Актуальні аспекти методичної роботи

ilnyca2

На базі Ільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний семінар-практикум заступників директорів з навчальної та навчально-виховної роботи.


Одним із головних завдань школи є створення інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.
Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою вчителя. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації і професійної компетентності кожного вчителя, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні і розвитку школярів.
Науково-методична робота є однією з важливих ланок управління школою, яка в першу чергу пов’язана з розвитком професіоналізму вчителя, що знаходить своє вираження у результатах навчального процесу, а також необхідністю розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення професійної компетентності педагога.
Саме такими словами відкрила районний семінар-практикум заступників директорів із навчальної та навчально-виховної роботи завметодкабінету управління освіти, молоді та спорту Іршавської райдержадміністрації Гудь Мар`яна Юріївна.
Метою семінару було ознайомити заступників директорів із роботою педагогічного колективу Ільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області та продемонструвати ефективність удосконалення педагогічної майстерності педагогів, збагатити досвід завучів щодо творчого підходу до навчання та виховання підростаючого покоління.
Змістовною та насиченою була програма практичної частини семінару. Вона розпочалася презентаційним пролонгованим виступом директора школи Попович Ольги Василівни.
Учасники семінару мали можливість прослідкувати результати удосконалення педагогічної майстерності на відкритих уроках у вчителя початкових класів Матіко Тетяни Федорівни (3-В клас) «Різноманітність тварин у природі», музичного мистецтва - Попович Антоніни Іванівни (4-Б клас) «Спорідненість музики слов`янських народів», геометрії - Галас Ярослави Михайлівни (8-Б клас) «Площа трикутника», хімії - Янчій Ганни Михайлівни (10-Б клас) «Лужноземельні метали. Кальцій та його сполуки», історії України - Урсти Наталії Дмитрівни (11-Б клас) «Особливості епохи 60-80 років ХХ століття», світової літератури - Лендєл Ірини Василівни (11-В клас) «Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми (за новелою Г.Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами»)».
Досить цікаво та нетрадиційно проходив виховний захід «Літературна кав’ярня», який провела учитель української мови та літератури Тернинко Ольга Іванівна. Учні дискутували з питання розвитку та становлення сучасної української літературної мови. Метою заходу було виховання в учнів патріотизму, позитивного ставлення до рідної мови.
Капітан Ганна Іванівна на високому рівні провела нестандартне розширене засідання методичної ради школи з проблеми «Ефективність роботи педагогічного колективу як результат удосконалення педагогічної майстерності вчителів, творчого підходу до навчально-виховного процесу». Залежно від змісту науково-методичної проблеми була окреслена структура внутрішньошкільної методичної роботи навчального закладу.
В організації роботи над загальношкільною проблемою керівники закладу постійно приділяють особливу увагу індивідуальній роботі вчителя над науково-методичною темою, адже зосередженість педагога протягом часу на конкретному науково-методичному питанні допомагає йому оволодіти методами дослідницької діяльності, усвідомити необхідність удосконалення рівня професійної компетентності, власного професійного росту, постійно аналізувати свої досягнення та невдачі у практичній діяльності, конструювати власний досвід на основі досягнень науки.
Учасники методичної ради дійшли висновку, що слід постійно здійснювати якісний та кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів колективного творчого пошуку, проводити моніторинг результатів поточної і підсумкової успішності учнів, рівня їхньої вихованості та розвитку, стану здоров’я, статистичних відомостей, інформаційно-методичного забезпечення з питань упровадження педагогічних ідей, передового педагогічного досвіду задля ефективного розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу. Єдина методична проблематика повинна будуватися на основі встановленого зв’язку діяльності педагогічної ради школи з методичними формами.
Присутні активно вели тематичну дискусію з проблеми зустрічі.
Відрадно, що такі семінари сприяють активній роботі вчителів з удосконалення педагогічної майстерності та творчому підходу до навчально-виховного процесу.

Мар`яна Гудь,
завметодкабінету управління освіти,
молоді та спорту Іршавської РДА