Супервізія – професійна підтримка педагогічних працівників

superv 721–24 вересня Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з Інститутом розвитку освіти провів навчання педагогічних і науково-педагогічних працівників до проведення супервізії педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в рамках реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.
Команда тренерів Українського інституту розвитку освіти у складі Наталії Софі, першої заступниці директора Українського інституту розвитку освіти, Наталії Кипиченко та Оксани Федоренко, методистів відділу базової, профільної середньої освіти та профорієнтаційної роботи ознайомили учасників навчальної програми із порядком проведення, принципами, метою, завданнями і функціями супервізії та моделюванням циклів індивідуальної і групової форм проведення супервізії. Тренери акцентували увагу на формуванні вмінь використовувати доцільні форми і методи супервізії з урахуванням потреб педагогів та розвитку здатності взаємодіяти з іншими учасниками освітнього процесу на засадах партнерства та підтримки.
Досягнуті результати навчання розвиток умінь: співпрацювати з іншими педагогічними працівниками на засадах партнерства та підтримки; використовувати доцільні форми і методи супервізії; надавати допомогу педагогічним працівникам у визначенні професійних проблем та шляхів їх вирішення; допомагати педагогічним працівникам у визначенні шляхів професійного розвитку відповідно до професійних потреб; спостерігати за педагогічною діяльністю, аналізувати й узагальнювати результати спостережень, надавати зворотний зв’язок; аналізувати й узагальнювати результати виконання програми супервізії та здійснювати самоаналіз і самооцінювання ефективності виконання обов’язків супервізора.
superv 1 superv 2
superv 3 superv 4
superv 5 superv 6