Освітні проблеми гірських регіонів

24 вересня розпочала свою роботу пленарним засіданням ІІ Міжнародна спільна українсько-американська науково-практична конференція "Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів", що триватиме у форматі «круглих столів», секційних засідань, роботою в гірських школах. На форумі розглядалися питання запровадження компетентнісного підходу в шкільний освіті, психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя до роботи у школах з малою кількістю дітей, духовно-моральні цінності як чинник формування особистості горян, український менталітет в ієрархії цінностей освіти, неперервна освіта як чинник ефективного розвитку регіонів тощо.

Учасників конференції привітала директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Палько і звернула увагу присутніх на роль інституту у підготовці вчителя гірської школи різноманітними засобами і методами з метою розвитку творчої, відкритої до змін особистості.
На пленарному засіданні виступив Василь Химинець, доктор фізико-математичних наук, професор ЗІППО, який розкрив науково-методичні засади створення інноваційного середовища в освітньому просторі Карпатського регіону. Василь Васильович зазначив, що урбанізований шлях розвитку науки і техніки, зумовлений споживацькими інтересами суспільства, веде до екологічної кризи, тому акценти у розвитку науково-технічного прогресу потрібно змістити з техногенно-економічного на гуманістично-екологічне спрямування. Також професор ЗІППО сформулював основну ідею сталого розвитку, що полягає у раціональному природокористуванні, створенні інноваційного середовища та окреслив роль освіти.
У роботі конференції взяли участь представники США, Польщі, Словаччини, Угорщини, а також науковці з різних куточків України, яким не байдужі проблеми формування особистості гірських регіонів. Від Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на секційних засіданнях свої дослідження представили Ганна Рего, доцент кафедри педагогіки і психології та методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Марія Кірик.