Профілактика правопорушень серед неповнолітніх на освітянській ниві

Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, переросла в найбільш небезпечне соціальне лихо. Під профілактикою правопорушень розуміють діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер як за комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та конкретного злочину.

 Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні проводиться зусиллями соціально-психологічних служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, працівниками правоохоронних органів. Це також педагогічна проблема, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.
Згідно з річним планом роботи, на базі Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 відбувся районний семінар-нарада заступників директорів з виховної роботи з проблемним питанням «Спільна робота школи, служби у справах дітей та кримінальної міліції щодо запобігання злочинності та правопорушництва у дитячому середовищі», на яке запрошено начальника СКМСД Рахівського РВ УМВС О. Паламарчука, начальника служби у справах дітей О.Кокіш, заступника начальника управління освіти, молоді та спорту В.Писаря. Розглядалися важливі питання з профілактики правопорушень серед дітей у стінах школи.
Щодо профілактичної роботу із попередження правопорушень і злочинності серед дітей та учнівської молоді Рахівського району виступила методист РМК управління освіти, молоді та спорту Т.М.Федосенко. Вона прозвітувала про роботу з цього напряму за І семестр 2014-2015 н.р., назвала нормативні документи з профілактики правопорушництва. Методист РМК звернула увагу завучів на посилення в навчальних закладах просвітницької діяльності, формування правової культури, профілактичної роботи з сім’ями дітей-правопорушників, недопущення злочинної діяльності підлітками, здійснення постійного контролю за відвідуванням школи, запропонувала організовувати спільні рейди з представниками СКМСД та ССД з виявлення дітей, що вживають наркотичні та психотропні речовини.
Начальник служби у справах дітей О.П.Кокіш звернула увагу на алгоритм дій за становлення та зняття з обліку учнів-правопорушників. Вона наголосила, що педагоги спільно з діяльністю державних органів і громадськості можуть знизити рівень криміногенного стану серед підлітків в районі. О.П.Кокіш узгодила із заступниками директорів з виховної роботи району графік перевірки стану профілактичної роботи в школах службою у справах дітей на 2014-2015 навчальний рік.
Начальник СКМСД Рахівського РВ УМВС О.В.Паламарчук у своєму виступі розповів про види правопорушень та відповідальність за них. Він нагадав, що, згідно зі статтею 184 Адміністративного кодексу України, батьки несуть відповідальність за виховання своїх дітей, а діти віком від 14 років за певні особливі вчинки вже можуть нести кримінальну відповідальність.
Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Рахівської РДА В.В.Писар наголосив на актуальності питання профілактики правопорушень серед учнівської молоді та зауважив, що сьогодні змінився характер правопорушництва: якщо раніше правопорушниками були діти із неблагонадійних сімей, то зараз - це діти із забезпечених родин. Він звернув увагу на те, що класні керівники, соціальні педагоги, практичні психологи, бібліотекарі, дирекція школи, батьківська громадськість повинні щоденно вести просвітницьку роботу з правового виховання учнівської молоді, виконуючи свої посадові обов’язки. Вони повинні вести конструктивну розмову з батьками, учні яких порушують дисципліну. Всі дії педагогів мають бути відображені у журналі планування щоденної роботи, актах про невідвідування занять, листах-повідомленнях батькам тощо.
У нинішніх умовах становлення нових суспільно-економічних відносин роль громадськості в попередженні злочинності неповнолітніх повинна бути особливо активною, спрямованою на взаємодію з правоохоронними органами, на розробку та здійснення комплексних та локальних програм попередження злочинності неповнолітніх.
Учасники семінару-наради розробили шляхи зниження зростання злочинів серед молоді та профілактики правопорушень. Заступники директорів з виховної роботи підкреслили, що закладами освіти та відповідними органами влади здійснюється комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації, попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Вплив сім’ї на виховання дітей не можна замінити іншими методами виховання. Тому дошкільні установи, школи та інші організації, які так чи інакше виконують функції з виховання дітей, повинні тільки доповнювати сімейне виховання. Нестача спілкування, емоційна незадоволеність, яку діти нерідко відчувають у власних родинах, потреба у належності до референтної групи, можуть бути частково компенсовані уважним, доброзичливим ставленням педагогів та працівників органів внутрішніх справ під час проведення правового виховання дітей.

М.В. Шмиг,
голова РМО заступників директорів з виховної роботи