Методичні рекомендації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. У 2013/2014 навчальному році чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9-426 "Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін" додаток, "Початкова школа" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012). Для 3-4 класів - рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщено в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 "Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році" додаток "Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році" (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011). Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році, лист МОН України № 1/9-383 від 30.05.2013. Відповідно до мови навчання у системі початкової загальної освіти зазначеним документом передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів,програм та підручників, тому звертаємо увагу на наступні документи:
Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"
Типові навчальні плани:
Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи" (для 1-2 класів)
Наказ Міністерства № 682 від 29.10.2005 "Про Типові навчальні плани початкової школи" (для 3-4 класів)
Наказ Міністерства № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551 (для 5 класу)
Навчальні програми для 1-4 класів ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин, які мають гриф МОН України (Наказ МОНМС України № 1050 від 12.09.2011. Перелік навчальних програм для 1-4 класів ЗНЗ.)
Мова іврит 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; Болгарська мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою; Болгарська мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; Вірменська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою ; Гагуазька мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; Литературное чтение для 2-4 классов общеобразовательных учебных заведений с крымскотатарским языком обучения; Літературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою; Польська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою; Польська мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; Программа по крымскотатарскому языку для 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским и русским языками обучения; Программа по крымскотатарскому языку для 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений с крымскотатарским языком обучения; Ромська мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ; Румунська мова 1-4 класи та літературне читання 2–4 класи; Словацька мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням словацькою мовою. Літературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням словацькою мовою;
Угорська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою. Літературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою; Угорська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською (молдовською) мовою; Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою; Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою; Українська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою; Молдовська мова 1-4 для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою; Молдовська мова 1-4 для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; Літературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою.
Орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах ЗНЗ Лист МОН України від 15.07.2013 № 1/9-4.

На секційних засідань вчителів початкових класів пропонуємо обговорити Проект. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у 1-4 класах ЗНЗ. Змістом контролю є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у програмах, і представлені у вимогах до здійснення контролю і оцінювання за предметами.
Звертаємо увагу на таки важливі документи та методичні рекомендації як: Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"; Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"; Лист Міністерства № 1/9-581 від 28.08.2009 "Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання"; Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"; Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 2013-14 н.р. (МОН України № 1/9-480 від 08 липня 2013 року); МОН затверджено план розвитку інклюзивної освіти а також заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року . Про підготовку до 2013-2014 навчального року, наказ № 894 від 04 липня 2013.
У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду.
Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-х класів, у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).