Працюємо за оновленою програмою

on

Перед школою сьогодні стоїть серйозне завдання – виховати особистість, здатну до самоосвіти, розвитку, якій властиві якості громадянина, гідного члена правового суспільства. Тому важливим і актуальним у роботі навчальних закладів, кожного вчителя України є формування життєвих компетентностей учнів. Саме це завдання чітко прописано в оновлених програмах з рідних навчальних дисциплін.

„Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей відповідно до оновленої програми” – тема „педагогічної майстерні” вчителів зарубіжної літератури, організованої методистом РМК відділу освіти, молоді та спорту Хустської РДА Андьол О. У своєму виступі методист зазначила, що основна мета школи – виховати особистість, яка володіє сукупністю компетентностей: комунікативною, інформативною, пізнавальною, соціальною, продуктивною, полікультурною, саморозвитку, які виступають як міра здатності людини до діяльності. Саме тому актуальним є розвиток ключових та формування предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.
Із загальною характеристикою ключових компетентностей, їх формуванням в учнів та особливостями запровадження наскрізних ліній відповідно до оновленої програми на уроках зарубіжної літератури ознайомила педагогів району Попович Т.М., голова творчої групи, учитель Вишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Члени творчої групи розкрили основні напрями формування ключових компетентностей, а саме:

- спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами (Якубець Н., учитель Заломської ЗОШ І-ІІ ст.);
- математична грамотність; інформаційно-цифрова компетентність (Кострець С., учитель Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст.);
- компетентності в природничих науках і технологіях., екологічна грамотність і здорове життя (Голяк Г., учитель Золотарівської ЗОШ І- ІІІ ст.);
- уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість (Галай О., учитель Березівської ЗОШ І-ІІІ ст.);
- соціальна та громадянська компетентності (Поп Х., учитель Кічерельської ЗОШ І-ІІ ст.);
- обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури (Бондар О., учитель Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Методистом РМК Андьол О. та членами творчої групи підготовлено рекомендації щодо застосування вчителями зарубіжної літератури методів та прийомів роботи з питань формування компетентностей учнів та особливостей запровадження наскрізних змістових ліній на уроках.
Яким чином формувати компетентності відповідно до оновленої програмина практиці? На ці та інші питання давали відповідь учасники флеш-семінару „Формування ключових та предметних компетентностей учнів при вивченні курсу зарубіжної літератури у 5-9 класах”, який відбувся у Кривській ЗОШ І-ІІІ ст. у рамках „педагогічної майстерні”.
Урок у 8 класі „Особливості розвитку китайської лірики епохи династії Тан Лі Бо „Печаль на яшмовому ганку”, „Сосна біля південної галереї”. Основні теми і мотиви лірики митця”, проведений вчителем Раковці Н., показав, як саме необхідно формувати у школярів екологічну грамотність і здорове життя, соціальну та громадянську компетентності через запровадження наскрізних ліній „Екологічна безпека й сталий розвиток” та „Громадянська відповідальність”.
Немає межі, коли вчитель на уроці формує одну компетентність, а коли – іншу, це робота кропітка, комплексна й довготривала. Ми можемо і не побачити результату одразу або навіть через рік. Проте, учителі готові працювати у цьому напрямі, аби наші діти, вийшовши у великий світ і зіткнувшись із проблемами, намагалися їх розв’язати, подолати, а якщо ні – зуміли пережити їх з меншими втратами; навчилися самостійно і згідно з вимогами суспільства й часу будувати своє життя.

Г. Голяк,
голова РМО
вчителів зарубіжної літератури,
Хустський р-н