО, кандидат біологічних наук

Інноваційний розвиток природничо-математичної освіти.

 

 1. Когут Ю.М. – доцент кафедри економічних дисциплін Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Раковці ІІ, кандидат економічних наук Ефективність ігрових форм навчання економічних дисциплін.

 

 1. Коперльос Б.М. – доцент кафедри прикладної фізики ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат фізико-математичних наук, доцент Підвищення ефективності педагогічної практики у ВНЗ для студентів-магістрантів спеціальності «Прикладна фізика».

 

 1. Кузьма-Качур М.І. – доцент кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук

Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів природознавству.

 

 1. Погоріляк О.О. – доцент кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат фізико-математичних наук, доцент

Особливості методики викладання теорії ймовірностей у загальноосвітньому навчальному закладі і системі післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Рошко В.Г. – завідувач кафедри ентомології та збереження біорізноманіття ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат біологічних наук, доцент; Сагарда В.В., завідувач відділу інформаційно-методичної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, м. Ужгород

Стратегія формування екологічної компетентності учнів у змісті завдань загальноосвітньої школи і позашкільних навчальних закладів.

 

 1. Кудрявцева Т.О. – старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук

Формування педагогічної компетентності викладачів закладів післядипломної медичної освіти засобами дистанційного навчання.

 

 1. Русин Н.М. – старший викладач кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету

Формування професійної компетентності майбутніх вихователів у процесі вивчення методики формування елементарних математичних уявлень.

 

 1. Чернишова М.О. – аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Технологічні основи оброблення наукової інформації як фактор саморозвитку.

 

 1. Сігетій І.П. – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту ППО

Методична реалізація компетентнісного підходу в роботі з обдарованими учнями на уроках математики.

 

 1. Хома Н.І. – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту ППО

Методична реалізація компетентнісного підходу в позакласній роботі.

 

 1. Диганич Г.І. – завідувач РМК відділу освіти Мукачівської РДА Використання ІКТ у науково-методичній роботі освітніх закладів району.

 

 1. Попович О.О. – директор Чинадіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району

Мультимедійні технології та компетентнісний підхід в інноваційному управлінні освітнім закладом.

 

 1. Удут Х.В. – директор Кольчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району Особистісно-орієнтовані технології навчання і виховання на уроках математики.

 

 1. Махлинець М.А. – заступник директора Чинадієвської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району

Виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду в сучасній школі.

 

 1. Барчій Е.Ю. – учитель хімії Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С.Ґренджі-Донського; Голомб О.М. – методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, вчитель хімії Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів

Компетентнісний підхід до формування екологічної культури учнів на уроках хімії.

 

 1. Бачкай О.Г. – учитель фізики та астрономії Хустської гімназії-інтернату Анімаційне моделювання та шкільний демонстраційний експеримент як засоби креативного підходу до формування в учнів уяви та зацікавленості на уроках фізики.

 

 1. Бокоч О.С. – завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Новітні підходи у викладанні біології в школі.

 

 1. Гайналій Л.І. – методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Підвищення ефективності навчання фізики та астрономії шляхом розвитку пізнавального інтересу учнів.

 

 1. Геревич О.В. – директор Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Екологічна освіта і виховання в навчальних закладах у контексті сталого розвитку.

 

 1. Глюдзик Г. Б. – методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Особливості формування предметних географічних компетенцій учнів основної школи.

 

 1. Голомб О.М. – методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Реалізація компетентнісного підходу у викладанні хімії через ужитковість хімічних знань.

 

 1. Зайцева О.О. – заступник директора з методичної роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені А. Макаренка

Розвиток професійного мислення студентів на заняттях з ІКТ.

 

 1. Ломага В.В. – учитель фізики та астрономії Ільницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. Іршавської РДА

Інноваційні технології як основа креативного навчання на уроках фізики.

 

 1. Петечук К.М. – методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Особливості науково-методичної роботи вчителя математики у системі післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Шаркадій І.В. – методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Методична реалізація компетентнісного підходу у викладанні інформатики.

 

 1. Томаш І.М. – учитель-методист, учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради Компетентнісний підхід у викладанні фізики та астрономії з використанням ІКТ.

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

(Актова зала, корпус 3, ІІ поверх ,6 листопада 2014 р., 1000–1300)

 

Керівники круглого столу:

доктор фізико-математичних наук,

професор Химинець В.В.;

 • кандидат педагогічних наук,

доцент Ходанич Л.П.

Секретар: – кандидат фізико-математичних

наук Грабовська Т.І.

У дискусії беруть участь учасники конференції, методисти Закарпатського інституту ППО, директори та вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області.

 

пленарне засідання

(Актова зала, корпус 3, ІІ поверх 14.00 -16.00)

 1. Підведення підсумків роботи конференції, виступи керівників секцій.

Загальна дискусія.

 1. Прийняття рішень.

 2. Закриття конференції.